Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.12.2010. u 08:46

 

·         vijećnica  ANA LEVOJEVIĆ -  prijavila se za dva pitanja, ali jedno prepušta gospodinu Debeljaku, misli da to nije u suprotnosti s Poslovnikom.

 
                       Potpredsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ podsjeća da gospodin Debeljak nije prijavljen za pitanje, te moli vijećnicu da postavi pitanje.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ - ima saznanja da je veliki broj nezadovoljnih građana podnio tužbu protiv Općine Brdovec jer se ne mogu priključiti na kanalizaciju, a ugovorne obveze su već ispunili. Pita koliko je tužbi podneseno i što općina misli u vezi toga učiniti? Moli pisani odgovor jer smatra da vijećnik Općinskog vijeća ima pravo, temeljem Poslovnika i Statuta, to zatražiti. Ima saznanja da je tužbu podnio gospodin Slavko Glogović. Moli pisani odgovor.
 
                             Odgovara načelnik ALEN PRELEC - podsjeća da je na današnjoj sjednici dobiven odgovor direktora Zaprešić d.o.o, Željka Majcena, da projekt kanalizacije ne stoji, da je u tijeku postupak javnog nadmetanja. Što se tiče tužbe protiv općine, nema takvih saznanja. Tužbi za povrat sredstava nema, a do sada su bila dva zahtjeva za povrat sredstava i to je realizirano. Nema potrebe odgovarati u pisanom obliku, jer će odgovor biti naveden u zapisniku.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO - da li općina ima informacija sa sjednice Školskog odbora OŠ P. Belas, a na kojoj je jedna od tema bila povrat zgrade stare škole u Brdovcu u vlasništvo Općine Brdovec? Poznato je da bivši privremeni ravnatelj škole još stanuje u toj zgradi, te je tu riječ o sukobu interesa. Što namjerava poduzeti Općina Brdovec? Drugo, kakva je situacija s izgradnjom sportske dvorane kod škole u Brdovcu. Na sjednici Vijeća 15.4. postavio je pitanje načelniku i rečeno mu je da ide u Ministarstvo obrazovanja radi dogovora o početku izgradnje u rujnu mjesecu ove godine. Što je s postavljanjem nadstrešnica?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC - Školski odbor je biran prije sadašnjeg mandata vodstva općine, izabralo ga je bivše Vijeće i od tada nije mijenjan ni jedan član. Nema pisanu odluku o tome da su odbili povrat vlasništva, ali je bio usmeni dogovor da se stara škola koja je bila u vlasništvu Općine Brdovec preda u vlasništvo Županije i da će se nakon izgradnje škole ta stara škola vratiti u vlasništvo Općine Brdovec. Školski odbor je takvu odluku odbio i tu ne može ništa učiniti, nije postavljao Školski odbor niti može utjecati na odluku. Smatra da bi školu trebalo vratiti u vlasništvo Općine Brdovec.
                        Što se tiče dvorane, u nekoliko navrata je govorio da je Općina Brdovec zainteresirana za njenu izgradnju, nekoliko puta je bio u Ministarstvu obrazovanja i Ministarstvu regionalnog razvoja, razgovarao s gospodinom Pankretićem i nekoliko puta s državnim tajnikom Gjurašićem. Ministarstvo regionalnog razvoja koje treba sufinancirati izgradnju dvorane sa 60% treba pokrenuti postupak javnog nadmetanja, dakle sve isključivo ovisi o njima. Dobio je odgovor da će natječaj ići što je prije moguće. Žao mu je što je gospođa Marija Ledinski Anić otišla sa sjednice, a koja je zajedno s njim bila kod gospode Pankretića i Gjurašića. Čeka se na pokretanje postupka javnog nadmetanja, prema zadnjem dogovoru to je trebalo biti u 11. Mjesecu. Od strane Općine Brdovec učinjeno je sve da se natječaj može raspisati. Prošli tjedan u razgovoru sa županom i dožupanom Vujovićem obećano je, ne samo deklarativno, da će Županija sufinancirati izgradnju dvorane sa 20% od onih 40%, a 20% općina i da će Županija to uvrstiti u proračun za 2011. godinu.
                        Nadstrešnica je gotova, nalazi se kod Tom-monta, a s Janešom se nastoji postići dogovor o postavljanju. Nada se da će to biti uskoro.
 
·         Vijećnik IVAN HRIBAR - kod dvorca Januševec i bivše vojarne, sada vrtića, nalaze se ukopani rezervoari za gorivo bivše JNA. Pita da li su ti rezervoari pod kontrolom jer postoji opasnost od plinova, upada u otvore ukoliko nisu dobro zatvoreni.
 
                        Odgovor će biti dostavljen u pisanom obliku.
 
·         vijećnik IVICA LUKETIĆ - vezano za poplave, pita načelnika da li smatra da se od strane Općine Brdovec dovoljno učinilo za ugrožena domaćinstva vezano za financijsku pomoć iz općinskog proračuna. Očekivao je rebalans proračuna radi toga.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC - pričinjene su velike štete od poplave. Općina je pomogla ugroženima na više načina, kao i neke tvrtke u financijskom obliku i materijalnom. Županija je za sanaciju posljedica poplave odobrila 5 milijuna kuna, a koje će podijeliti sukladno visinama šteta. Što se tiče izdvajanja iz općinskog proračuna, do sada su troškovi za to iznosili oko 150.000,00 kn. Da li bi općina trebala izdvojiti još, misli da bi, ali sve ovisi o financijskoj situaciji, koja je teška, ne samo u općini Brdovec. Nada se da će rebalansom moći biti osigurana određena sredstva. Izvješćuje da je Pliva doznačila 130.000,00 kn, Konzum 10.000,00 kn u robi, Strojopromet 10.000,00 kn, T-Com 10.000,00 kn, te Magma i Zornjak u robi.
 
·         vijećnik RENATO ŠINTIĆ - pitanje za načelnika i pročelnicu: podsjeća da je već nekoliko puta tražio pregled isplata za bivšeg načelnika Mladena Debeljaka, koji je tu funkciju obavljao volonterski, a za to primao redovno 6.900,00 kn, a pored toga su mu isplaćivane naknade: 13.2.2009. - 2.400,00, 15.5.2009. - 2.100,00 kn,18.9.2009. - 1.200,00 kn, a u 2008. godini - 14.1. - 600,00 kn, 1.2. - 544,00 , 29.2. - 1.000,00 kn, 17.7.- 2.800,00 kn, 7.11. - 2.700,00 15.12. - 3.600,00 kn.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC - gospodin Šintić je u nekoliko navrata na sjednici Vijeća tražio specifikaciju isplata M. Debeljaku u 2008. i 2009. godini, te mu je predočen kompletan ispis tih isplata, a može se na slijedećoj sjednici dati obrazloženje koje su to isplate drugi dohodak.
 
                        Pročelnica MAJA CONER - bivši načelnik nikad nije primao drugi dohodak, to su bile naknade za sjednice općinskih povjerenstava, to je bio njegov dodatni angažman
 
·         vijećnik RENATO ŠINTIĆ pita da li sadašnji načelnik prima naknade za sjednice?
 
                        Potpredsjednik DAMIR SLAVNOVIĆ - predlaže da se odgovor dostavi u pisanom obliku.
 

                               Odgovara načelnik ALEN PRELEC - može odgovoriti samo na zadnje pitanje gospodina Šintića. Prima samo plaću i nikakve naknade, ni za Vijeće, ni za sjednice povjerenstva, ni s bilo koje druge osnove ne prima. Prima plaću temeljem koeficijenta koje je Vijeće donijelo. Naknada za sjednice se sam odrekao.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena