Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.05.2010. u 08:22

 

Prije postavljanja pitanja načelnik ALEN PRELEC je podsjetio da su na prošloj sjednici Vijeća zatražena određena pojašnjenja nekih troškova Općine pa iz je pripremio za današnju sjednicu:

                      - troškovi reprezentacije - u ugostiteljskim objektima u prvih 5 mjeseci prošle godine, znači u vrijeme kad nije bio načelnik, iznosili za 11 računa - 3.928,00 kn, a u 7 mjeseci od kada je na dužnosti načelnika - za 5 računa - 2.036,00 kn. Najveći račun koji je napravljen od njegovog dolaska je iznos od 448,00 kn kod "Las Vegasa", a vezan je za izradu strategije razvoja. Ukupna reprezentacija bila je mnogo veća jer u nju ulaze i drugi troškovi - dva velika troška u ovoj godini bili su: iznos za darove za djecu povodom Sv. Nikole - 60.000,00 kn i trošak povodom otvaranja sportske dvorane u Šenkovcu - 15.000,00 kn. Ukupni iznos reprezentacije u 2008. godini iznosio 182.000,00 kn, a u 2009. - 178.000,00 kn, znači manje nego u 2008. godini.

                               - naknade za rad članova povjerenstava - govorilo se da su one previsoke. Podsjeća na sjednicu Općinskog vijeća od 10.7.2008. na kojoj je donesena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Brdovec, kao i Odluka o visini naknada vijećnicima u iznosu od 300,00 kn po sjednici. Tu odluku nije donio novi saziv Vijeća. Podsjeća na izneseni prijedlog vijećnika Mladena Debeljaka na sjednici Vijeća 2.7.2009. da se broj članova povjerenstava poveća sa 3 na 5 članova, što je i prihvaćeno. Iznosi podatak da je u 2007. godini visina isplaćenih naknada članovima Općinskog vijeća, povjerenstava i Poglavarstva i reprezentacija iznosila 327.000,00 kn, u 2008. godini za iste namjene 459.000,00 kn i u 2009.godini sve zajedno 426.000,00 kn, tj. 30.000,00 kn manje nego u 2008. godini.
                               - naknade načelnika i njegovih zamjenika. Iznosi da su zamjenici načelnika Rukelj i Ključarić u 2009. godini, za 7 mjeseci, bile 29.000,00 bruto, a naknade članova Poglavarstva do svibnja, znači za 5 mjeseci 2009. iznosile 26.000,00 kn. Najveća neto naknada članovima Vijeća u 2009. godini iznosila je 10.900,00 kn, odnosno 9.300,00 kn, u 2008. godini 8.800,00 kn. U prvih 5 mjeseci najveća neto naknada članova Vijeća i povjerenstava iznosila je 9.300,00 kn, a najveća naknada u 7 mjeseci od kada je on načelnik općine iznosila je 3.300,00 kn. U prvih 5 mjeseci ukupno je Općinsko vijeće u starom sazivu potrošilo 30.000,00 kn, a u novom u 7 mjeseci potrošeno je 100.000,00 kn. U tom razdoblju od 7 mjeseci konstituirana su općinska povjerenstva, a za što su isplaćene naknade.
 
   · vijećnik MLADEN DEBELJAK - prije mjesec dana u Općinu je došao mještanin Dario Francuz sa jednostavnim zahtjevom prema Općini Brdovec za popravak javne rasvjete u njegovoj ulici, na što je imao pravo. Na tu njegovu zamolbu je, ispod razine funkcije koju obnaša, gospodin Esih odgovorio da se obrati Mladenu Debeljaku da mu sanira javnu rasvjetu. Pita - obzirom da je načelnik odgovoran za rad Općine i predstavlja instituciju Općine Brdovec - da li je to odgovor svim mještanima koji dođu u Općinu s opravdanim zahtjevima ili je to možda nešto drugo, da li se to odnosi na određene grupe mještana? To nije korektan pristup.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - taj gospodin se nije obratio na pravu adresu jer gospodin Esih ne može dati nalog za promjenom žarulje, već se treba obratiti komunalnom redaru ili načelniku. Ako je to bilo tako - to nije način. Općinske službe i načelnik su tu da bi udovoljili zahtjevima svojih mještana. Moli da se ubuduće mještani upućuju načelniku ili komunalnom redaru. Uvjerava da se o takvim stvarima vodi računa u općini i tako će biti i dalje. Ovu Općinu vodi načelnik općine Alen Prelec, koji je neposredno izabran. Ako je došao u Općinu Brdovec i nekome se trebao javiti. Zamolit će ga da dođe u Općinu na način kako se to inače rješava.
 
   ·  Gospođa ANA LEVOJEVIĆ - ima pitanje za načelnika jer ima informaciju da je razgovarao s Udrugom Ekoturistiko i Udrugom umirovljenika u vezi osiguranja prostora za njihovo djelovanje i to u prostorijama bivše vojarne. Navedene zgrade koje se spominju su u izuzetno trošnom stanju i opasne za boravak ljudi. Pita da li zna u kakvom su stanju te zgrade jer je teško povjeravati da ih je predložio udrugama za njihov rad.        Drugo pitanje odnosi se na dvorac Januševec jer ima saznanja da postoji strateški investitor koji je ozbiljno zainteresiran za to kulturno blago Prigorja i da se na zahtjev istog rade korekcije u prostornom planu. Ako takav investitor postoji, moli da se o tome upozna Vijeće.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče prostora u objektu Januševec, koji je Općina Brdovec dobila u vlasništvo od Ministarstva obrane, uvjet je bio da se na tom prostoru izgradi starački dom. Na tom prostoru je i objekt koji se trenutno uređuje za vrtić, a tu su još dvije zgrade. Jedna je u koliko-toliko dobrom stanju, a drugoj je narušena statika. Općini su podneseni zahtjevi udruga: Ekoturistiko i umirovljenika za korištenje tog prostora. Udruga umirovljenika je dobila odgovor da može koristiti prvu desnu zgradu koju moraju renovirati i time su bili zadovoljni, uz tvrdnju da će je oni adaptirati u okviru raspoloživih sredstava. Druga zgrada je u prilično lošem stanju s narušenom statikom. Udruga Ekoturistiko je zatražila da im se ta zgrada dodijeli na korištenje i rečeno im je da to ne mogu realizirati bez statičkog proračuna i projekata jer je u suprotnom nije moguće koristiti. Oni su na to pristali, zatražili su mišljenje inženjera i procijenjeno je da bi trebalo uložili 50 do 100 tisuća kuna da bi se zgrada dovela u funkciju. Postavlja se pitanje da li će biti moguće te prostore koristiti kako je zamišljeno jer su u tijeku pregovori s poduzetnikom koji bi na tom mjestu htio izgraditi dom umirovljenika. Ukoliko će biti zahtjeva i kvalitetnih rješenja da se na tom prostoru napravi umirovljenički dom, neće biti moguće dati taj prostor na korištenje udrugama. Nema mjesta razmišljanju o tome da se ugrožava sigurnost ljudi, o tome brinu općinske službe, a članovi udruga će znati da li su ti prostori pogodni za život.
                               Iznesena konstatacija u sklopu drugog pitanja je apsolutno netočna. Činjenica je da je već dugi niz godina u dvorcu smješten Arhiv Hrvatske, trebao je davno iseliti, što je Općina i zatražila od Ministarstva kulture kako bi taj dvorac bio vraćen pod ingerenciju Općine Brdovec i iskorišten u turističke svrhe na način koji bi odgovarao Općini Brdovec. Mnogi su zainteresirani za korištenje dvorca, a neće se ništa napraviti bez odobrenja Vijeća. Mnogo je upita, ali nikome nije ništa obećano, niti je što dogovoreno jer dvorac nije u vlasništvu Općine, već Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva kulture.  
   · vijećnik MIRO LEBO - stolarija na domu je postavljena, pa pita da li je izvršena primopredaja, tko je bio nadzor i koliko je to koštalo? Drugo, kada će biti postavljene nadstrešnice u Brdovcu i da li ima informacija o povratu imovine Sutle, Šenkovec.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - stolarija na domu je postavljena, ne kompletno po troškovniku jer se kasni s unutarnjim sjenilima. To će se napraviti u sljedećih 10-15 dana. Komisija će preuzeti izvedene radove koji su iznosili 246.000,00 kn s PDV-om. U toj komisiji će biti Z. Ključarić - donačelnik, M. Strojnik - predsjednik MO Brdovec i D. Drenski - stručna osoba.
                               Pitanje nadstrešnica je već bilo na jednom od aktualnih sati. One nisu postavljene u prvoj fazi kad su se postavljale, ali pokušat će se to učiniti što prije. To ovisi o financijskim mogućnostima općine, za što je u proračunu predviđeno 100.000,00 kn, što je za 6 nadstrešnica na području cijele općine. Od toga sigurno će dvije biti postavljene u Brdovcu. Očekuje pomoć u Brdovcu jer je bilo određenih problema s vlasnicima Krulcom i Janešom koji nisu dozvolili postavljanje istih.
                               Što se tiče "Sutle", Šenkovec, kad se završi postupak onda će se znati. Tu ima dosta problema, od nove godine je novi stečajni upravitelj i na sudu se vodi više sporova na tu temu. Općina je u stalnom kontaktu s odvjetnikom, a zatražen je i razgovor s novim stečajnim upraviteljem.
 
   · Predsjednik STJEPAN ESIH - pitanje upućeno pročelniku D. Bukovinskom: da li je napravljen popis imovine Općine Brdovec, a ako nije da li se na tome radi, odnosno da li može dobiti popis tih nekretnina?
 
                       Odgovara pročelnik DANIEL BUKOVINSKI - kad je došao u Općinu napravio je registar nekretnina s katastarskim česticama i taj registar postoji i može se dobiti na uvid. Gotovo dva desetljeća društveno vlasništvo nepoznato je našem pravnom sustavu. No, negdje je i danas prisutno kroz mnogobrojne upise u zemljišnim knjigama, pa je institute koji su vezani uz društveno vlasništvo potrebno pretvoriti u pravo vlasništva.
                       Da bi se to moglo učiniti ispravno, potrebno je prilikom pretvorbe poznavati genezu društvenoga vlasništva, jer prava koja nastaju pretvorbom često ovise o vremenu kada je nastalo pravo koje je potrebno pretvoriti u neko drugo, civilno pravo, što regulira Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
                       Iako je društveno vlasništvo ukinuto još pred dvadesetak godina, danas još uvijek postoje kao upisi u vlastovnici u z.k. izvatku zemljišnih knjigama, što nam na neki način omogućava lakšu uknjižbu Općine Brdovec na nekretnini koja je stupanjem na Zakona o poljoprivrednom zemljištu bila prema PP Zagrebačke županije u građevinskom području. U suprotnom, ako je na nekretninu upisana RH, jedini način za povrat te nekretnine je preko Središnji državni ured za upravljanje imovinom.
                       Načelnik ALEN PRELEC - nema konačan popis nekretnina. Navodi da je svoju sjednicu prošli tjedan održalo Povjerenstvo za upravljanje nekretninama, da je dogovoreno da se na području svih mjesnih odbora organizira popisivanje nekretnina koje su u vlasništvu Republike Hrvatske i za njih pokuša zatražiti povrat u vlasništvo općine Brdovec.
   ·  Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ - pitanje se tiče glavne ceste ispred ljekarne u Brdovcu, pa pita da li je moguće tamo postaviti "zebru"?
                           Odgovara načelnik ALEN PRELEC - to je državna cesta i suglasnost treba zatražiti od Hrvatskih cesta.
 
   · Vijećnik ZORAN NEKIĆ - zanima ga datum početka izgradnje sportske dvorane uz školu u Brdovcu i kakve će veličine biti dvorana?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - podsjeća da je na to pitanje već odgovarao u nekoliko navrata, te navodi da početak gradnje spomenute sportske dvorane ovisi o financijama. Investicija je "teška" oko 10 milijuna kuna, od čega je za 6 milijuna potpisan sporazum s Ministarstvom regionalnog razvoja, a ostalo bi trebala financirati Općina Brdovec i Zagrebačka županija. Takva obećanja su od Županije dobivena, te na angažmanu zahvaljuje županijskim vijećnicima iz općine Brdovec. Radi se o dvodjelnoj dvorani koja će se graditi uz školu. Početak gradnje u ovom trenutku ne možemo znati jer će natječaj raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja. Projekt dvorane je dat na reviziju, ima sitnih nejasnoća, te se nada da će do lipnja mjeseca Ministarstvo raspisati natječaj i izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, te odrediti početak izgradnje. Stav Ministarstva je da će sufinancirati izgradnju dvorane sa 6 milijuna kuna uz uvjet da ne dođu na naplatu u 2010. godini, tako da će tome trebati prilagoditi dinamiku i da naplata bude u 2011. godini.
   · Vijećnica DANICA FIRKELJ - u prostorijama stare škole odvija se rad raznih udruga, HSS-a, KUD-a, Općinske organizacije SDP itd. Međutim, na zgradi nema ploče OO SDP, a ta organizacija nema ni ključ prostorija, a imaju ga i KUD i HSS. Da li je tu moguće nešto učiniti?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - to pitanje postavio je gospođi Ani Levojević, predsjednici Mjesnog odbora i odgovorila je da ključeve imaju: domarka, tajnica Udruge umirovljenika i ona. Nema saznanja da ključeve ima HSS. Ploče su skinute sa zgrade kad se ona uređivala, te moli MO Prigorje da te ploče stavi na jedno mjesto kako bi ih komunalni djelatnici mogli ponovo postaviti.
                               Gospođa ANA LEVOJEVIĆ - sve je jasno i transparentno, odluke VMO Prigorje uredno se dostavljaju u općinske službe i u njemu sve točno piše. Među ostalim, u jednoj odluci je navedeno da ključeve imaju predsjednica VMO, tajnica Udruge umirovljenika i domarka. Sve drugo je rekla-kazala. Što se tiče ploča, prilikom stavljanja fasade sve su skinute, ne samo SDP-ova, nego i HSS-ova, HDZ-ova i VMO. Nakon završetka radova bit će vraćene, a to je dio posla koji bi trebao odraditi gospodin Pavelić sa svojim komunalnim pogonom.
 
  · vijećnik RENATO ŠINTIĆ - dva pitanja, vezana uz sukob interesa i dvoranu u Šenkovcu. Obzirom da ga se u nekoliko navrata prozivalo da je u sukobu interesa jer njegovo poduzeće izvodi radove kao podizvođač na vrtiću u Januševcu, zatražio je pojašnjenje te situacije, ali odgovora još nema. Pita da li je u prošlom sazivu Vijeća bilo direktnih ugovora vijećnika Općinskog vijeća, članova Poglavarstva i Općine Brdovec i da li je onda bilo postavljeno pitanje sukoba interesa? Drugo pitanje odnosi se na dvoranu u Šenkovcu. Podsjeća da su u dvorani održane dvije priredbe, Kaj u duši i Božićni koncert i od tog dana je zatvorena za upotrebu. Da li postoje informacije kada će dvorana profunkcionirati za građane i da li je izabran domar?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - u vezi toga zatražio je mišljenje nadležnog Povjerenstva za sukob interesa, ali nije dobio odgovor. Međutim, iznosi neke činjenice:
                               - u 2007. godini su dva člana Općinskog vijeća i 2 člana Poglavarstva izvodila radove koje su fakturirali Općini Brdovec, "Lateks", Obrt D. Međimorec, Ana Levojević,
                               - u 2008. godini su također dva člana Vijeća i dva člana Poglavarstva također ispostavila fakture Općini Brdovec u ukupnom iznosu od 353.000,00 kn - Tvornica parketa "Bukovinski", "Krovogradnja" (Bukovinski), Obrt JARM (Ana Levojević), "Lateks", Obrt D. Međimorec,                           - u 2009. godini - "Lateks", Obrt JARM (Ana Levojević) i Obrt D. Međimorec.
                                Dvorana će profunkcionirati za građane i udruge u subotu. Bio je na sastanku u Županiji s dožupanom Vujevićem gdje je usuglašen sadržaj sporazuma, plaćanje troškova i ostalo. Zaključak je da je sporazum najvažniji, odnosno stavljanje dvorane u funkciju kako bi se osigurao redovni prihod. Školski odbor je za domara izabrao gospodina Đenadiju , te jednu gospođu za čišćenje dorane (2 sata). Oni će biti plaćeni putem Općine Brdovec temeljem ugovora o djelu. Navedeni troškovi snosit će se u omjeru 50:50. Škola će morati više brinuti o tome, a potrebno je uložiti maksimalne naore da bi se mogli pokriti troškovi.
 
   ·  vijećnik ZVONKO LALJAK - pita da li će gradnja škole u Brdovcu biti završena u planiranom roku i omogućen upis učenika u novu školsku 2010/11. godinu iz mjesta koja gravitiraju toj školi? U slučaju početka gradnje dvorane da li će biti poduzete sve potrebne mjere osiguranja gradilišta zbog velikog broja djece?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - o tome odlučuje Ministarstvo obrazovanja, a ne Općina Brdovec, ali pretpostavlja da će sva djeca ovog područja ići u školu u Brdovcu. Što se tiče završetka izgradnje škole, treba biti oprezan u tim procjenama. Izvođač radova (Tim gradnja d.o.o) uvjerava da će sve biti završeno na vrijeme, do srpnja ili kolovoza ove godine, pa ne vidi razloga da škola ne bi bila otvorena do početka školske godine u rujnu mjesecu. Međutim, to ne ovisi o općini Brdovec, već je u ingerenciji Županije.
   ·  vijećnik DAMIR SLAVNOVIĆ - podsjeća na već postavljeno pitanje vezano za pružni prijelaz u Javorju. Međutim, i danas je situacija kakva je bila i prije. Pružni signal mnogo vremena troši da bi uopće došao vlak do prijelaza. Pita što je po tome učinjeno?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - prije dva dana razgovarao je u HŽ-u s direktorom Odjela infrastrukture o tri bitna problema - prijelaz u Javorju, asfaltiranje parkirališta u Savskom Marofu i produžetku pruge do Vukovog Sela. Dobio je odgovor u vezi prijelaza u Javorju da su u ovom trenutku drastično smanjene investicije u njihovom Odjelu, da će nastojati taj prijelaz regulirati brkljom, ali nije mogao garantirati da će to biti ove godine. U nekoliko navrata Općina je ponovo pisala o tom najfrekventnijem prijelazu u općini, ali još nema odgovora. Kad vlak ide iz pravca Zagreba prema Savskom Marofu taj interval je vrlo kratak, a iz Savskog Marofa prema Zagrebu taj interval jako dug. Vjeruje da se može nešto napraviti ako bi se netko potrudio.
 
   · vijećnik MARIJAN LEPESIĆ upozorava na komunalnu situaciju na našim cestama, a posebno se to odnosi na željezničku stanicu Savski Marof. Puno ljudi dolazi iz gornjeg dijela općine svojim automobilima na tu stanicu, a ni jedan metar kvadratni nije očišćen od snijega. Tu je potrebno nešto poduzeti kako se takvo stanje ne bi ponavljalo. Što se tiče sportske dvorane u Brdovcu, moli da se vodi računa o odvajanju prostora škole i ulaza u dvoranu od prostora za ostale građane i korisnike dvorane.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - pitanje je na mjestu, ali to je teško učiniti jer su tamo auti parkirani cijeli dan. Pokušat će se očistiti danas navečer. Što se tiče dvorane, u projekt se više ne može intervenirati. On je na reviziji i on će biti prihvaćen. Nema proširenja dvorane, ona će biti dvodjelna. Projekt je gotov, a nema dovoljno zemljišta, a nisu odobrena povećana sredstva. Bilo je govora o gradnji trodjelne dvorane, ali zbog svega navedenog to nije moguće.
 
   ·  vijećnik IVAN HRIBAR, a odnosi se autobusno stajalište u Prigorju kod raspela. Već je postavi to pitanje, ali do sada tamo nije ništa napravljeno zbog vremenskih uvjeta, ali smatra da je krajnje vrijeme da se tamo nešto napravi jer je taj prostor u izuzetno lošem stanju od vremena radova na nogostupu u pravcu Laduča. Uklonjena je i ploča s oznakom stajališta, a djeca su prisiljena čekati autobus na samo križanju Zagrebačke ulice i Vinogradskog puta, a taj prostor ne čisti ni ralica. Kad bi se uredio taj prostor, mogla bi se postaviti nadstrešnica.
 
                                      Odgovara gospodin IVICA PAVELIĆ – na tom dijelu bi trebao ići nogostup do ulice Drage, a radilo se i na zatvaranju oborinskih kanala u suradnji sa Županijskim cestama. To je sada stalo, što ne znači da će tako ostati, već će, kad prođe nogostup, biti postavljena nadstrešnica.  
   ·  vijećnik ZLATKO MARTIĆ – kad je već bilo riječi o izgradnji nogostupa, na terenu nije primijetio da se nogostupi čiste.
                                Načelnik ALEN PRELEC – noćas kreće čišćenje nogostupa, ali podsjeća da oni nisu u ingerenciji općine, već su vlasnici dužni čistiti nogostupe ispred svojih parcela
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena