Loading...
Tražilica
Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.  

»Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu Zakonom o pravu na pristup informacijama ili drugim općim propisom.


Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Brdovec. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.
Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

- pisanim putem na adresu:

  Općina Brdovec, Brdovec,
  Trg dr. Franje Tuđmana 1,
  10291 Prigorje Brdovečko,

- elektroničkom poštom na adresu:

  bozica@brdovec.hr i sanja@brdovec.hr  

- na broj fax-a:

  01 / 3310 322
 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:


• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

 

1. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

2. KATALOG INFORMACIJA

3. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP
    INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU

5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
    za 2016. godinu

6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
    za 2017. godinu  (pdf) (csv)

6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
    za 2018. godinu  (pdf) (csv)


VAŽNI DOKUMENTI
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena