Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.05.2011. u 13:56

 

 

     U uvodu je načelnik ALEN PRELEC  odgovorio na postavljena pitanja na prošloj sjednici, a prije svega vezana za izgradnju DV Januševec. Stigla je okončana situacija, izvršen je konačan obračun i više nema nikakvih troškova.
 
Troškovi su slijedeći:
 
-          za nadzor                                      193.725,00
-          projektna dokumentacija (ukupna)  145.859,00
-          hortikultura                                     54.267,00
-          oprema                                         722.935,00
-          asfaltiranje i okoliš                         336.000,00
-          čelična konstrukcija                        255.000,00
-          prijašnji radovi + krovište               209.804,00
_____________________________________________
UKUPNO                                                 1.918.493,99
+ građ.radovi po javnom nadmetanju       2.433.015,67
 
SVEUKUPNI TROŠKOVI:                      4.351.509,66
 
                         
     U nastavku načelnik ALEN PRELEC iznosi informacije vezane uz poplavu, te navodi da je Općina Brdovec dobila određena sredstva za saniranje posljedica poplave i to od Županije 350.615,00 kn, Vlade RH 217.206,00, donacija tvrtki 144.600,00 kn, Općine Brdovec iz proračuna 228.160,00 kn, što je ukupno 940.000,00 kn. Ukupna šteta od poplava procijenjena je na 2.989.436,00 kn, a trećina iznosa je namirena ovim doznačenim sredstvima. To je puno više od većine općina koje su pretrpjele ovakvu elementarnu nepogodu.
 
·     Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pitanje za načelnika: poznato je da je općina kupila traktor i određene priključke, da je u planu kupnja bagera, pa je zanima preko koje firme je provedena kupnja, s kim je sklopljen ugovor o nabavi, te da li je zaista neophodna kupnja bagera za potrebe Općine Brdovec. Birači, odnosno ljudi koji su birali Općinsko vijeće su zainteresirani za to kako se troše sredstva poreznih obveznika. Drugo, obzirom da vijećnicima nije predočeno što će se graditi i raditi na području općine u predstojećem razdoblju, pita što trenutno smatra prioritetom i da li će uopće biti kapitalnih ulaganja na području općine Brdovec? U to ne ubraja kanalizaciju, to je projekt koji je već nekoliko godina u planu, gradi se i trebao se puno više odmaknuti od početka, a dvije godine se nije ništa radilo.
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – kanalizacija se radila i prošle godine i to na sjevernom dijelu općine. Podsjeća da je prošle godine prihvaćen plan proračuna iz kojeg je vidljivo što će se raditi u ovoj godini. To je, prije svega, sportska dvorana uz OŠ P. Belas, natječaj je provelo Ministarstvo regionalnog razvoja, najpovoljniji ponuditelj bio je Tim gradnja d.o.o. sa 9.400.000,00 kn s PDV-om, od čega 60% financira Ministarstvo, a po 20% općina Brdovec i Zagrebačka županija. U ovoj godini također je u planu asfaltiranje nerazvrstanih ulica na području općine Brdovec, odnosno u svakom MO barem po jedna ulica. Predviđena sredstva za to su 1.200.000,00 kn. Dio je osiguran u proračunu, a dio će se dobiti od Zagrebačke županije i Ministarstva regionalnog razvoja.
     U planu je također izgradnja dijela nogostupa uz državnu cestu. Kontaktirao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i Ministarstvom prometa i očekuje maksimalnu pomoć. Podsjeća da taj projekt općina nije, kad je bilo vrijeme, kandidirala za sredstva EIB-a, pa će općina morati nogostup izgraditi vlastitim sredstvima. Od 8 km nogostupa na dijelu od 4,5 km nogostup nije napravljen ni na jednoj strani. Očekuje i nada se da će se u ovoj godini izgraditi barem 500 m nogostupa u iznosu od 700.000,00 kn, od čega je planirano 500.000,00 kn. Računa na pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i Zagrebačke županije. Za taj projekt potrebno je riješiti i građevinsku dozvolu, što će sigurno potrajati.
     Vezano uz investicije u općini Brdovec, nastavlja se izgradnja sportskih domova NK Sutla i u Zdencima, te dovođenje u funkciju doma u Brdovcu, na igralištu. Od ostalih, planira se kupnja „kombinirke“, odnosno univerzalnog stroja za kopanje kanala, nasipavanje cesta i raljenje, što će uvelike smanjiti troškove općine vezano za plaćanje vanjskim izvođačima radova. Poduzetnička zona je posebno važno pitanje, posebno u ovo vrijeme recesije i za njenu realizaciju također su predviđena određena sredstva. Tu će biti izuzetno velikih problema zbog toga jer se radi o privatnom zemljištu. U nekoliko navrata razgovarao je s vlasnicima koji ili ne žele prodavati parcele ili se radi o nerealnim cijenama. U Županiji je održan sastanak uz nazočnost svih načelnika i predstavnika ministarstava i poduzetnika, gdje je bilo govora o poduzetničkim zonama, te o preporučljivim cijenama zemljišta koje se kreću od 10 do 20 eura. Na primjer, na području općine jedan vlasnik parcele traži 50 eura. To je nerealna cijena i tu će teško biti nešto napraviti. Podsjeća da kanalizacija ide uz sam rub poduzetničke zone, tu su voda i plin, a treba izraditi i UPU.
     Što se tiče ostalih projekata na području općine, ima ih nekoliko: projekt umirovljeničkog doma, postoji zainteresirani poduzetnik iz Austrije za taj projekt, a tu je i ostali prostor koji je darovan općini, ali još uvijek nije prenesen u njeno vlasništvo. Nada se da će to uskoro biti riješeno i onda slijedi raspisivanje natječaja za izgradnju doma umirovljenika. Slijedeći projekt je stambeno-poslovna zona Januševec, za koju je izrađeno idejno rješenje, nakon zatraženih korekcija vraćeno je na doradu projektnom zavodu. Bit će vrlo brzo gotovo.
 
·     Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ- nije zadovoljna odgovorima, radi se o nastavku već ranije započetih projekata.
 
·     Vijećnik DAMIR SLAVNOVIĆ – pita da li su pokrenute aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije vezane za društveni dom u Javorju, te kad će početi sanacija asfaltiranih cesta u Javorju?
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – što se tiče projektne dokumentacije za društveni dom Javorje, o tome se već dugo vode rasprave na Vijeću. Prvo je potrebno riješiti vlasničke odnose, odnosno zemljište prenijeti u vlasništvo općini da bi se moglo pristupiti izradi projektne dokumentacije. Teško je reći kada će to biti. U nekoliko navrata kontaktirano je sa Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, neke stvari su riješene, a neke su u tijeku. Činjenica je da se taj Ured ukida s 1.4. i formira se Agencija za upravljanje državnom imovinom.
     Što se tiče sanacija cesta, ide se u asfaltiranje ulica u Javorju – Nova ulica, I odvojak Savske ulice, a sve ostale nerazvrstane ulice će se urediti uz angažman općinskog stroja koji će doći polovicom travnja. Nasipavanje treba biti u punom profilu.
 
                       
·     Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – ima dva pitanja za načelnika: u Prudnicama je pilana koju vodi obrtnik Kartelo, zapošljava 5 ljudi, većinom iz Zdenaca i Prudnica i uredno plaća svoje obveze. Međutim, protiv njega je podnesena prijava od strane Općine Brdovec, odnosno načelnika i izašle su inspekcije. Pita zbog čega, kad on uredno ispunjava svoje obveze? To nije korektno tim prije ako se želi poticati razvoj malog gospodarstva.
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – podsjeća da je već u nekoliko navrata rekao da Općina Brdovec nije samo deklarativno za poduzetnike, već je uvijek spremna pomoći svakom poduzetniku. Isto tako učinit će sve da oni plaćaju svoje obveze, doprinose i naknade i daju obol ovom društvu i državi onako kako to treba. Što se tiče poduzetnika u pilani u Prudnicama, on općini ne plaća ništa, a nemaju ni prijavljene radnike. Protiv toga će se općina boriti. Općina ne želi biti „banana općina“ i da se svakodnevno voze kamioni drva i ne plaća ništa. U nekoliko navrata se u kontaktu i s njima i s poreznom upravom željelo utvrditi stvarno stanje, ali to jednostavno nije bilo moguće.
 
·     Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – smatra da općina nije dobro obaviještena, inspekcija Porezne uprave je bila na pilani i jedina greška koja je utvrđena od strane inspekcije je da nije pravilno postavljena ploča s natpisom firme i 5 ljudi je prijavljeno. Područje na kojem je bivša pilana smještena veličine je 22 tisuće m2, od čega Kartelo koristi oko 3000 m2. On je kupio sve strojeve i sredstva za rad na pilani. Međutim, nije mogao riješiti problem zemljišta radi bivših vlasnike i ima službene dopise s povratnicom na koje općina nije nikad odgovorila. Istovremeno poduzeće Lignotehna koristi taj prostor za ilegalno skladištenje trupaca.
 
     Na upit načelnika koliko su spomenute tvrtke prošle godine platile doprinosa, pročelnica UOF odgovara da u zadnjih 5 godina pilana ne uplaćuje ništa.
 
     Načelnik ALEN PRELEC – u nekoliko navrata općina je tražila sastanak s vlasnicima i korisnicima tog prostora, ali odgovora nije bilo. Što se tiče njihovih dopisa upućenih općini, neka predoče povratnice i prijave poslovanje.
 
·     Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – drugo pitanje, bilo je spomenuto da je u pripremi projekt za natječaj za dom umirovljenika i da nije riješeno pitanje vlasništva zemljišta. Međutim, imao je priliku vidjeti da se šuma na tom prostoru masovnu ruši i odvoze drva. Temeljem koje odluke se to radi, odnosno tko je odobrio rušenje i tko ima pravo to drvo odvoziti?
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ne ruši se šuma, nego akacija i nisko raslinje, odnosno čisti se to područje koje je u građevinskom dijelu. To odvoze ljudi lošijeg socijalnog stanja i smatra da bi trebali biti socijalno osjetljivi kad je riječ o tome. Ujedno se osigurava drvo za ogrjev i čisti šuma. Ukoliko vijećnici imaju saznanja o takvim ljudima, neka ih pošalju u općinu.
 
·     Vijećnik MIRO LEBO – vezano za rješenje o deložaciji MO Brdovec, podsjeća da je MO Brdovec svojim sredstvima financirao uređenje prostora, sad je deložiran iz tog prostora, te pita kad će se napraviti prostorije MO na igralištu u Brdovcu? Pošto je MO Brdovec dobio rješenje Poglavarstva i načelnika o korištenju tog prostora kad se on još uređivao, pita kad će dobiti odgovor u pisanom obliku o deložaciji, jer ga još nisu do sada dobili. Drugo, što se čini na povratu stare škole u Brdovcu u vlasništvo općine? Ravnatelj škole kaže da općina nije zainteresirana za povrat tog objekta u svoje vlasništvo, a i tražila je da joj se iznajmi taj prostor u staroj školi. Moli pisani odgovor.
 
·     Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ – općina je kupila određenu mehanizaciju, traktor s priključcima. U Drenju je uz cestu koja vodi od Plive prema Savi raslinje pokrilo pola puta, pa pita da li će se to urediti i kad će početi radovi?
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – još uvijek je zimska sezona i na traktor je montirana ralica. Proljetni radovi počinju 1.4., te moli da MO Drenje dostavi zahtjev za izvođenje navedenih radova. To je uobičajena praksa i kod ostalih mjesnih odbora za te i slične radove. Zbog toga je i općina kupila traktor kako bi se takve ulice mogle dovesti u red.
 
·     Vijećnik MLADEN DEBELJAK – ima dva pitanja za načelnika (bilo bi ih i više, ali dozvoljena su maksimalno dva pitanja, a malo je sjednica). Prvo pitanje, a na temelju upita roditelja čija djeca idu u školu u Laduču, koja koriste željezničko stajalište, odnosi se na pješački most preko potoka, koji je započet i dovršen u velikom stupnju. Prijedlog je došao s razine Mjesnog odbora da se vidi kakva je trenutna situacija i kakve su mogućnosti izrade određenog mini projekta dovršetka i povezivanja s dijelom nogostupa do Ulice S. Jelačića. Pričekat će odgovor na drugoj sjednici, kako bi se ta mogućnost mogla provjeriti da li je nešto planirano u području nogostupa, a tu su i Hrvatske vode mogući partner. Na drugo pitanje potakla ga je tvrdnja načelnika da općina nije „banana općina“, te će probati pokazati da je u nekim situacijama općina stvarno „banana općina“. Vezano je za poticaj poduzetnika, a igrom slučaja je doznao da je on (načelnik) sudjelovao u tome. Radi se o jednom posebnom poticaju poduzetništva za gostionicu Jure Škrbeca u Laduču koji je bio na poduzetničkoj listi. Siguran je da je u toj svojoj gostionici kupio više od 40 glasova koji su odlučili na izborima. Radi se o tome da se taj gospodin navodno ilegalno spojio na vodovod mjesnog odbora, da troši vodu za potrebe svoje gostionice i da je načelnik s tim upoznat. Predlaže ili da se donese odluka o poticanju takve vrste poticaja poduzetništva ili da se objavi ljudima da imaju bar pravo na besplatan gemišt.
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC - vezano za pješački most navodi da je to jedna od najcrnjih točaka na D-225 i prioritet je izgradnja nogostupa do autobusnog stajališta. To će se napraviti ove godine.
     Što se tiče Jure Škrbeca, činjenica je da se on ilegalno priključio na vodovod u MO Laduč, bez znanja Općine Brdovec i načelnika. Kod usporedbe potrošnje vode prijašnjih mjeseci s 8. i 9. mjesecom, utvrđena je ekstremno visoka potrošnja, a prateći račune utvrdilo se da nešto nije uredno, odnosno da je on ilegalno priključen. Imao je veliki dug u komunalnom poduzeću, nije uspio to riješiti i molio je da ga ne prijavljujemo kako bi mogao nastaviti s djelatnošću, da će sve platiti u roku od mjesec dana. Da li je, kao načelnik, pogriješio što je to dozvolio, neka procijeni Vijeće, ali smatra da treba brinuti o poduzetnicima. Činjenica je da Općina Brdovec neće imati nikakve troškove, on će platiti svoj dug i raditi dalje. Nije znao za ilegalno priključenje do prije mjesec dana.
 
·     Vijećnik IVAN HRIBAR – jedno pitanje za načelnika, a odnosi se na autobusnu stanicu u Prigorju ispred ambulante. Podsjeća da su postavljene nadstrešnice na svim stanicama, osim na toj. Vezano uz to, postavlja pitanje o kioscima ispred matičnog ureda, jedan je bio voćarna, a u drugom su se prodavale novine. Oba su zatvorena, a postoje zainteresirani za korištenje tih kioska. Stoga pita da li oni plaćaju najamninu ili ih se može iznajmiti nekome drugome.
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC - prošle godine postavljeno je puno nadstrešnica, a za ovu godinu su ostala određena, manja sredstva. Zajedno s gradom Zaprešićem dogovoreno je postavljanje nadstrešnice na terminalu u Zaprešiću i njeno sufinanciranje 50:50%. Što se tiče nadstrešnice u Prigorju, možda će biti postavljena još ove ili slijedeće godine, odredit će se prioriteti. Što se tiče kioska, bilo je zainteresiranih za nastavak djelatnosti, mogu se javiti u Općinu Brdovec, a za to je potrebno raspisati natječaj.
 
·     Vijećnica DANICA FIRKELJ – odgovor u vezi održavanja odvodnih kanala već je djelomično dat, ali je zanima situacija s asfaltiranim cestama, odnosno način sufinanciranja asfaltiranja ulica.
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – predsjednici mjesnih odbora zamoljeni su za organiziranje sastanaka u svojim mjestima, a vezano za razgovor s građanima o ulicama koje su stavljene u prioritete za asfaltiranje i da li su u mogućnosti pomoći tu akciju. S nekima je postignut dogovor, a općina će svoj dio odraditi uz pomoć svojih djelatnika i općinske operative kako bi troškovi bili što manji.
 
·      Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – pita na čiju inicijativu je tko je donio odluku o promjeni prostornog plana za Ključ, a vezano za Zanatsku ulicu? Podsjeća, kad je bila javna rasprava u Ključu, sa svim zainteresiranim građanima s obje strane ulice, oni su se odrekli jednog dijela vlasništva zemlje da bi se napravio put. Međutim, sad je ispala situacija da je netko promijenio Prostorni plan bez odluke Vijeća. Gospodin Franješević je bio u Ključu na sastanku, međutim, zadnju parcelu, a slučajno je njegova, su zaboravili upisati. Osim toga, lijeva strana ulice spada u industrijsku zonu, a druga u građevinsku. Moli pojašnjenje. Isto tako navodi da je u ime MO dostavio niz dopisa prije nekoliko mjeseci, a ni na jedan nije dobio pisani, ni drugi odgovor. Pita se, kad on, kao vijećnik ne može dobiti odgovor, kako ga onda dobiju ostali, obični stanovnici. Predočit će dokumentaciju na koju nije dobio odgovor.
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – nema govora o bilo kakvoj izmjeni plana mimo odluka nadležnog tijela, pa tako ni što se tiče Zanatske ulice. Odgovor će pripremiti gospodin Franješević.
 
·     Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – primijetio je da su se mijenjale oglasne ploče, zašto ako su stare još dobre?
 
     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – zatražit će odgovor od gospodina Pavelića. Ujedno moli vijećnike, ukoliko imaju saznanja vezana za kupnju zemljišta uz autobusno stajalište kod Krulca od strane Općine Brdovec ili MO Brdovec, da ih jave općinskim službama. Ukoliko je to općinsko zemljište na njega se može staviti nadstrešnica.
 
     Vijećnik MLADEN DEBELJAK – kad se radio nogostup, odnosno trasa za skretanje u Javorje, Hrvatske ceste u s ljudima to dogovarale i možda je to zemljište u vlasništvu Hrvatskih cesta. Možda se tu može primijeniti i Odluka o komunalnom redu, tu je ulaz u kioske i gostionu, svi ti ljudi koriste nogostup za obavljanje kupovine. Na taj način je nogostup uzurpiran u privatne svrhe. Svi ti objekti bi trebali osigurati prostor za svoju djelatnost.
 
     Vijećnik MIRO LEBO – gospodin Esih je bio načelnik, a gospodin Balja je bio predsjednik MO Brdovec kada je kupljeno to zemljište za 73.000,00 hrd, zatrpan je kanal, a u planu je bio betonski zid i nogostup.
 
     Načelnik ALEN PRELEC u nastavku izvješćuje da je potpisan sporazum o davanju na korištenje dijela prostora Muzeja Udruzi Ekoturistiko za njen rad i djelovanje. Naime, Udruga je vezana uz Turističku zajednicu i u dijelu prostora Muzeja je sjedište Turističkog ureda. Smatra da je to primjereno i da prostor muzeja i okoliš treba dovesti u funkciju jer to do sada nije bilo na primjeren način korišteno i da je bila dobra ideja smjestiti u tom prostoru i Turistički ured i Udrugu Ekoturistiko jer su međusobno povezani svojom djelatnošću.
     U nastavku podsjeća na akciju „zeleni svibanj“ koja će se odvijati 9. i 16.5. te poziva na uključivanje vijećnika, mjesnih odbora i svih mještana .
 
     Vijećnik MLADEN DEBELJAK – ne zna kakva je situacija s Muzejom i što se u Muzeju događa. Međutim, nije točno da se tamo nije ništa događalo. Muzej je bio veliki centar na području općine i sada se nešto promijenilo. Treba razmisliti što ne valja. Ne valja Povjerenstvo za kulturu i ne valja općeniti pristup Općine prema ljudima koji se bave kulturom i ne valja odnos prema Muzeju. U podrumu Muzeja je galerija V. Malekovića, a redovito su se po dva, tri puta mjesečno održavale izložbe i promocije. Toga više nema. Pita koja prostorija je namijenjena Udruzi Ekoturistiko, a spomenut je i Turistički ured. Ne zna koliko je pametno u instituciju muzeja stavljati takve sadržaje. Možda bi bilo dobro da se otvori za jednu od slijedećih sjednica rasprava o mogućnostima aktiviranja Muzeja u njegovoj pravoj funkciji, a ne da postane mjesto ureda koji nemaju veze s kulturom. Smatra da je to pravi put, a vijećnici nisu ovdje samo da bi čuli informacije o tome što se događa, nego da i daju neke prijedloge.
 
     Načelnik ALEN PRELEC – općinsko vodstvo ima svoju viziju kako bi trebao izgledati rad Muzeja i kompletan taj prostor, odnosno kako revitalizirati turizam i kulturu u općini Brdovec. Podsjeća da je više puta tražio od Povjerenstva za poljoprivredu prijedloge za poticaje u poljoprivredi, te moli, ako ima netko prijedloge na koji način aktivirati brojne poljoprivredne površine na području općine Brdovec (50% ih ne neobrađeno) – ratarstvo, voćarstvo itd. – neka ih dostavi, a prvenstveno se to odnosi na povjerenstva Općinskog vijeća, te moli njihov angažman. Općina je i na svojoj web-stranici objavila poziv svima koji ne žele obrađivati poljoprivredne površine da se jave u općinu radi davanja zemljišta bez naknade nekome tko ga želi obrađivati. Međutim, još se nitko nije javio . Postoje određena sredstva u proračunu predviđena za poticaje poljoprivredi (10-20 tisuća kuna). Povjerenstvo za poljoprivredu ima svoje ideje, a kao i predstavnici HSS koji se odnose na poticaje poljoprivrede. To se odnosi na zemljišta u privatnom vlasništvu.
 
     Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ – podsjeća da postoji odredba temeljem koje se kažnjava vlasnik ako ne obrađuje svoju zemlju, ali ta odredba se ne provodi.
 
     Predsjednik STJEPAN ESIH – ova tema bi trebala biti jedna od točaka dnevnog reda Vijeća.
 

     Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – da se sjednice Vijeća sazivaju češće dnevni red ne bi bio ovakav, odnosno lakše bi bilo raditi s npr. 5 točaka dnevnog reda nego s ovakvim. Predlaže da se sjednice održavaju jednom mjesečno.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena