Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.11.2011. u 08:41

 

                        Prije postavljanja pitanja, načelnik ALEN PRELEC – podsjeća na neke obveze koje je imao po postavljenim pitanjima vijećnika na prijašnjim sjednicama:

-          na pitanje Zlatka Filipčića u vezi građevinske zone u Ključu (Zanatska ulica) uručuje mu pisani odgovor,
-          na pitanje Zlatka Martića u vezi postavljanja oglasnih ploča odgovara Ivica Pavelić.
 
                        Gospodin IVICA PAVELIĆ odgovara da su oglasne ploče mijenjane samo na mjestima gdje su stare bile uništene, a ne na svim mjestima. Te su ploče izrađene prije tri godine, bile su na zalihi, a cijena jedne je oko 1.200,00 kn.
 
                        Načelnik ALEN PRELEC – podsjeća na dostavljeno izvješće o troškovima gradnje vrtića. Stručne službe odradile su posao i pripremile fotokopije situacija, okončanih i privremenih, računa, od pripremnih radova, odnosno rekonstrukcije krovišta koja je napravljena u bivšem mandatu. Taj komplet bit će uručen vijećniku Zlatku Martiću koji je postavio pitanje o troškovima na vrtiću. Nemoguće je to kopirati u 17 kompleta.
 
 
·         Vijećnik MIRO LEBO pita kada će dobiti odgovore u pisanom obliku, a odnose se na rješenje o deložaciji MO Brdovec i aktivnosti na povratu u vlasništvo općine stare škole u Brdovcu.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – već u nekoliko navrata je o tome raspravljano na Vijeću, a dat je i pisani odgovor i više ne namjerava o tome raspravljati. Dao je odgovor u vezi prostora koji je koristila OO HDZ Brdovec, a podsjeća i na obrazloženje bivšeg načelnika u rješenju u kojem se kaže da će Općina Brdovec, ukoliko će imati potrebe za tim prostorom, osigurati alternativni prostor za rad MO Brdovec. To je i učinjeno, odnosno osiguran je odgovarajući prostor u staroj školi u Brdovcu.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO pita kada će biti gotov prostor u novom domu u Brdovcu? Ujedno navodi da ravnatelj OŠ P. Belas tvrdi da općina nije zainteresirana za povrat stare škole u njeno vlasništvo.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – za rad MO Brdovec prostor je osiguran u staroj školi, a ne zna kad će prostor biti moguće osigurati u sportskom domu u Brdovcu.
                        Na iznesene tvrdnje vijećnika M. Lebe (stara škola) dostavit će odgovor u pisanom obliku.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – poslao je zahtjev za dva pitanja e-mailom i drago mu je da to funkcionira. Prvo pitanje odnosi se na asfaltiranje cesta, za što su u proračunu predviđena sredstva i rečeno je da će se u svakom mjestu asfaltirati jedna ulica. Međutim, prema informacijama koje je dobio, održano je nekoliko sastanaka gdje je iznesen zahtjev za sufinanciranjem od strane mještana ukoliko žele asfalt. Zašto je to tako, ako su u proračunu predviđena sredstva, da li je to pravno dozvoljeno, o kojem se iznosu radi i temeljem koje odluke?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – u nekoliko navrata su održani sastanci u mjesnim odborima od kojih je zatražena dostava prijedloga asfaltiranja u njihovim mjestima, a u okviru planiranih sredstava u proračunu u iznosu od 500.000,00 kn. Ta sredstva nisu dovoljna ni za trećinu ulica, upućene su zamolbe za sredstva Županiji i Ministarstvu, odnosno za sufinanciranje. Međutim, u to se trebaju uključiti i mještani, odnosno prikupiti trećinu potrebnih sredstava. U tom slučaju bilo bi moguće asfaltirani po jednu ulicu u svakom mjestu. Smatra da je taj model dobar i na taj način bilo bi moguće u dvije do četiri godine asfaltirati sve ulice. Ne može tvrditi da je to idealan model koji može zadovoljiti sve ljude. Međutim, oni su to prihvatili, a u tom duhu je i inicijativa stanovnika Gmajne u Zdencima i u Javorju koji su također izjavili da su spremni na sufinanciranje. Podsjeća da su postojeće asfaltirane ulice također nekad sufinancirane iz sredstava samodoprinosa.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – treba provesti javni natječaj, vidjeti koliko to košta i da li je to pravno moguće. Sve ovo znači da je loše planirano u proračunu ako je predviđeno samo 500.000,00 kn, a s druge strane bilo je rečeno da će svako mjesto dobiti asfaltiranu ulicu.
 
                        Načelnik ALEN PRELEC – naravno da za to treba provesti postupak javne nabave i dobit će se točan iznos. U općinskom proračunu je bilo moguće izdvojiti za te namjene 500.000,00 kn, ako i za izgradnju nogostupa. Međutim, zatraženo je sufinanciranje od strane Županije i Ministarstva regionalnog razvoja. S planiranim iznosom moglo se asfaltirati 4-5 ulica, ali uz širu akciju moguće je učiniti više. Idealnog modela nema jer nema dovoljno sredstava.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – rečeno je da će svako mjesto dobiti jednu asfaltiranu ulicu i da je to u proračunu predviđeno. Drugo pitanje se odnosi na već upućeni zahtjev za imenovanje ulica i postavljanje spomenika. Obzirom da nema odgovora, zanima ga da li je njihov prijedlog namjerno izostavljen, zašto nije pokrenut postupak i Povjerenstvo odradilo svoj posao i predložilo imenovanje.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – taj zahtjev je zaprimljen, formiran je predmet i kad će zasjedati Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova, to će biti na dnevnom redu. Što se tiče postavljanja centralnog spomenika, smatra da to treba napraviti na primjerenom mjestu za to. Općina Brdovec radi projekt stambeno-poslovne zone Januševec, gdje je predviđeno nekoliko trgova, te predlaže da se na jedan od tih trgova postavi centralni spomenik braniteljima, da to bude odluka Vijeća, ali mora proći proceduru, biti raspravljeno na Povjerenstvu.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ primio je odgovor na znanje, o tome će se raspravljati na Hrvatskom sokolu, pa će se dostaviti povratna informacija. Bit će pokrenuto nekoliko humanitarnih akcija za prikupljanje sredstava za postavljanje centralnog spomenika, te očekuje da će Povjerenstvo ponuditi još koje rješenje, osim ovog iznesenog i da će se provesti malo šira rasprava o tome.
 
·         Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ – kad je nabavljen traktor svi su to podržali i dobiveno je obećanje načelnika da će biti dostavljeno izvješće o isplativosti tog vozila, odnosno koliko je on koštao i prihodovao u proteklih godinu dana, pa je zanima da li će biti prezentirano to izvješće.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – izvješće će pripremiti za slijedeću sjednicu Ivica Pavelić.
 
·         Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ – drugo pitanje vezano je uz radove na kanalizaciji, pa pita tko je zadužen za sanaciju štete od strane izvođača za vrijeme radova, a koja je učinjena na privatnom posjedu. Naime, susjedu je uzurpiran i uništen voćnjak, a pri tom su izvođači bili izuzetno bezobrazni.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – štete nastale na izgradnji kanalizacije mora sanirati izvođač radova. Koordinacija je redovno svake srijede u 11,00 sati – izvođač, nadzor i predstavnik komunalnog poduzeća na kojoj se raspravlja o svim nastalim problemima. Ima ih jako puno, a o ovom slučaju zatražit će se očitovanje nadzora. Sa zadovoljstvom ističe da su počeli radovi na kanalizaciji, da je bilo dosta problema, od postupka javne nabave, izabran je izvođač radova koji je ponudio izuzetno nisku cijenu, problema je puno. Međutim, treba imati u vidu da se radi o najskupljem infrastrukturnom projektu, ali postoji projektantski nadzor i općinski nadzor na kojem je angažiran gospodin Nikola Rešetar, a i svi se zajedno trebaju na tome angažirati .
 
·         Vijećnik DAMIR SLAVNOVIĆ pita kad će početi sanacija nerazvrstanih neasfaltiranih cesta na području MO Javorje?
 
                        Gospodin IVICA PAVELIĆ – ono što je hitno, to će se sanirati. Navažanja još nisu počela, počet će za desetak dana kad dođe prikolica za traktor. Tada slijedi navažanje najkritičnijeg dijela.
           
·         Vijećnik DAVORIN BARAČ – pitanje za načelnika, a vezano za sječu drva kraj dvorca Januševec. Ta drva su trebala biti posječena i podijeljena socijalno ugroženim obiteljima, međutim, prema saznanjima, to nije učinjeno tako, već nekome drugom. Da li načelnik može precizirati kome su ta drva podijeljena? Klub vijećnika HDZ je podržao prijedlog da se to podijeli socijalno ugroženim obiteljima.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – to nije bila sječa drva, nego grmlja i nije bila podjela drva. Temeljem odobrenja mogu zainteresirani sami rušiti to grmlje i akaciju na području Januševca, kao i području novog groblja u Brdovcu, kako bi se ti prostori što prije iskrčili i očistili.
 
                        Gospodin IVICA PAVELIĆ – iznad vrtića čistilo se grmlje i akacija u dubinu od oko 20 metara i ljudi su,ono što su porezali mogli odvesti. Nije se to dijelilo kao donirana drva poplavljenim domaćinstvima.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – ima dva pitanja za načelnika. Obzirom da je u svom govoru iznio informaciju da je razgovarano s Plivom o proširenju i izgradnji novog pogona u Savskom Marofu, a radi se o osjetljivoj tematici vezanoj i za očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu okoliša, moli za detaljne informacije o čemu se radi jer se o tome ne može donijeti odluka bez suglasnosti ovog tijela koje je izabrano da štiti interese ovog kraja i njegovih stanovnika, posebno od ugroze čovjekova zdravlja i okoliša.
Drugo pitanje: budući da je načelnik na jednoj od proteklih sjednica pozvao vijećnike na priključivanje u borbi protiv rada na crno, pita što će načelnik učiniti da se spriječi vršenje usluga prodaje mesa u garaži od strane osobe T.K. ili pružanje frizerskih i pedikerskih usluga od strane G.K. i K.T.F., budući da se radi o vrlo osjetljivoj problematici vezanoj za sanitarno-higijenske uvjete i ostale zakonske propise.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – on nije sanitarni inspektor, odnosno nema inspekcijske nadležnosti, a niti se može boriti protiv gospodarskog kriminala. Za te probleme treba se obratiti mjerodavnim inspekcijama.
                        U nekoliko navrata razgovarao je s predstavnicima Plive i Hospire koji imaju namjeru proširiti pogone na lokaciji Savski Marof. To sigurno neće proći bez rasprave i suglasnosti Općinskog vijeća, mjesnih odbora i građana. Radi se o izuzetno velikim investicijama na razini Republike hrvatske, o tome je dva puta razgovarao u Vladi RH s ministrom Miloševićem i predstavnicima Hospire i Plive i rekao da će Općina Brdovec učiniti sve da te investicije dođu u ovu općinu, ali pod uvjetom da se ne zagađuje tlo, voda i zrak. Da li će to biti realizirano, u konkurenciji su još Irska i Malezija, a njena je vrijednost 150 milijuna dolara, to je teško sada reći. Radi se o bio-tehnološkom pogonu za proizvodnju lijekova u vrlo malim količinama. Predložit će, a nada se da će to Vijeće i podržati, Hosipiri i Plivi održavanje jedne prezentacije vijećnicima Općinskog vijeća. To bi trebalo učiniti što prije kako bi oni mogli krenuti u izradu studije utjecaja na okoliš. Obzirom da se slijedeća sjednica Vijeća planira pred sam Dan općine, predlaže da se ta prezentacija napravi na toj sjednici. O tome će biti upoznati svi mjesni odbori naselja južno od pruge, kao i predstavnici Udruge Ekoturistiko.
 
                        Nakon glasanja, jednoglasno je prihvaćen prijedlog načelnika o prezentaciji projekata Hospire i Plive vijećnicima Općinskog vijeća na slijedećoj sjednici, a radi kvalitetnog informiranja vijećnika zatražit će se od Plive dokumentacija o navedenim projektima.
 
                        Načelnik ALEN PRELEC – slijedeća sjednica Vijeća planira se za 31.5., utorak, pred Dan općine, koji će se obilježavati 10., 11. i 12. 6.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – da li je imenovan direktor Turističkog ureda, ako je tko je izabran, odnosno da li je raspisan natječaj i koliko će to koštati Općinu Brdovec.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – direktor Turističkog ureda je Stjepan Esih, a prije toga je proveden propisani natječaj, kojeg je raspisalo Turističko vijeće. Koliko će koštati općinu Brdovec, teško je odgovoriti na to pitanje sada, na početku rada. Međutim, zajednički stav je bio da je Turistička zajednica općini Brdovec potrebna za razvoj turizma ovog kraja.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – drugo pitanje direktoru Turističkog ureda: na zagrebačkom Trgu bana Jelačića bila je održana promocija Turističke zajednice Zagrebačke županije. Da li je na toj smotri bila predstavljena Općina Brdovec? Podsjeća da je nakon Uskrsa ministar Bajs izjavio da su turistički rezultati bili bolji za 10-15%, pa pošto je bio raspisan natječaj i izabran direktor Turističkog ureda, pita da li je koji kruzer došao u toplice Drenje i koliko je općina, temeljem toga, prihodovala? Ovime sve potvrđuje njegov stav kad je, kod osnivanja Turističke zajednice u rujnu prošle godine, predložio da se u to ide zajedno s Gradom Zaprešićem, ali očito je trebalo nekog uhljebiti, što je i učinjeno.
 
                        Odgovara predsjednik STJEPAN ESIH – na ovoj smotri u Zagrebu prezentirani su samo gradovi, a ne i općine, što vijećnik, naravno nije mogao znati. Kad će ove tri općine biti gradovi, onda će se u tom dijelu moći i prezentirati. Bilo je predstavljeno 9 gradova Zagrebačke županije.
 
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK – njemu je informacija o imenovanju direktora Turističkog ureda prvi glas, očito da se neke stvari događaju, a da vijećnici o njima nemaju pojma. To svakako nije dobro. Čudi ga da je netko postavio tako niske kriterije, pa je za direktora morao biti izabran netko iz političkih krugova, a ne netko stručan, jer ima toliko mladih sposobnih ljudi, a općina je odabrala jednog ofucanog političara.  Smatra da je Vijeće trebalo biti obaviješteno o postupku izbora direktora.
 
 
·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – promatrajući web-stranicu općine Brdovec uočio da je na toj stranici navedeno da je organizator tradicionalnih manifestacija Žetvene svečanosti, Trgatve kuruze i Čihatve perja Općina Brdovec. Pita kad je to Općina Brdovec organizirala bilo koju od te tri manifestacije? Glavni i jedini organizator je HSS, a Općina Brdovec je davala financijsku i moralnu potporu. Stoga moli urednike web-stranice općine Brdovec da se te greške isprave.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – organizator je uvijek bio HSS. Međutim, općina je kandidirala prema Županiji nekoliko projekata, popis kojih će biti pripremljen za slijedeću sjednicu. Između ostalih, kandidirane su i Žetvene svečanosti. Dobivena su sredstva za tu manifestaciju i župan ih je odobrio na račun općine Brdovec.
 
·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – slaže se s tvrdnjom da je to zajednička manifestacija, ali treba napisati tko je organizator te manifestacije, a tko ju je kandidirao za sredstva. Činjenica je da se temeljem zakona, političke stranke ne mogu javljati na natječaj za dodjelu sredstava i organizaciju takvih zbivanja. To mogu općine, gradovi i udruge. Činjenica je da je on, osobno, pripremio kompletnu dokumentaciju za taj natječaj i dostavio je općini da se uputi Županiji za dodjelu sredstava. Nekorektno je tako pisati, kad se zna da taj projekt odrađuje HSS, da je to njegov program, a da nam općina pomaže koliko je moguće.
Drugo pitanje, obzirom da je sjednici nazočan gospodin Pavelić, odnosi se na akciju „Zeleni svibanj“ u sklopu koje su mjesni odbori svaki kod sebe organizirali prikupljanje otpada i njegov odvoz, u čemu je sudjelovala i općina Brdovec. Zaključak sjednice MO Prudnice je da nisu zadovoljni provedenom akcijom jer, pored odvoza krupnog otpada, na uređenju okoliša doslovce nije napravljeno praktički ništa. Posebno se to odnosi na šljunčaru, oko koje postoji nekoliko ilegalnih deponija koji su svaki dan sve veći. Stoga moli, obzirom da akcija traje do 16.5. da se iskoristi vrijeme i da se angažiraju lovci i ribolovci da se taj dio koliko je moguće očisti uz pomoć općinske mehanizacije. Dan općine je pred vratima, planiraju se određena zbivanja, među ostalim i biciklijada koja je prošle godine završila kod lovačkog doma, nada se da će ove godine biti još masovnija, pa bi tim više trebalo voditi računa o čistom okolišu.
 
 
                        Načelnik ALEN PRELEC – mjesni odbori bi trebali biti nositelji tih akcija. To je smisao i odvoza krupnog otpada i akcije „zeleni svibanj“. Gospodin Pavelić je to dobro organizirao i u akciju uključio lovce i ribolovce, ne zna da li se MO Prudnice tome pridružio.
 
                        Gospodin IVICA PAVELIĆ – uglavnom su ljudi radili ručno, a na dobrovoljnoj bazi bila je uključena mehanizacija od strane obrta za autoprijevoz B. Kovačić i V. Hotko koji su bili na deponijama „smrda“ i Drenje. Dio o kojem je ovdje riječ nije očišćen jer nije bilo prijevoza, odnosno kamiona da bi se otpad mogao odvesti. Ta obveza je ostala i to će općinski strojevi očistiti (ispod lovačkog doma i oko same šljunčare). Privatne jame prema Zdencima u ovom trenutku neće biti moguće riješiti, tamo gdje je „Luban“ sam kopao sam je i očistio. Dio koji spominje vijećnik Lepesić bit će očišćen čim stigne prikolica.
 
·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – da li je istina da je Općina Brdovec pojedinim mjesnim odborima za „majuš“ kupila borove?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – općina nije nikome kupovala borove za „majuš“.
 
·         Gospodin ZVONKO LALJAK – u proračunu je planirano 50.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za dogradnju društvenog doma u Javorju, da li će se pristupiti izradi iste? Podsjeća da su se radili sportski domovi u Brdovcu i Zdencima bez riješenih imovinski odnosa. Postojeća zgrada doma u Javorju je na zemljištu MO.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – to zemljište nije vlasništvo MO nego Republike Hrvatske. Od središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom zatražen je povrat u vlasništvo općine i dok se to ne riješi ne može se pokrenuti postupak projektiranja. Dio projektne dokumentacije postoji i kad se riješe ti imovinsko-pravni odnosi moći će se krenuti dalje.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena