Loading...
Tražilica
Obavijesti
03.02.2010. u 14:00
Uređeno: 03.02.2010. u 14:04

 

·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ pita da li je točna informacija koja je došla do MO i stanovnika Prigorja da se na području mjesta Prigorje, južno od dvorca Januševec, planira formirati gospodarska zona. Moli pisani odgovor.

                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - nikakva gospodarska zona nije predviđena na prostoru južno od dvorca Januševec, već stambeno-poslovna zona. Postoje prijedlozi za gospodarske zone, južno od pruge u Savskom Marofu, gospodarska zona između Ključa i Drenja i južno od Javorja.                      Javni uvid u prostorni plan je od 14. do 30.12., a javno izlaganje je 23.12. u 17,00 sati u kino dvorani u Brdovcu. Izmjene prostornog plana traju već dugo, plan je usklađen sa županijskim prostornim planom i očekuje njegovo skoro donošenje. Navodi da se nisu mogli uvažiti svi zahtjevi mjesnog odbora, građana i poduzetnika i u određenom postotku bit će nezadovoljnih građana. Vodilo se računa i nastojalo se maksimalno udovoljiti svim zahtjevima.
                                Dodatno obrazloženje daje pročelnik DANIEL BUKOVINSKI - pretpostavlja da se pitanje odnosi i na područje kraj OŠ I. B. Mažuranić u Prigorju, predviđeno za igralište. Naime, misli da je došlo do greške izrađivača plana koji je dobio striktne naputke od Općine Brdovec da dio zemljišta stavi u "zeleno", a ostalo u obvezu izrade DPU-a. To tako mora biti obzirom na prijedlog koji je išao prema zainteresiranim stranama za prodaju zemljišta. Vjerojatno se radi o greški izrađivača koja će se ispraviti u tijeku javne rasprave na način da dio zemljišta koje je predviđeno za igralište bude "zeleno", a ostalo u građevinskoj zoni, ali u obuhvatu izrade DPU-a.
 
·         Vijećnica DANICA FIRKELJ - postoji li ikakva mogućnost poboljšanja javnog prijevoza ili povratka ZET-a na ovo područje, te što je se izgradnjom željezničke pruge dalje od Harmice.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - prijevoznik "Meštrović prijevoz" dobio je dopusnicu početkom ove godine za prijevoz na području općine Brdovec, a ugovor o koncesiji važi do 6. mjeseca sljedeće godine. U nekoliko navrata općina je kontaktirala s navedenim prijevoznikom u cilju poboljšanja prijevoza na ovom području, održana je i javna rasprava o kvaliteti prijevoza. Ta rasprava je bila loše posjećena, unatoč kvalitetnim obavijestima od strane općine (web stranica, oglasne ploče MO i autobusna stajališta). Oni koji su bili nazočni raspravi, izrazili su nezadovoljstvo kvalitetom prijevoza. Veliki broj putnika orijentirao se na vlak ili osobne automobile. Tek početkom slijedeće godine mogu se pokrenuti određene aktivnosti za povratak ZET-a, a već se stupilo u kontakte s predstavnicima grada Zaprešića koji namjeravaju i dalje koristiti usluge ZET-a. I ovaj kraj bi trebao ići u smjeru dovođenja ZET-a, ali tu postoji dosta nejasnoća i prepreka. Prva prepreka je dopusnica od strane Županije, da li će Županija i Grad Zagreb biti za dovođenje ZET-a i da li će općina Brdovec biti u mogućnosti financijski to pratiti. Oko toga su već počeli razgovori u ZET-u zajedno s općinom Marija Gorica. To bi trebao biti zajednički projekt što bi donijelo kvalitetniji i jeftiniji prijevoz. Ukoliko to neće biti moguće, trebat će inzistirati na povećanju kvalitete. Meštrović prijevoz j na području ove općine već 10 godina i u tom razdoblju jeveć trebao poboljšati kvalitetu prijevoza. Alternativa je prijevoz vlakom, ali što se tiče nastavka izgradnje pruge, to je međudržavna stvar jer jedim dijelom željeznička pruga ide kroz Sloveniju, a prugu je potrebno i elektrificirati. Općina je tražila sastanak s predstavnicima Hrvatskih željeznica ne samo u vezi proširenja, već i signalizacije i poboljšanje prometa do Savskog Marofa. Sastanak je odgođen do početka sljedeće godine.
·         Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ - postavlja pitanje u vezi roka završetka izgradnje vrtića. Rokovi su bili krajem listopada, studenog, sad je kraj godine i vrtića još nema. Pita gdje su nastali problemi. Drugo, izvješćuje da se ljekarna u Prigorju zatvara 21.12. i počinje radom ljekarna u Brdovcu. Poznati su joj napori koje je uložila općina Brdovec za ostanak ljekarne u Prigorju, pa pita što je postignuto. Ti napori oko otvaranja druge ljekarne traju već deset godina. Prvi put u 10 godina HZZO je dao pozitivan odgovor na zahtjev za otvaranje ljekarne. Smatra da ima dovoljno razloga za otvaranje još jedne ljekarne, obzirom na broj stanovnika i promet i da je žalosno i tužno da se to ne može riješiti. Ljudi su nezadovoljni, a posebno u Prigorju.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče vrtića Januševec, u tijeku je izgradnja koja ne ide predviđenim tempom. Došlo je do određenih problema u izgradnji, a koji se nisu mogli predvidjeti na početku. Između ostalog, nakon početka radova utvrđeno je da je narušena statika objekta. Da ne bi došla u pitanje sigurnost djece, pokrenuta je izrada projekta statike i osiguranja tog objekta. Zbog toga je došlo do određenog zastoja. Međutim, taj objekt vrtića počeo se uređivati od krova, što nije bilo dobro. Dio krivice snosi rukovodstvo koje je projekt nastavilo i napravit će se sve da vrtić bude objekt na ponos roditelja i djece. Kad će završiti gradnja, teško je reći. U zadnjim razgovorima sa izvođačem radova dobiveno je jamstvo da će to biti krajem veljače.
                               Što se tiče ljekarne u Prigorju, ona seli u Brdovec i bit će otvorena ovih dana. Nastojao je uspostaviti kontakt s državnim tajnikom, gospodinom dr. Golemom i zamoliti ga da zbog veličine općine i preko 12000 stanovnika postoje tri ljekarne, rečeno mu je da takav zahtjev nije podnesen, što je neistina. Upućena svu dva zahtjeva u kolovozu i listopadu za ostankom ljekarne u Prigorju, ali odgovora nema. I bivši načelnik Debeljak je na tome radio i bilo je obećano da će ljekarna ostati u Prigorju. Jednostavno je nemoguće ostvariti kontakt s nadležnim službama i osobama u Ministarstvu. Ovom prilikom moli sve koji mogu pomoći svojim kontaktima u Ministarstvu zdravstva kako bi se ovaj problem riješio.
 
                               Gospodin MLADEN DEBELJAK - vezano za ljekarnu, ta priča nije tako duga kako je rekla gđa. Dojčić. Počela je sa idejom da gđa. Dojčić prebaci ljekarnu u Brdovec, a da se zadrži i ona u Prigorju. On je dobio tu informaciju u 6. mjesecu i od onda na tome nije radio ništa jer je smatrao da to trebaju riješiti općinski čelnici. Ako može pomoći, to će pokušati.
 
·         Vijećnik ZVONKO LALJAK - prvo pitanje tiče se groblja u Javorju na kojem se vrše ukopi mještana Javorja, Zdenaca, Prudnica, Brdovca i Zaprešića. Radi što kvalitetnije usluge, groblju nedostaje oglasna ploča s maketom groblja i iznosima taksa za grobne usluge, te informacije o osobi kojoj se ljudi trebaju obratiti. Moli načelnika da se taj nedostatak otkloni. Drugo, MO Javorje moli da se u proračunu za slijedeću godinu osigura dio sredstava za postavljanje autobusnih nadstrešnica na stajalištima autobusa u Javorju.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče prvog pitanja, naložit će općinskim službama da to naprave. Što se tiče nadstrešnica, u proračunu je predviđeno 100.000,00 kn za autobusna stajališta, a izradit će se i plan prioriteta. Osigurana su sredstva za 4-5 objekata, ali je potrebno odrediti prioritete.
·         Vijećnik IVAN HRIBAR - postavlja pitanje načelniku, a odnosi se na autobusno stajalište u samom centru Prigorja, ispred križa. Stajalište je prilično neuređeno, počeli su radovi na postavljanju nogostupa u pravcu Laduča, zakopane su betonske cijevi, ali je cijeli prostor neuređen. Putnici moraju stajati na samom raskrižju, pa pita da li je moguće urediti to stajalište i postaviti nadstrešnicu.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - zadužit će gospodina Pavelića za utvrđivanje stanja i sanaciju dijela ceste.
·         Vijećnik GORAN BUKINAC - prvo pitanje: da li je točna informacija da Općina Brdovec, pored uloženih 6,5 milijuna kn u dvoranu u Šenkovcu, nema nikakvih prava kod upravljanja i korištenja dvorane i zašto sportski klubovi ne mogu osigurati termine u dvorani? Drugo, da li se i tko vrši nadzor na sanaciji prijekopa za kanalizaciju?
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče sportske dvorane, točno je da općina Brdovec nema nikakva vlasnička prava na toj dvorani iako je osigurala 50% sredstava za izgradnju. Općina je uputila jedan dopis kojim je zatražila udio u vlasništvu dvorane, odgovor još nije stigao, a nije ni siguran da li će se taj zahtjev uvažiti. Općinska sredstva koja su uložena utrošena su u cilju poboljšanja uvjeta, odnosno standarda, djece i stanovnika općine Brdovec. Činjenica je da, temeljem zakona, škole i dvorane nisu vlasništvo općine i nije predviđeno njihovo financiranje iz općinskog proračuna. Međutim, radilo se o dobroj volji i procjeni općine da je potrebno poboljšati kvalitetu nastave i uvjete rada za djecu, ali Općina Brdovec nema nikakvih suvlasničkih prava na dvoranu. Sljedeće, dimenzije dvorane su nezadovoljavajuće za profesionalno bavljenje sportom. Utrošeno je 6,5 milijuna kuna, a ne postoji adekvatna dvorana, ali odgovara učenicima. Najam dvorane će se dogovarati sa školom.
                               Što se tiče sanacije prijekopa, činjenica je da oni nisu dobro sanirani jer ima puno ulegnuća i ispupčenja i svakako se nadzor treba upozoriti na to.
 
                               Dodatno obrazloženje daje vijećnik RENATO ŠINTIĆ, predsjednik Povjerenstva za kanalizaciju - postoji nadzorni inženjer, propusta ima dosta, on je o tome informiran. Međutim, postoji garantni rok u kojem izvođač treba izvršiti sanaciju. Sanacije su počele u Laduču (Nazorova, Šenoina i ulica prema NK Laduču), te prema vrtiću i to u kompletnoj dužini.
·         Vijećnik MIRO LEBO - jedan dio odgovora u vezi završetka vrtića je dobio. Vidi da će biti naknadnih radova, pa pita da li je određen nadzor na izvođenju radova u vrtiću i ako je, tko je. Drugo pitanje, da li na tom objektu postoje podizvođači i koji su, a podsjeća da je vijećnik Zlatko Martić je prije tri sjednice zatražio na uvid natječajnu dokumentaciju vrtića i još je nije dobio.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - troškovnik se može dobiti na uvid kod općinskih službi. Nadzor na radovima u vrtiću je firma Gark-konzalting d.o.o, iz Zagreba, odnosno dipl.ing. Ivo Blažanović. Nadzor kvalitetno obavlja svoj posao, svaki utorak je u općinskim prostorijama redovna koordinacija svih nadležnih na tom objektu. Nije zadovoljan dinamikom izvođenja radova na objektu vrtića. Međutim, pojavili su se problemi - statika, podzemne vode itd. Što se tiče podizvođača, općina je izabrala u javnom nadmetanju poduzeće Finico d.o.o., odnosno jednog izvođača.
·         Vijećnik DAVORIN BARAČ - postavlja pitanje u vezi Ulice Putine u Zdencima, a vezano za navažanje. Ljudi su nezadovoljni navažanjem, odnosno tvrde da ima previše zemlje, a premalo šljunka. Pita da li postoji dokumentacija koliko je utrošeno šljunka za navažanje i da li se može organizirati obilazak područja MO Zdenci?
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče navažanja, općinskim službama je dat nalog da kod navažanja točnost količina potvrdi predsjednik mjesnog odbora. Činjenica je da stanovnici Putina ne mogu biti zadovoljni stanjem puta jer je ono grozno. Zatražili su ravnanje ceste "grejderom", ali općina tog stroja nema na svom području, ali na proljeće će se to pokušati realizirati.                        Postoje i komunalni redari po mjesnim odborima i osobno je dobio dosta primjedbi od mjesnih odbora vezano za broj kamiona i navoženu količinu. Ako primjedbi ima, mjesnih odbor je to dužan utvrditi i potpisati, a ne iznositi samo naklapanja i optuživanja na račun općine.
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK - pita da li je potpredsjednik Općinskog vijeća, gospodin Renato Šintić, jedan od podizvođača na objektu vrtića? Drugo, da li obrtnici, izvođači radova na uređenju cesta, imaju sklopljene ugovore za te poslove?
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - nema saznanja o podizvođaču. Što se tiče drugog pitanja, nemaju sklopljene ugovore.
                               Vijećnik RENATO ŠINTIĆ - potvrđuje da je njegovo poduzeće dobilo posao i da je podizvođač na vrtiću.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena