Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.11.2014. u 11:59
Uređeno: 18.11.2014. u 12:03

IZABRANI DOBITNICI OPĆINSKIH PRIZNANJA

 
            Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića, u utorak, 10.6.2014. održana je 11. sjednica Općinskog vijeća. U nazočnosti 14 vijećnika, načelnika, njegovih zamjenika, županijskih vijećnica, te pročelnika općinskih upravnih odjela, raspravljene su 4 točke dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika 10. sjednice uvodno obrazloženje vezano za prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec podnio je pročelnik Daniel Bukovinski i istakao da je još 2007. godine Općinsko vijeće, a temeljem starog zakona, donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec. Izmjena navedene odluke predlaže se iz razloga što se kompletan zakon promijenio s 25.3.2014. i jedinice lokalne samouprave su dužne u roku od 90 dana prilagoditi svoje akte novom zakonu. U obrazloženju izmjena i dopuna odluke naznačene su promjene, a koje su u skladu s novim zakonom. Navodi nekoliko nedoumica koje su postojale: da li neformalna udruženja mogu kandidirati u Savjet mladih, što je novim zakonom omogućeno; neke jedinice lokalne samouprave bile su stava da se pomladci političkih stranaka ne mogu kandidirati u Savjet mladih. To nije bilo slučaj u Općini Brdovec. Produžuje se i mandat Savjeta mladih sa dvije na tri godine. Novi zakon uvodi i neke oštrije regulative i ovlasti Savjeta mladih, npr. navodi se da su se predsjednik Vijeća i načelnik u obvezi u određenom roku, odnosno svaka tri mjeseca, obvezni sastati s predsjednikom Savjeta mladih, a ujedno se i materijal za sjednicu Vijeća mora dostavljati i Savjetu mladih. Ovim prijedlogom Odluke želi se uskladiti odluku sa važećim zakonom.

            Nakon toga jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brdovec.
            Pod 3. točkom dnevnog reda, a nakon provedenog propisanog postupka predlaganja kandidata za općinska priznanja, većinom glasova donesena je i odluka o ovogodišnjim dobitnicima najviših općinskih priznanja.Temeljem pristiglih prijedloga Povjerenstvu za priznanja i nagrade, sukladno upućenom Javnom pozivu, prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za priznanja i nagrade da se Povelja o zahvalnici Općine Brdovec, kao javno priznanje koje se dodjeljuje povodom Dana općine Brdovec, dodijeli:
 
1.      Obrtu „Preciz“, Brdovec,
2.      OŠ Pavao Belas, Brdovec,
3.      Udruzi Ivana Perkovca, Šenkovec,
4.      Udruzi Ekoturistiko, Brdovec,
5.      Senki Šparica Živoder, Prigorje Brdovečko,
6.      Nikoli Rešetaru, Laduč,
7.      Nikoli Klinčiću, Brdovec.
 
            Javna priznanja svečano će se uručiti dobitnicima i to na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati u petak 13.6.2014.    
            Pod 4. točkom dnevnog reda, aktualnom satu, vijećnici su postavljali pitanje općinskoj upravi:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena