Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.05.2010. u 09:19

 

Prije prelaska za pitanja vijećnika, načelnik ALEN PRELEC je u kratkim crtama , a temeljem zahtjeva na prethodnoj sjednici Vijeća, podnio izvješće o do sada izvedenim radovima i utrošenim sredstvima na projektu kanalizacije na području općine Brdovec, dječjem vrtiću Januševec i plaćama.

·         vijećnik DAMIR SLAVNOVIĆ pita li će se postaviti semafori kod OŠ P. Belas nakon završetka njene izgradnje?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - Općina je uputila zamolbe nadležnim ministarstvima, Županiji i Gradu Zaprešiću u vezi regulacije prijelaza kod buduće OŠ P. Belasa, odnosno za sufinanciranje u jednakim udjelima. Odgovori još nisu stigli. Međutim, Općina nije odustala od igradnje, odnosno osiguranja maksimalne sigurnosti djece, posebno od 9. mjeseca, odnosno početka školske godine.
 
·         vijećnik ZVONKO LALJAK upozorava na izlaz iz Nove ulice na Ulicu P. Belasa u Javorju koji je nepregledan jer je s jedne strane parkiralište, a s druge neuređena živica, koja je previsoka.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - radi se o privatnoj ogradi, a slična situacija je bila i u Laduču. Upućeno je upozorenje vlasnicima i oni su po njima postupili. Tako će biti učinjeno i u ovom slučaju.
 
·         vijećnik IVAN HRIBAR - podsjeća na već poznatu situaciju s autobusnim stajalištem u Prigorju, i dalje nije uređeno, nema oznake stajališta. Moli za njegovoru uređenje i postavljanje nadstrešnica. Drugo pitanje: da li su poduzete radnje za ponovno otvaranje ljekarne u Prigorju?
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - postavljanje nadsrešnica predviđeno je za cijelo područje općine i ta akcija kreće. U Prigorju treba urediti ugibalište i postaviti nadstrešnicu, a to kreće ovaj ili sljedećeg tjedna.
                               Što se tiče problema ljekarne u Prigorju, naglašava da su općinske službe u bezbroj poziva pokušale stupiti u kontakt s državnim tajnikom Golemom, daje suglasnosti za otvaranje ljekarni, ali bezuspješno. Međutim, Općina od toga nije odustala, ali danas je dobio neslužbenu informaciju da neće biti dobivena dozvola za ponovno otvaranje ljekarne. Podsjeća da je zadnji put na Vijeću, kad je bilo o tome govora, zamolio za pomoć i angažman i pomoć je ponudio vijećnik Mladen Debeljak.
 
                               Dopunu odgovora dala je županijska vijećnica SENA ŠPARICA ŽIVODER i istakla da je dobila obećanje gospodina Bošnjakovića da će državni tajnik dati suglasnost za otvaranje ljekarne.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ - u vezi postavljanja semafora kod OŠ P. Belas, smatra da bi iste trebalo postaviti i kod drugih škola, o čemu je raspravljalo i Povjerenstvo za promet, a to je zahtjev i "kontakt-policajca". Drugo pitanje - očekuje za sljedeću sjednicu u pisanom obliku danas iznesene podatke u vezi gradnje dječjeg vrtića Januševec.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče semafora, treba puno toga napraviti jer nema važnijeg prioriteta od maksimalne sigurnosti djece kod dolaska i odlaska iz škole. Cijena projekta semaforizacije za 3 škole bila je 400.000,00 kn, a Općina će se maksimalno truditi osigurati djeci siguran polazak škole.
 
·         Vijećnik GORAN BUKINAC - čudi ga neznanje ljudi kod postavljanja ploča s nazivima mjeesta na ulasku i izlasku iz mjesta, što je izazvalo određene probleme u Drenju. Stoga moli provjeru granica mjesta.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - zadužuje Povjerenstvo za prostorno planiranje za utvrđivanje točnih činjenica oko granica mjesta.
 
·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ - predlaže da se sljedeća sjednica Općinskogvijeća održi u Prudnicama, ukoliko će se svi vijećnici složiti. Prvo pitanje, kad će se raspisati natječaj za početak izgradnje kanalizacije u naseljima južno od pruge? Drugo pitanje - obzirom da nije bilo poticaja proljetne sjetve, a u prijedlogu izmjena proračuna predviđena je stavka pomoći poljoprivrednicima, kada i kako će taj poticaj biti realiziran?
 
                               Odgovara predsjednik STJEPAN ESIH - sa zadovoljstvom prihvaća prijedlog da sjednica Općinskog vijeća bude održana u Prudnicama, ali to neće biti sljedeća, već jedna od sljedećih sjednica.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - Općina je u stalnom kontaktu s komunalnim poduzećem "Zaprešić" d.o.o. koje treba pokreniti postupak javnog nadmetanja radova na kanalizaciji. Međutim, bilo je određenih nejasnih situacija, jer će se jedan dio južnog dijela kanalizacije raditi sada, a dio se kandidira prema fondovima EU. Za sutra je planiran sastanak s predstavnicima komunalog poduzeća, na kojem će se zatražiti konkretni odgovori o pokretanju postupka javne nabave. Sve stvari od strane Općine bile su definirane i riješene prije dva mjeseca, međutim direktor Komunalnog se razbolio, nije ga bilo, a došlo je kod njih do nekih izmjena, tako da je umjesto Ivice Peka na projektu kanalizacije angažirana Dinka Markota. Očekuje da će natječaj biti pokrenut u roku tjedan-dva.
                               Što se tiče poticaja za poljoprivredu, ideja je da se to realizira na drugačiji način nego do sada.Naime, želi se omoći onima koji se bave poljoprivedom, koji obađuju svoje poljoprivredne površine i koji proizvode plasiraju na tržište. Prijedlog poticajnih sredstava bit će dostavljen vijećnicima i nada se da će on imati efekta na razvoj poljoprivrede ovog kraja. U to je uključeno Povjerenstvo za poljoprivredu i pripremit će određene prijedloge. Podsjeća da je na području općine 40% neobrađenih poljoprivrednih površina, u izradi je registar poljoprivrednog zemljišta kako bi se omogućilo onima koji se žele baviti poljoprivredom da se time i bave i za to dobiju određeni poticaj. Dosadašnji način poticaja nije davao efekte.
 
·         vijećnica ANA LEVOJEVIĆ - nije zadovoljna ovim odgovorom jer su kažnjeni oni koji su se bavili poljoprivredom jer ima puno ljudi i staračkih domaćinstava koja obrađuju poljoprivredno zmljište i poticaj im je značajan. Izvode se radovi na uređenju okoliša DV Januševec, te pita koliko je to financijski teret za proračun općine Brdovec i u kojoj stavci rebalansa je to vidljivo?
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - smatra da je razdoblje od 10 godina bilo dovoljno dugo za osmišljavanje kvalitetnog načina poticaja poljoprivrede, a nije napravljeno ništa. Želja sadašnjeg vodstva općine je napraviti reda u poljoprivredi i osigurati obrađivanje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Nemoguće je očekivati od nekoga da u 10 mjeseci napravi ono što nije učinjeno u zadnjih 10 godina.
                               Što se tiče uređenja okolišta vrtića, veći dio radova će napraviti ljudi angažirani putem Programa javnih radova i plaća ih država. Neki radovi bili su navedeni u torškovniku i izvest će ih izabrani izvoditelj, a ostalo će se napraviti u sklopu Programa javnih radova, što Općinu Brdovec neće koštati gotovo ništa.
 
·         vijećnik MIRO LEBO - od strane grupe branitelja zamoljen je postaviti pitanje predsjedniku Vijeća, a temeljem saznanja iz Registra branitelja, u kojoj je brigadi bio, tko mu je bio zapovjednik, koliko ima udjela u braniteljskom fondu i koja je prava iskoristio na osnovu statusa branitelja?
 
                               Odgovara predsjednik STJEPAN ESIH - bio je dio Narodne zaštite i automatizmom je njihovim pripadnicima priznat status branitelja. Nije koristio povlastice statusa branitelja, niti je od toga imao koristi.
 
·         vijećnik MLADEN DEBELJAK - podsjeća sjednicu kad je bilo govora o programima poticanja poduzetnika, na program Poduzetnik 2, pa je bilo rečeno da će vijećnicima biti dostavljeno izvješće o programu poticanja poduzetništva koji je u tijeku!
                               Vijećnik GORAN BUKINAC, predsjednik Povjerenstva za gospodarstvo iznio je popis poduzetnika koji su realizirali svoje zahtjeve za kreditima, a dva su odbijena. Fond je bio 25 milijuna kuna, a potrošeno je 20 milijuna. Kreditna linija otvorena je do kraja godine, odnosno do utroška navedenog iznosa, a detaljno izvješće bit će pripremljeno na polovici godine, 30.6.2010.
 
·         vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ - po jedno pitanje načelniku i potpredsjedniku Vijeća: potaknut prijedlogom vijećnika Marijana Lepesića o održavanju sjednice Vijeća u Prudnicama, navodi da je vijećnik Renato Šintić rekao da bi sljedeća sjednica Vijeća bila u Ključu; drugo, poznato mu je da su u nekoliko mjesta održani zborovi građana na temu izgradnje kanalizacije, pa bi bilo dobro zbor održati i u Ključu. Ne zna zašto se o tome nije razgovaralo. Podsjeća da je uskoro i Dan Ključa, a podsjeća da je i dosada bilo puno događanja u tom mjestu, pozivani su ljudi iz općine, ali nisu se odazvali.
 
                               Odgovara predsjednik STJEPAN ESIH - činjenica je da sjednice Vijeća ne mogu prečesto biti izvan vijećnice Općine Brdovec. Obzirom da je uskoro Dan Ključa, bilo bi dobro održati sjednicu Vijeća u Ključu. O tome će se razgovarati i vijećnik će biti obaviješten o rezultatu razgovora. Smatra da svako mjesto zaslužuje da se u njemu održi sjednica Vijeća, ovisno o prigodi.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - zborovi građana održani su u 6 mjesta, to je predloženo i Ključu, ali odgovor nije dobiven. Predlaže predsjedniku MO Ključ sazivanja zbora građana kako bi mještani bili informirani o svim bitnim pitanjima. Općina će se prilagoditi predloženom terminu.
 
·         vijećnik RENATO ŠINTIĆ - prvo pitanje se odnosi na proslavu Dana općine, jer se u tom vremenu održava i turnir u malom nogometu u Ključu, pa da ne bi došlo do preklapanja termina? Drugo pitanje vezano je uz donošenje prostornog plana, u kojoj je fazi?
 

                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - obilježavanje Dana općina planira se za 11. 12. i 13.6. - 11. će biti sjednica Općinskog vijeća i skup u Javorju, a 12. i 13. drugi sadržaji.  PPUO je upućen na suglasnost u nadležne institucije. Rok za dostavu suglasnosti je 60 dana, nakon čega slijedi usvajanje na Općinskom vijeću. Propisana procedura je provedena, održane su javne raprave i javni uvid.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena