Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.11.2014. u 11:49
Uređeno: 18.11.2014. u 11:51

PRIHVAĆENA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆE NAČELNIKA O RADU

     Pod predsjedanjem predsjednika Damira Slavnovića održana je   9. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec,  u utorak, 25.3. u 17,00. U nazočnosti većine vijećnika, načelnika, donačelnika, vijećnice Skupštine Zagrebačke županije, izvjestitelja po točkama dnevnog reda, medija  i stručnih službi  raspravljeno je 12 točaka dnevnog reda.

Nakon prihvaćanja zapisnika 8. sjednice,  pod 2, 3. i 4.  točkom dnevnog reda raspravljano je o financijskim dokumentima, pa je tako podneseno izvješće o realizaciji Proračuna za razdoblje 1.1. do 31.12. 2013. godinu, godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu, te namjena neutrošenih sredstava iz 2013. godine. Navedene dokumente prethodno je raspravio i uputio na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Odbor za proračun i financije. Izvješće o realizaciji i godišnji obračun proračuna prihvaćen je većinom glasova, uz 5 protiv, a jednoglasno je donesena Odluka o namjeni neutrošenih sredstava iz 2013. godine, čiji će se najveći dio namijeniti za kanalizaciju, a ostalo za izgradnju nogostupa, proširenje groblja u Laduču, proširenje plinske mreže i održavanje općinskih cesta.

     Pod 5. točkom dnevnog reda načelnik ALEN PRELEC podnio je izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2013., koji je prihvaćen većinom glasova, uz 4 suzdržana.
     Pod 6. i 7. točkom dnevnog reda razmatrana su i jednoglasno prihvaćena izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2013. godini i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2013.
     Pod 8. točkom dnevnog reda, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, produžen je rok za dostavu prijedloga kandidata za Savjet mladih. Rok je produžen do 15.4.
     Pod 9. točkom dnevnog reda prihvaćeno je još jedno izvješće načelnika, ovog puta Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Brdovec za 2013. godinu.
     Pod 10. i 11. točkom dnevnog reda jednoglasno su donesene odluke o kupnji nekretnina i to nekretnine za reciklažno dvorište i nekretnine u Harmici.
       Pod 12. točkom dnevnog reda prijavljeni vijećnici su u aktualnom satu tražili odgovore na svoja pitanja:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena