Loading...
Tražilica
Obavijesti
04.03.2016. u 13:31
Uređeno: 06.04.2016. u 09:44

 Pod predsjedanjem Damira Slavnovića, predsjednika Općinskog vijeća, održana je  25. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, u utorak, 15.12.2015. u 17,00 sati . U nazočnosti 16 vijećnika i gostiju raspravljeno je 13 točaka dnevnog reda.

 Pod 1. točkom zapisnik 24. sjednice prihvaćen je jednoglasno.

            Pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Proračuna za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. podnio je načelnik ALEN PRELEC i podsjetio da je ovo drugo čitanje, a nakon rasprave na prošloj sjednici Vijeća, kad je detaljno obrazložio većinu stavaka koje su bitne za proračun za 2016. godinu, pa to ne bi ponavljao. Međutim, iz materijala koji su dostavljeni za današnju sjednicu, vidljivo je da je proračun malo manji u prihodovnom  i rashodovnom dijelu. U rashodovnom dijelu najveća promjena odnosi se na stavku za plaću načelnika. U prvom prijedlogu proračuna nije bilo te stavke, a razlog stavljanja je taj što nije siguran da li će i dalje dobivati plaću u 2016. godini kao saborski zastupnik, pa ako se ne stavi u proračun ta stavka onda je ne može primati kao načelnik. Nada se da će uštedjeti općini Brdovec taj iznos za plaću. Od ostalih stavaka ništa se drugo nije mijenjalo. Smatra da više nema nejasnoća, ali ukoliko ima pitanja, dat će odgovore. Proračun i projekcije raspravio je i Odbor za proračuni financije, o čemu je nazočnima dostavljen zapisnik. Upozorava na raspravu na Odboru i diskusiju predsjednika Nikše Crljena koji naglašava da se „proračun Općine Brdovec za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu nalazi u okvirima koeficijenta povećanja danim u Smjernicama“, ali ističe povećane režijske troškove po mjesnim odborima. To je i u zapisniku konstatirano. Slaže se s tom konstatacijom i navodi da je prije sat vremena dobio račune za plin te navodi da za zgradu općine Brdovec za 11. mjesec trošak plina iznosi 1.931,00 kn, za DVD  Šenkovec – središnje društvo, gdje je stalno dežurstvo, 2.722,00 kn, a za društveni dom u Prudnicama račun iznosi enormnih 3.363,00 kn. Svi ostali računi za mjesne odbore su puno manji. To je dokaz koliko se vodi briga o režijskim troškovima, unatoč činjenici da u tom domu djeluje puno udruga (KUD Januševec i drugi). Ovo je njegova otvorena kritika Mjesnom odboru Prudnice i njegovom predsjedniku jer nije kontrolirao potrošnju. Ovo nije prvi put, nada se da je zadnji. Ako će se u 11. mjesecu, koji je bio relativno topao mjesec, trošiti 3.363,00 kn, koliko će biti u prvom i drugom kad će, očekivano, biti hladnije.
 
            Nakon otvaranja rasprave, potpredsjednik ZLATKO FILIPČIĆ izražava zadovoljstvo što su potvrđene njegove tvrdnje o kojima priča već 6 godina i koje pomalo „sjedaju“ na mjesto i koje su i drugi počeli shvaćati. Nada se da će tako biti i dalje. Ne bi se vraćao na ono što je prošli put diskutirano i ne treba ponavljati. Upozorava samo na stavku planiranih sredstava iz EU u iznosu od 450.000,00 kn. Zanima ga s kojim programima će se aplicirati prema EU fondovima. To pita zbog toga što pojedine općine u okruženju i uz granicu sa Slovenijom, npr. Zagorska Sela ili Vrbovsko u Gorskom kotaru su se toga „primili“, odnosno općina Vrbovsko angažirala je gospođu iz Poljske koja je specijalist za izradu programa za privlačenje sredstava iz EU i tim načinom su osigurali sredstva u iznosu od 700 do 800 tisuća kuna, dok će ih ta djelatnica koštati 180.000,00 kn. Smatra da bi i ova općina trebala razmišljati, ukoliko nema vlastitih stručnjaka, o takvom načinu dana. To nije jednostavan posao i ne može ga raditi osoba koja ima samo par dana tečaja. Nije sramota ne znati, sramota je ne pitati za pomoć kako bi se određeni projekt ostvario. Jer, do sada nije bilo koristi.
 
            Načelnik ALEN PRELEC – izvješćuje da je Općina dobila sredstva za biciklističku stazu iz EU u iznosu od 560.000,00 kn. Općina je aplicirala zahtjev za sredstva EU za projekt kanalizacije u vrijednosti nekoliko desetina milijuna kuna. Razgovarao je s direktorom Hrvatskih voda i za sredstva za pročistač. To je projekt koji će općini donijeti više novca nego svi ostali fondovi općinama iz okruženja. Ističe da općina radi na nizu projekata vezanih za energetsku učinkovitost (zgradarstvo, nogostup, ceste), a koje su može kandidirati za sredstva EU fondova. Općina Brdovec je zajedno sa Samoborom, Zaprešićem, Svetom Nedeljom osnovala LAG, a kasnije su se pridružile i ostale općine okruženja. Smisao tog LAG je također da se zajedničkim snagama napravi što više projekata, ne samo za javne usluge, nego iza poduzetnike i udruge kako bi se putem LAG-a apliciralo za EU fondove. Smatra da općina u tome ne kasni, već se pripremaju projekti za korištenje EU-fondova iz ove „košarice“ do 2020. godine. Ne želi besmisleno trošiti novce za projekte koji u određenom (većem) dijelu nemaju smisla. Prema informacijama kojima raspolaže, među tim projektima koji su ispregovarani ima puno soft-projekata, to su školarine, tečajevi i slično, a koji nisu od veće važnosti za ovu zajednicu. U tim projekcijama iz kojih bi se trebala dodijeli sredstva EU nema ni cesta, ni nogostupa i općina neće moći aplicirati te projekte prema EU jer nisu ispregovarani. Za to nije kriva Hrvatska, već je to jednostavno tako. Ti projekti vezani su uz neke stvari koje, ne da nisu važne, ali su manje važne od projekata koje općina želi. U općini je zaposlen službenik koji je ostao nakon stručnog osposobljavanja bez radnog odnosa, a koji sudjeluje na svim stručnim tečajevima i edukacijama kako bi se pripremio za „bitke“ koje kreću 2016., 2017. i 2018. godine s natječajima koji će biti pokrenuti i koji bi trebali donijeti koristi općini Brdovec. Ujedno ističe da se iz EU fondova ne daju sredstva u 100% iznosu, nego se sufinanciraju sa 40, 60 ili 70%, a 30% treba financirati druga strana. To su sredstva koja su na dohvat ruke i općina će se potruditi ta sredstva uz njegovu pomoć ostvariti.
 
            Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ nadovezuje se na raspravu koja je pokrenuta u tom smjeru, pa iznosi jedan primjer – Velike Gorice i to projekt koji nije soft-projekt, nego pravi projekt, koji je pokrenula i ova općina. To je izgradnja reciklažnog dvorišta. Grad Velika Gorica je dobio za program koji je aplicirao prema EU fondovima za izgradnju reciklažnog dvorišta povrat 90 posto sredstava. Smatra da bi općina mogla uštedjeti značajna sredstva i utrošiti ih za druge namjene. Podsjeća da su prošle dvije godine od osnivanja Udruge LAG kada je bilo rečeno da će ovoj općini to dobro doći i da je neće ništa koštati. Tvrdi, nema ni jedne udruge koja ne košta. Ta udruga će sada koštati 50 lipa po stanovniku. Smatra da se u tom dijelu trebalo potruditi napraviti programe koji bi bili zanimljivi, prije svega za općinu Brdovec. Možda treba pokušati kontaktirati udruge s područja općine i njih malo educirati na koji način i što trebaju napraviti da se ti programi objedine da bi se mogli aplicirati za sredstva EU.
            Prošli put, kad se razgovaralo o proračunu, postavio je pitanje sufinanciranja poljoprivrede i odgovoreno mu je da su tu vezane ruke općini i da nema te snage i jakosti da se to na neki drugi način rješava. Nazočnima predočuje odluke općina Luka i Jakovlje koje su osmislile poticaje poljoprivrede na njihovom području.
 
            Reagira pročelnica MAJA CONER koja iznosi da se potpore ne smiju davati, a da su te odluke protuzakonite.
            Pročelnik DANIEL BUKOVINSKI nadovezavši se navodi da on ne bi baš tako rekao, nego da ovakve Odluke nisu u skladu s Zakonom o poljoprivredi i EU Uredbom de minimis, jer smo sada dio zajedničke poljoprivredne politike EU i potpore idu na drugi način.
 
            U nastavku vijećnik MARIJAN LEPESIĆ iznosi da je odluka razrađena po člancima i detaljno opisano, na što pročelnica odgovara da se to niti u kojem slučaju ne smije raditi. Vijećnik smatra da ima za to puno prostora i da općina već kasni, te da bi trebao postojati spisak programa i potrebe zanimljive općini i sada se već pripremati za koristiti sredstva EU fondova.
 
            Načelnik ALEN PRELEC – što se tiče reciklažnog dvorišta na području općine Brdovec, 100% projektnu dokumentaciju financira Fond za zaštitu okoliša, a dogovoreno je da će sufinancirati i dalje, odnosno samu izgradnju – 70-80 posto sredstava. Ističe da mu je svejedno da li sredstva daju domaći fondovi ili EU fondovi, bitno je dobiti sredstva. Npr. EU bi dala 60-70% sredstava za kanalizaciju, a uz pomoć Hrvatskih voda osigurano je 90%posto sredstava za lokalnu mrežu. Led rasvjeta na državnoj cesti financirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša sa 60% sredstava. Što znači da su sredstva iz strukturnih fondova alocirana i traže se preko državnih institucija, a mi ih tražimo i dobivamo. Na svemu tome se konstantno radi.
 
            Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – raspravljat će u ime Kluba vijećnika HDZ i HSP AS o proračunu za 2016. i projekcijama za 2017.i 2018. godinu. Gledajući cjelokupni dokument koji je sadržajno u redu, ali ne može biti zadovoljna s rasporedom sredstava. U tom pravcu, tvrdi, na prošloj sjednici pri prvom čitanju proračuna, dali su primjedbe, a htjeli su dati i amandman, ali je unaprijed rečeno da on neće biti usvojen, pa to nisu učinili. Vidljivo je da je od prošlog puta do danas došlo do promjena, odnosno do povećanja u odnosu na prvo čitanje, ali i u odnosu  na 2015. godinu. Neke je načelnik unaprijed iznio, npr. na stavci „izvršna tijela“  - 450.000,00 kn – rečeno je da je to zbog toga što ima saznanja da neće biti u Hrvatskom saboru, nego smatra da će dalje biti načelnik i da su to sredstva za plaću. Međutim, smatra da to nije išlo u tom smjeru, nego se to odnosi i na dodatne troškove, odnosno reprezentaciju. Kritika i naglasak bo je na reprezentaciju koja je zaista visoka i u duhu onog što je načelnik govorio o potrošnji plina za mjesne odbore, trebao bi biti kritičan, odnosno samokritičan, kad se radi o stavi reprezentacije koja iznosi oko 530 tisuća kn, to nije malo, a proteže se cijelim dokumentom na raznim stavkama. Ne želi reći da je to rasipništvo i da nije potrebno, ali da se može racionalnije trošiti, vjeruje da može.
            Ista stvar je i stavka promidžbe i informiranja – 190.000,00 kn – to je također previše za te stavke i trebalo bi to smanjiti, uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju stanja u društvu i činjenicu o velikom broju blokiranih ljudi, koja brojka bi sigurno sve iznenadila, ali o tome jednom drugom prilikom.
            Za Turističku zajednicu, u odnosu na tekuću godinu, također se planira povećanje za 100.000,00 kn, uz svo dužno poštovanje prema radu TZ, koja je potrebna, smatra da bi vijećnici trebali dobiti izvješće o radu TZ kao i obrazloženje zašto su povećana sredstva, odnosno što se planira tim sredstvima, da li je to bilo neophodno ili će to donijeti još dodatnih 100.000,00 kn kroz gospodarstvo i poduzetništvo. Onda bi to povećanje bilo opravdano. Ako nije tako, onda je to osnova za razmišljanje o opravdanosti.
            Što se tiče stavke „komunalno gospodarstvo“ – planirano je smanjenje od 2.300.000,00 kn, pa pita da li je veći dio tih stvari napravljen, pa nema potrebe za raspodjelom sredstava od 12,5 milijuna nego samo 10 milijuna ili će se manje raditi? Moli pojašnjenje.
            Stavka „prijenos sredstava vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., aglomeracija“ – 33.000,00 kn. Podsjeća da je Vijeće donijelo Odluku za Zagreb, vezano za aglomeraciju, a sada se pojavljuje i VIO Zaprešić?
            „Ugovor o djelu komunalna infrastruktura“ – ako je to stavka za nadzor za gospodina Reršetara, a obzirom na velike kritike i veliko nezadovoljstvo na terenu što se tiče tog posla od strane te osobe, moli objašnjenje da li je to za te namjene ili je nešto drugo?
            „Komunalno poduzeće – 250.000,00 kn“  R 437– nije objašnjeno da li je to za buduće općinsko komunalno poduzeće ili se odnosi na nešto drugo?
            „Veterinarske usluge – 90.000,00 kn“ – primjedbe su date i ranije na ovu stavku, kada je iznos bio puno niži. Radi se o prevelikom iznosi, pa pita što se radi za te novce.
            „Reciklažno dvorište“, str. 37, R 515 – 50.000,00 kn – kupnja zemljišta – o čemu se tu radi?
            Oko EU-sredstava je već diskutirano, ali se ne bi složila s objašnjenjem da se priprema osoba koja će raditi na tim projektima. Po mišljenju kluba vijećnika HDZ HSP AS trebala bi postojati već provjerena i stručna osoba koja zna raditi na pripremi tih projekata. Što se tiče povlačenja sredstava iz Hrvatskih voda, aktivnosti načelnika očito su urodile plodom, ali to ne znači da se ne treba ići i prema EU- fondovima.
            U materijalima je dostavljen i prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2016. godinu koju vijeće također donosi, pa upozorava na članak 9., odnosno tvrdnju da će općina osnovati riznicu, te moli pojašnjenje.
            Sve u svemu kad se pogleda Proračun, on nije niti razvojni, niti su sredstva pravilno raspoređena po broju stanovnika pojedinih mjesta. Puno je sredstava na stavkama usluga i troškovima na kojima bi se moglo uštedjeti, to je negdje oko 1.300.000,00 kn, a treba voditi brigu o svakoj kuni. Proračun ne bi trebalo samo kopirati i šablonski raditi, nego sjesti i rasporediti proračun prema uplatama u proračun poreznih obveznika jer nije isto kad uplaćuje 2800 stanovnika jednog mjesta ili 600 stanovnika, npr. Prudnica.
            Stoga se Klub vijećnika HDZ i HSP AS ne slaže s ovakvim rasporedom sredstava i raspodjelom te nisu u mogućnosti podržati proračun.
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC vijećnici Levojević da njenu diskusiju zaista shvaća kao dobronamjerne savjete kako bi općina bila još bolja, te će pokušati odgovoriti na sve upiti u cilju pojašnjenja.
            Što se tiče reprezentacije od 530.000,00 kn, u nju su uključene reprezentacije mjesnih odbora na što otpada 40.000,00 kn, da li je to potrebno ili ne može odlučiti Vijeće. Ako kaže da nije potrebno, onda više nema odojaka, janjaca i svega ostalog. Ti mjesni odbori imaju svoje dane mjesta, da li se mještani tih mjesta tome odazivaju ili ne to je druga stvar. U tu stavku su uključeni i darovi za djecu, ove godine je to 80.000,00 kn, zatim su tu i Dani općine sa svojim programima, koštaju izvođači, kotlovinijada itd. Kad se spominje reprezentacije tu se aludira na načelnika koji ide jesti i piti. Naglašava da je ovih dana bio na dva ručka s predstavnicima Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta (nazočnima pokazuje račune, jedan od 221,00 i drugi od 188,00 kn), naglašava da je bilo nekih iznosa od 400,00 do 500,00 kn, možda dva puta mjesečno. Više od toga ne prelazi. Počastio je Hrvatske vode od kojih je općina dobila 15 milijuna, te Hrvatske ceste od kojih su stigla 3-4 milijuna kuna za nogostup, a očekuje i sljedeće godine oko 15 milijuna. Može predočiti detaljne podatke o reprezentaciji u 2015. godini i za onaj dio za koji Vijeće smatra da nije potreban, može se izbaciti. Ističe da na općinska sredstva pazi kao da su iz njegove lisnice.
            Stavka promidžba i informiranje – to se odnosi na suradnju s Radio Zaprešićem, suradnju s Prigorskim kajem, objavom natječaja, tu nema tabu tema. Sve što Vijeće traži će dobiti. Ovo je drugo čitanje proračuna i kad su dati materijali za prvo čitanje vijećnici su mogli dostaviti upite i dobili bi pojašnjenja, a danas bi trebalo proračun donijeti.
            Vijećnica Ana Levojević zna zvati općinu, to je njeno pravo i općinske službe su na raspolaganju. Sve je to mogla dobiti. Za Turističku zajednicu povećanje za 100.000,00 kn odnosi se na biciklističke staze. To se moralo planirati jer se nakon realizacije projekta i potrošenih sredstava može dobiti povrat sredstava. Jedna jedina kuna ne smije otići za plaću direktora.
            Što se tiče stavke komunalnog gospodarstva, ona nije smanjena ništa, samo se s jedne pozicije prebacilo na drugu, a radi se o smanjenju prihoda od oročenih sredstava za kanalizaciju u iznosu od 2 milijuna kuna.
            Aglomeracija VIO Zaprešić d.o.o. – 33.000,00 kn odnosi se na ugovor vezan za kanalizaciju općine.
            Napomena u vezi gospodina Nikole Rešetara – podsjeća na vrijeme kad nije bio načelnik, isto je bio među onima koji su kritizirali Miku Rešetara, skupa sa susjedima i pitao se da li je on potreban. Međutim, kad je postao načelnik, pokušao je u projekt kanalizacije uključivati mlađe ljude, među ostalim Renata Šintića, Ranka Gregorina, kroz Povjerenstvo za kanalizaciju. To je posao koji nema radnog vremena, koji se radi svaki dan, nema dana da se nešto ne događa i traži angažman čovjeka. Kad sam to tražio, svi su imali druge obveze i posla i to je trajalo mjesecima, vidio je da od toga nema ništa. Radi se o projektu koji će koštati oko 150 milijuna kuna, Nikola Rešetar za naknadu koju dobije angažiran je po cijele dane, obišao je bezbroj kuća, institucija itd. To je posao koji zahtijeva izuzetne napore i vrijeme, upornost i znanje. Mika nije idealan, nije nitko, ali se na njega može osloniti. Da li bi se mogao zaposliti netko drugi, mogao bi, ali bi možda to u ovoj presudnoj fazi bilo jako loše. Taj mladi čovjek neće raditi za 3.000,00 kn bruto, već 10-12 tisuća kuna bruto. On će se i dalje oslanjati na gospodina Rešetara, kao i bivši načelnik Debeljak, jer ima znanja i volje za taj projekt.
            Stavka „veterinarske usluge“ – s godinama su sve manje i manje jer ima sve manje krava, svinja, peradi, a više štakora. Deratizacija je zakonska obveza općine i to dva puta godišnje. Svaka deratizacija košta 60 tisuća kuna, a trebalo bi dva puta godišnje. Isto tako i osjemenjivanje krava plotkinja. Općina mjesečno plaća 2.400,00 kn za usluge udomljavanja pasa, te 600,00 kn po svakom psu kojeg zbrine. To je obveza JLS.
            Što se tiče poticaja poljoprivrede, stručne službe kažu da to nije po zakonu. Ako postoji nešto po zakonu, to će podržati kako bi se pomoglo poljoprivrednicima.
            Stavka za zemljište – 50.000,00 kn – svake godine planira se za zemlju 50.000,00 kn ako treba nešto kupiti. Npr. za Udrugu Trsek koja ima 120 članova, pa se razgovaralo o tome da im treba napraviti dom gdje bi imali sjedište. Da bi to mogli napraviti, npr. neki podrum ili klijet, mora se kupiti zemlja. Općina je spremna dati dio novca za zajedničku kupnju zemljišta i početak rada, da li će se to napraviti za 3 ili 33 godine, ne zna, treba početi korak po korak. Treba voditi brigu o svim skupinama, za vrtić se izdvaja 4 milijuna godišnje, prehranu djece, udruge itd. Bio je na koncertu KUD Januševec, prekrasan je bio, zatim na humanitarnom plesnjaku, prikupljeno je 15 tisuća kuna za bolesno dijete, zatim rad Udruge Ivana Perkovca….općina pokušava svima pomoći.
            Prihvaća kritiku vezanu za EU fondove, ne samo kao kritiku, već i stimulans da se još više potrudi, zajedno sa svojim suradnicima, uz sudjelovanje na tečajevima, da se maksimalno koriste ti fondovi i pomognu općini. Ta iznesena kritika vijećnice daje mu dodatni stimulans da bude još bolji i učinkovitiji.
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja,  većinom glasova, uz 6 suzdržanih, donesena je odluka kojom se donosi Proračun za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako je predloženo i donosi Odluku o izvršenju proračuna za 2016. godinu.
 
            Pod 3. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da je on dostavljen  materijalima i istakao da su u Muzeju dvije djelatnice, ravnateljica i gospođa Galić koja nije do sada bila sistematizirana kao administrativni tajnik. Sada se to mijenja, predlaže se sistematiziranje administrativnog tajnika s koeficijentom 1,0, odnosno plaćom od 4.400,00 kn. Jedno vrijeme bile su zaposlene dvije osobe, Višnjica Maleković i Mira Galić, prvo je radila Višnjica Maleković koja je otišla na bolovanje, pa je došla gospođa Mira Galić. Kako ni jedna ne bi dobila otkaz, obzirom da su obje samohrane majke, planirana sredstva su podijeljena na dvije i dobivale su skromnu plaću od 3.300,00 kn. Sada se gospođa Galić stavlja u jedan primjereniji razred.
 
            Dodatno obrazloženje podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI – prema Statutu Muzeja, a poznato je da  Muzej nema upravno vijeće, pa ovo osnivačko tijelo vrši ulogu upravnog vijeća. Da bi ravnateljica mogla donositi bitne akte, mora tražiti suglasnost predstavničkog tijela, odnosno osnivača i njeni prijedlozi idu u tom smjeru ishođenja suglasnosti. Što se tiče božićnice, u članku 3. stavak 2. Zaključka o izmjeni Pravilnika glasi:„Osnovicu za obračun plaće utvrđuje osnivač putem predstavničkog tijela posebnom Odlukom, dok se materijalna prava reguliraju posebnom Odlukom izvršnog tijela osnivača.“. Temeljem Zakonske odredbe Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, po kojoj predstavničko tijelo donosi i utvrđuje koeficijente plaća službenicima, a sukladno ga primjenjujući na zaposlenike muzeja, ispravno je odlučiti da koeficijente i osnovicu za obračun plaća donosi predstavničko tijelo koje je osnivač Muzeja. No, materijalna prava općinskim zaposlenicima utvrđuje načelnik, pa se stoga predlaže da se i zaposlenicima Muzeja materijalna prava reguliraju posebnom odlukom izvršnog tijela, odnosno ovom odlukom predstavničkog tijela koja kaže da će to utvrditi načelnik. Shodno tome, koeficijent i osnovicu određuje predstavničko tijelo, a materijalna prava izvršno tijelo osnivača. U tom smjeru je udovoljeno i zahtjevu ravnateljice da će odlukom načelnika biti regulirana materijalna prava. Ne može govoriti o visini, nego da će to biti regulirano, što do sada nije bilo riješeno na ovaj način.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja jednoglasno je donesen zaključak kojim Vijeće daje suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Brdovec.
 
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje Programa gradnje objekata i uređaja i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu podnio je načelnik ALEN PRELEC i istakao da će zacjevljenje Januševečke, Anićeve i Kolodvorske, a što će raditi općinski komunalni pogon, kao i održavanje asfaltiranih nerazvrstanih ulica uz pomoć Županijskih cesta Zagrebačke županije, koji je izabran putem natječaja. U tabeli 2 je plan održavanja javne rasvjete, a što iziskuje znatna materijalna sredstva. Promjena žarulja vrši se svaka dva mjeseca. Naime, najveći trošak je najam platforme i kilometraža, a najmanji žarulja. Značajan iznos predviđen je i za održavanje oborinskih kanala, a zbog ekstremnih uvjeta to iziskuje pojačanu brigu i održavanje. To će također raditi općinski komunalni pogon.
            Što se tiče Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, zadnjih nekoliko godina je situacija puno bolja jer su značajna sredstva uložena u asfaltiranje općinskih cesta. Za nastavak tog posla pripremljen je novi popis ulica i iznos sredstava za te poslove veći je nego ikad i iznosi oko 700 do 800 tisuća kuna. Još će se malo „stisnuti“ kako bi se što više ulica asfaltiralo, negdje oko 1.272.000,00 kn se planira za to. Predviđena je i izgradnja nogostupa u Januševečkoj, Anićevoj i Kolodvorskoj. Novac je osiguran iz općinskog proračuna i to će biti realizirano.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka kojom se donose Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i  Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
 
            Pod 5. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Odluke o izboru pravne osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Brdovec podnio je donačelnik i predsjednik Povjerenstva za provedbe natječaja, ZVONKO KLJUČARIĆ i istakao da je istekao 4-godišnji ugovor pa je načelnik, temeljem Odluke Općinskog vijeća o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, raspisao javni natječaj u dnevnom listu „24 sata“ i Internet stranici općine Brdovec. Na natječaj je pristigla jedna ponuda, odnosno ponuditelj koji je i do sada radio te poslove, Elektrowat d.o.o. iz Šibica. Ponuditelj je ispunjavao uvjete natječaja te Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje njegove ponude.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena  odluka o izboru pravne osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Brdovec a kojom se izabire ELEKTROWAT d.o.o., Šibice, Jure Novoselca 1, OIB: 52512844748, na vrijeme od četiri godine od dana potpisivanja ugovora.
 
            Pod 6. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje u vezi prijedloga Odluke o  utvrđivanju visine godišnje članarine Udruzi LAG Sava podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i podsjetio da je vijeće još 2013. godine donijelo Odluku o pristupanju Udruzi LAG Sava i da se je i tada pričalo o članarini, ali ona nikada nije bila definirana. Obzirom da se sada radi o situaciji da Općina Brdovec ulazi u odnose s drugim jedinicama lokalne samouprave i udrugama drugih područja, odnosno izlazi iz svojeg područja djelovanja, bez obzira što se radi o malom iznosu godišnje članarine, isti je potreban regulirati odlukom predstavničkog tijela jer je to sukladno Zakonu i Statutu Općine. U dogovoru svih članica zaključak je da članarina iznosi 50 lipa po stanovniku. Prema podacima iz popis stanovništva radi se o 11134 stanovnika i iznosu od 5.567,00 kn godišnje.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena odluka o utvrđivanju visine godišnje članarine Udruzi LAG „SAVA“.
 
            Pod 7. – 11. točkom dnevnog reda  uvodno obrazloženje jedne od grupe točaka (7-11.) dnevnog reda, a koje se tiču područja sustava zaštite i spašavanja na području općine Brdovec podnio je ZVONKO KLJUČARIĆ, donačelnik i načelnik Stožera zaštite i spašavanja općine Brdovec. Istakao je da je posljednja Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća donesena 2011. godine, ali je u međuvremenu donesen Pravilnik o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja. Procjenu je revidirala ovlaštena osoba tvrtke DLS iz Rijeke, te je proslijeđena na suglasnost Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Dobiveno je pozitivno mišljenje na istu i treba je potvrditi Općinsko vijeće. Istakao je da su zakonske odredbe za izradu Procjene i ostalih dokumenata zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Pravilnik o metodologiji za izradu Procjene i Plana (NN 30/10 i 67/11), Pravilnik o metodologiji  i sudjelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08), Pravilnik o ustrojstvu i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za spašavanje (NN 111/07). Revizija navedene procjene proizlazi iz novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjene i planova zaštite i spašavanja i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu Procjene i planove zaštite i spašavanja. Nakon toga detaljno je izvijestio nazočne o sadržaju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća. Svaki podnaslov je detaljno razradio i predvidio određene opasnosti.
 
            Dodatno obrazloženje navedene tematske grupe točaka dnevnog reda podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da možda izgleda čudno ovo provlačenje teme civilne zaštite kroz 5 točaka dnevnog reda. Međutim, bitno je spomenuti Zakon o sustavu civilne zaštite koji novom metodologijom traži donošenje različitih akata na predstavničkom tijelu: riječ je o analizi, smjernicama, planu razvoja, planu zaštite, procjeni ugroženosti. Svi govore o istoj stvari, civilnoj zaštiti, ali metodološki mora biti posloženo kako je predloženo u dnevnom redu.
            Ukazuje na još jednu stvar, a to je da se u izradi mogu potkrasti greške, koje je moguće ispraviti jer je na stolu prijedlog. Tako je i u ovom materijalu izrađivača DLS došlo do određenih grešaka, za koje smatra da nisu problem i da će se one ispraviti. Bitno je da je dobivena suglasnost DUZS na Plan i Procjenu. Kozmetičkim izmjenama će se to popraviti prije objave i ako netko ima primjedbe, može ih dostaviti.
 
            Nakon otvaranja rasprave potpredsjednik ZLATKO FILIPČIĆ podsjeća na prve rasprave o tim dokumentima. Ovaj dokument je jako star i neusklađen s novim stanjem. Detaljno je pročitao ove materijale i zapisao greške, koje se ne bi smjele pojavljivati. Naime, navedene su firme koje više ne postoje. Nabrojene su tvrtke gdje boravi veliki broj ljudi: Pliva, Kvasac, Bukovinski, Lateks, Laura, MG Mehanika i onda se navodi Obrt za graditeljstvo J. Škrbec, Laura sa sjedištem u Harmici. To je bilo prije više od 15 godina, Laura d.o.o.je napravila pogon u Ključu, a puno je više firmi koje uopće nisu navedene. Npr. Maksima trgovina s par tisuća kvadrata, Alphacan, Strojopromet.
            Na drugom dokumentu isto tako: str. 101 navode se stambeni i sportski objekti u kojima boravi veliki broj ljudi i opet se navodi Obrt za graditeljstvo Škrbec. Dalje, na jednom mjestu se spominje ušće Sutle u Savu kod Drenja, pa onda kod Ključa. Još u par dokumenata je to navedeno. Žalosno je da to nitko nije primijetio. Te greške treba popraviti. Prošli put je sve to rečeno i zabilježeno, a nije ispravljeno.
 
            Pročelnik DANIEL BUKOVINSKI – Ponovno ističe da točke dnevnog reda od 7 do 11, proističu iz obveza koje moramo ispuniti, ili radi godišnjih obveza koje nam određuje Zakon (podsjeća vijećnike da Analizu i Smjernice donose svake godine) ili radi izmjena zakonskih odredbi koji reguliraju predmetnu materiju, obzirom je donesen novi Zakon o sustavu civilne zaštite. Reagirajući na primjedbe vijećnika navodi da ne bi bilo prvi puta da Vijeće usvoji određeni akt s predloženim obrazloženim izmjenama, obzirom je vijećnicima još uvijek na stolu samo prijedlog. Ako se želi, ove dvije Odluke o usvajanju Procjene i Plana mogu sadržavati i odredbu s obveznim uvrštenjem predloženih izmjena (npr. kao kod zapisnika), te Odluka može glasiti: Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja s predloženim izmjenama koje su vidljive iz zapisnika ovog i ranijih vijeća, s rokom da se iste primjedbe uvrste u akte do kraja prvog tromjesječja  2016. godine, nakon kojih uvrštenja primjedbi će se Odluke o usvajanju objaviti u službenom glasniku.
 
            Prijedlog pročelnika je jednoglasno prihvaćen.
 
            Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesen zaključak o usvajanju:
Ø Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2015. godinu,
Ø odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite,
Ø Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća,
Ø Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2016. godinu,
Ø Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Brdovec za 2016. godinu.
 
Pod 12. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu podnio je pročelnik DANIEL BUKOVINSKI i istakao da se ona donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji reguliraju samoupravni djelokrug Općine i postupanje u ovakvim propustima komunalne problematike. Ističe da prema Zakonu o vodama i njemu nižim aktima (Odluka o odvodnji otpadnih voda, Opći i tehnički uvjeti) postupati mora i vodopravni inspektor. No nije naodmet ovakvu problematiku imati riješenu i vlastitom Odlukom, jer Općina najbolje zna i može brže reagirati. Navodi da su Općina s komunalnim poduzećem Zaprešić bile na terenu i detektirale one koji su spojili oborinsku vodu na kanalizaciju. Izmjenom ove odluke općina bi bila jača prema prekršiteljima.
Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, jednoglasno je donesena Odluka oizmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu:
-          Ovom Odlukom se mijenja i dopunjuje Odluka o komunalnom redu, objavljena u Glasniku Općine Brdovec broj 08/11.
-          Iza članka 6. dodaje se članak 6.a. koji sada glasi:
Na području općine Brdovec, ne smije se:
-           u sustav oborinske odvodnje ispuštati ili prepumpavati otpadne vode,
-           u sustav javne odvodnje fekalnih otpadnih voda ispuštati ili prepumpavati oborinske vode.
-          U članku 100., stavku 1. dodaje se točka 20. koja glasi:
20. ako postupa protivno odredbama čl. 6., 6.a. i 10.“.
 
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena