Loading...
Tražilica
Obavijesti
13.09.2010. u 15:44

 

·         vijećnik MIRO LEBO pita da li je u redu ograničiti postavljanje pitanja na aktualnom satu samo na dva, obzirom da sjednice nije bilo tri mjeseca? Predsjednik je sigurno dobio naknadu za rad za ta tri mjeseca. Ukoliko nije, neće ni on postaviti 4 pitanja. Pita načelnika kakav je njegov stav prema pozdravnom govoru predsjednika Općinskog vijeća u kojem je pozdravio predstavnike "bosanske manjine". Time je povrijedio oko 5000 Hrvata, stanovnika naše općine, porijeklom iz BIH. Smatra da je to bio govor mržnje, omalovažavanja, licemjerstva, jer je većina tih Hrvata sudjelovala u obrani Hrvatske, nisu lažni branitelji. Predsjednik Općinskog vijeća je dužan graditi mostove, a ne ih rušiti. Moli da, temeljem Ustava i Statuta, načelnik uputi upit Ministarstvu pravosuđa da li takva osoba može biti predsjednik Općinskog vijeća. Činjenica je da bosanska manjina ne postoji. Drugo pitanje za načelnika - da li ima informaciju kada će biti svečano otvorenje škole i gdje su stupovi rasvjete s dječjeg igrališta?           Isto tako zanima ga što je sa zakupljenim poljoprivrednim zemljištem koje se ne obrađuje sukladno ugovoru, te je zapušteno? Bilo je rečeno da će komisija izvršiti kontrolu.

                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - bio je na tom skupu, a nakon upita da li ih vrijeđa ta izjava, rekli su da ne. No, predlaže da vijećnik postavi to pitanje predsjedniku na sljedećoj sjednici.                 OŠ P. Belas je otvorena i počela je radom. Ima još sitnica koje treba doraditi i postoje određene manjkavosti u projektu, nema prilaznog puta uz vrtić, nedostaje ograda. To su manjkavosti projektanta. Općina je tražila da se ti radovi izvedu, bio je u Minstarstvu i dogovoreno je da će se oni izvesti, ali u okvirima ugovora koji je potpisan. Ministarstvo je dalo svoju suglasnost, kao i Županija. Nedostaci će se otkloniti u slijedeća dva tjedna. Što se tiče svečanog čina otvaranja, ono će biti kad se dobije uporabna dozvola, a osobno bi bio najsretniji svečano otvoriti zajedno školu i sportsku dvoranu. Što se tiče stupova rasvjete, Pavelić je s time upoznat i pripremit će odgovor za sljedeću sjednicu. Što se tiče zemljišta, Povjerenstvo za upravljanje nekretninama će obići sva zakupljena zemljišta i pripremiti izvješće.
·         Vijećnica  ANA LEVOJEVIĆ - pitanje za predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo - čitajući program koji je ponuđen prilikom kandidiranja za Općinsko vijeće, a koji sadržajno gotovo u potpunosti govori o rješavanju problematike gospodarske proizvodnje i zapošljavanja, a koje je po njegovom razmišljanju do sada bilo zanemarivano ili kako kaže, ništa se nije radilo, pita da li ima podatke koliko je u ovih godinu i pol dana registrirano novozaposlenih, kako u obrtništvu, tako i poduzetništvu i da li možda ima podatke koliko je izgubljeno radnih mjesta na području općine Brdovec. Drugo pitanje postavlja načelniku - postoji jedan izuzetno veliki komunalni problem u Prigorju, a odnosi se na ulicu Struga. Stanovnici te ulice traže od nje, kao vijećnice, pomoć u rješavanju njihovih životnih problema, a vezani su za priključke na kanalizacijsku mrežu, rasvjetnu mrežu i saniranje i asfaltiranje te ulice. Pita zašto se ta domaćinstva ne mogu priključiti na kanalizaciju? Naime, predsjendik Povjerenstva za kanalizaciju, Renato Šintić, rekao im je da se radi o nekim proceduralnim stvarima - kojima i kako će se riješiti taj gorući problem? A nema ni javne rasvjete.
                               Odgovara GORAN BUKINAC - nema te podatke.
                               Odgovara RENATO ŠINTIĆ - kontaktirao je s nadzornim inženjerom i pitao zašto nisu riješena ta priključenja. Rečeno je da su nađena određena napuknuća cijevi i traži se sanacija istih. Za to postoji služba, nadzor i ugovorna obveza. Neka domaćinstva su se priključila, pa će se tako i ostali. Nakon toga slijedi sanacija ulice.
                               Načelnik ALEN PRELEC - gospodin Nikola Rešetar je stalno na terenu i nastoji ispunjavati sve preuzete obveze. Maksimalno se trudimo da svi oni koji imaju mogućnost priključenja to i realiziraju.
·         Vijećnik  ZLATKO FILIPČIĆ - postavlja pitanje u vezi radova na izgradnji kanalizacije u naseljima južno od pruge, te moli pravu informaciju o tome. Drugo, u vezi planova mjesnih odbora. Kod nekih MO došlo je do velikog probijanja stavaka, zanima ga koji su to MO, a što se tiče MO Ključ pita, obzirom da je jedan od njegovih planova izgradnja sportskog doma u Ključu, a koja je u tijeku, sagrađeni su zidovi i ide se na prvu etažu, da li MO može donijeti odluku o prebacivanju dijela neutrošenih sredstava koja nisu bila realizirana, za te namjene.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - natječaj je raspisalo komunalno poduzeće i na njega se javilo 17 ponuditelja, najpovoljnija ponuda je bila tek peta, i od Hidrocomerca. Međutim uložene su šalbe i do kraja tjedna će komisija donijeti odluku da li će se žalbe uvažiti ili odbiti. Ako se odbiju, onda je izabrani ponuditelj Hidrocomerc iz Zagreba, a ako se one uvaže, onda se kreće u ponovni natječaj. Neke stavke pojedinih mjesnih odbora su probijene, prije svega na električnoj energiji, plinu i sl. Probijene su zato jer domari i oni koji su trebali brinuti o energiji, to nisu radili kako treba. Ima i nekih probijanja kod reprezentacija. Međutim, u vezi ovog pitanja da li se mogu određena sredstva prebaciti na NK Sutla za izgradnju sportskog doma, bilo je rečeno da će općina raditi određene projekte koji su važni za općinu, bez obzira na proračune MO. Rečeno je da se ide na izgradnju sportskog doma jer velikih mogućnosti nema. Donesen je plan rada za ovu godinu. Međutim, postoji mogućnost nastavka izgradnje sportskog doma i u slijedećoj godini će se to staviti u proračun. Stoga nema potrebe prebacivati ta sredstva za ate namjene.
·         Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ - u planu MO Ključ navedena je obnova fasade društvenog doma, zajednički projekt izgradnje doma. Dobio je odgovor da ne mogu potrošiti ta sredstva mjesnog odbora. Ako se ne mogu tu potrošiti onda se mogu realizirati neki drugi projekti. Pita zašto su MO uopće radili planove?Želi konkretan odgovor jer zna da su neki MO u prethodnoj godini potrošili 99% sredstava, a neki nisu mogli potrošiti ni 40%.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - navodi da je općina planirala u ovoj godini neke aktivnosti od kojih će morati odustati ne zato jer to želi, nego zato što je realizacija proračuna tako loša da nije moguće realizirati sve planove. Prema planu proračunski prihodi trebali su iznositi 20-21 milijun kuna. Međutim, oni će biti puno manji, ako će iznositi 17 milijuna kuna bit će jako dobro. To je velika razlika . Dogodila se i kriva procjena Porezne uprave kod povrata poreza po poreznim prijavama. Bila je procjena da bi povrat poreza trebao iznositi milijun kuna, a sada se taj iznos popeo na dva milijuna. Porezna uprava pogriješila je za 100%. Isto tako naputak Vlade je bio da se proračun poveća za 5%. Međutim, podbačaj će biti 10-15%. Ali, općina nije odustala od projekta vrtića, škole i ostalih koji su izuzetno važni u ovom trenutku. Isto tako neće se odustati od izgradnje sportskog doma. Kad će ona završiti, ovisi o tome kakva će biti sljedeća razdoblja. Ima puno projekata koji nisu realizirani onako kako treba, kapelica u Prigorju gradi se već tri godine, sportski dom u Zdencima 8 godina. Sve ovisi o sredstvima. Moli za razumijevanje jer se osnovno mora riješiti, a neke stvari se moraju odgoditi.
 
·         Vijećnik DARVORIN BARAČ - podsjeća na izjavu načelnika da su svi ovdje u interesu općine Brdovec, da nema podjele na lijeve i desne, da treba biti transparentan itd. podsjeća da je bilo postavljeno pitanje što je s poduzetničkim kreditima i tko ih je sve dobio. Pita zašto nema na to odgovora, gdje je zapelo, te da li su zaposlenici dobili regres i koliki je bio?
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - što se tiče poduzetničkih kredita, do sada je odobreno 17 kredita, četiri su odbijena i tri su još u postupku. Tražilo se od njega spisak dobitnika kredita. To će dati, ali bez iznosa kredita jer je to bankarska tajna. Radi se o ukupnom iznosu od 5.700.000,00 kn. Kredite su dobili sljedeći poduzetnici: Obrt LK montaža, Obrt Hrgar, Gračec d.o.o. Obrt N. Hotko, Eko sprint d.o.o., Elting P d.o.o,, Obrt kartonaža Vlašić, Lateks d.o.o,, TLK marketing d.o.o., Trgoklin d.o.o., G-A projekt d.o.o., Danu-graf, d.o.o,, Hak, Jakovina prom d.o.o,, Keramika Horvat, Tahoservis Jančić, Sila Laduč. To nije konačan popis onih koji su dobili kredite, natječaj je još otvoren. Regres zaposlenicima je isplaćen i iznosio 2.500,00 kn. U vezi postavljenog pitanje na prošloj sjednici, zatražen je odgovor od nadležnog županijskog ureda o dodjeli koncesije. (čita odgovor)
                               Isto tako u vezi postavljenog pitanja o troškovima izgradnje dječjeg vrtića Januševec odgovara:
                               - osnovni ugovor s Finicom d.o.o. iznosi 1.948.654,00 kn,
                               - aneks ugovoru s Finicom d.o.o. - 485.284,00 kn, fakturirano je 172.000,00 kn, plaćeno nije ništa,
                               - ukupan iznos s ugovorom i aneksom je 2.433.000,00 kn, fakturirano je 2.147.000,00 kn, a plaćeno 1.975.000,00 kn, ostaje obveza od 458.000,00 kn,
                               - nabava opreme za vrtić 400.000,00 kn i plaćena je u cijelosti.
                               Ostali radovi i usluge na vrtiću iznose 1.195.602,00 kn a odnose se na sljedeće radove:
                               - sanacija krovišta 180.000,00 kn,
                               - čelična konstrukcija 250.000,00 kn,
                               - nadzor ukupan 150.000,00 kn,
                               - projektna dokumentacija 41.000,00 kn,
                               - asfaltiranje i okoliš, parkiralište i igralište 255.000,00 kn,
                               - plin 30.000,00 kn,
                               - vodovod 40.000,00 kn,
                               - hortikultura 50.000,00 kn,
                               - vanjsko igralište 50.000,00 kn.
                               Ukupni troškovi za vrtić iznose 4.029.000,00 kn.
                               Neplaćena je ostala pumpa (11.000,00 kn), napa i ventilacija (30.000,00 kn).
                               Vrtić će općinu koštati oko 4.300.000,00 kn. Svaka kuna utrošena za vrtić se može provjeriti i nema razloga za bilo kakve sumnje. To će vijećnici dobiti u pisanom obliku po okončanoj situaciji. Objekt je prekrasan i po mjeri djece, te je završen na vrijeme.
                                
·         Vijećnik  GORAN BUKINAC pita u kojoj je fazi prostorni plan uređenja.
 
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - prostorni plan je na usvajanju u Županiji, suglasnost još nije data zbog 5 primjedbi koje treba uvažiti. Radi se na otklanjanju tih primjedbi i usklađivanju Plana sa županijskim dokumentom.
·         Vijećnik ZVONKO LALJAK - postavlja pitanje koje je već postavio na nekoliko sjednica, a nije dobio odgovor. Vezano je za proširenje postojećeg društvenog doma u Javorju. Dobiveno je obećanje da će se izraditi projektna dokumentacija i početi gradnja. Međutim, do danas nije ništa učinjeno. MO Javorje podnio je i zahtjev za sportsku dvoranu sa dvostaznom kuglanom, ali odgovor nije dobiven. Dokumentacija o tome je u općini. To ne bi bila kuglana samo za mještane Javorja, već cijelu općinu.
                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - u vezi rješavanja zemljišta, zahtjev je upućen Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i to još uvijek nije riješeno. Što se tiče sportske dvorane i uređenja doma, treba se uskladiti projekt, kao i želje što se zapravo hoće. Ovaj projekt doma u Javorju neće biti moguće pokrenuti u ovoj godini. Da li će biti u planu za sljedeću godinu sve ovisi o sredstvima. Sve projekte koji su započeti treba i završiti, pa onda krenuti dalje. Činjenica je da je Javorje bilo zapostavljeno do sada. Činjenica je da općina ima puno domova, oni puno koštaju, treba ih održavati, a u nekima se održi godišnje dva-tri sastanka. Treba malo stati na loptu. U Javorju se treba opredijeliti da li žele dom ili kuglanu.
·         Vijećnik RENATO ŠINTIĆ - na području općine postoje dva vrtića, locirani su u Prigorju i Brdovcu. Da li općina planira izgradnju vrtića u zapadnom dijelu općine, gdje postoji i zemljište uz osnovnu školu u Šenkovcu ili uz društveni dom u Šenkovcu? Drugo pitanje, podsjeća da je MO Ključ planirao 50.000,00 kn za asfaltiranje igralište u kanalu, isti taj MO je voljan prebaciti sredstva na NK Sutlu za nastavak izgradnje sportskog doma?

                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - činjenica je da sigurno neće biti dovoljno vrtićkih kapaciteta pogotovo kad se uzmu u obzir novi pedagoški standardi koji stupaju na snagu 2013. Godine i sigurno će općina u dogledno vrijeme ponovo morati graditi vrtić. Ne bi sada o lokaciji, već treba pričekati da li će za tim biti potrebe. Ako je nešto planirano u iznosu od 20 milijuna, a postoji samo 17, negdje se mora smanjiti troškove da bi se ostalo na nuli. Dopredsjednik Šintić također sukreira politiku općine i potrošnju sredstava.Trebat će ipak malo duži period za završetak tog doma.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena