Loading...
Tražilica
Obavijesti
20.02.2015. u 09:23

ODGOĐENO DONOŠENJE ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u  srijedu, 10.9.2014. u 18,00 održana je 12. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 14 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela, raspravljeno je 5 točaka dnevnog reda.

     Nakon verifikacije zapisnika 11. sjednice načelnik je nazočnima podnio izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. u kojem je istako najbitnije aktivnosti općinskih službi. U raspravi je iznesena primjedba Kluba vijećnika HDZ HSP AS  odnosno nezadovoljstvo praksom podnošenja izvješća o radu, obzirom da je načelnik na jednoj od prethodnih sjednica kada je podnosio izvješće, obećao da će u buduće dostavljati izvješće u materijalima za sjednicu. Da bi se moglo kvalitetno raspravljati o tome, bilo bi preporučljivo i korektno da je to dostavljeno u materijalima. Izvješće načelnika je prihvaćeno većinom glasova.

     Pod 3. točkom dnevnog reda prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, kao gost, dodatno je obrazložio, te istakao potrebu njenog donošenja, gospodin Željko Majcen, direktor Zaprešić d.o.o. Kako je u raspravi izneseno niz primjedbi i nedoumica vezano za ovu odluku, te potrebu dobivanja još detaljnijih podataka, jednoglasno je prihvaćen zaključak da se njeno donošenje odgađa  za sljedeću sjednicu Vijeća radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka bitnih za kvalitetnu raspravu i donošenje konačne odluke.
            Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za polugodišnji obračun proračuna za 2014. godinu podnijela je pročelnica MAJA CONER, te izvijestila da je o tome održana i sjednica Odbora za proračun i financije, o čemu je nazočnima dostavljen zapisnik. Navodi da je prihodovna strana realizirana sa 19.298.237,09 kn ili 47,54%, a rashodovna strana sa 17.316.617,55 kn ili sa 42,66%.
     Većinom glasova prihvaćen je polugodišnji obračun proračuna.
 
     Pod aktualnim satom zatraženi su odgovori na sljedeća pitanja:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena