Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.11.2011. u 08:53

 

·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – ima dva pitanja za načelnika: prvo, što općina poduzima, koje aktivnosti i mjere za privlačenje kapitala, odnosno investicija na područje općine u predviđenim poduzetničkim zonama? Da li je to samo planirana poduzetnička zona ili se nešto konkretno radi? Prošlo je dosta vremena od njihovog formiranja. Drugo, da li je vodstvo općine upoznato sa završetkom projekta gradnje mosta preko Save i u kojoj je fazi, ako još nije završen?

 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – puno se razgovaralo o poduzetničkoj zoni, prezentirana je na razini Županije, preko Razvojne agencije dostavljena je u Beč. Međutim, činjenica je da je općinska poduzetnička zona jedna od rijetkih poduzetničkih zona koja je formirana na privatnom zemljištu. Tu je puno problema. Postoje dva ili tri poduzetnika koji su već na toj lokaciji i imaju namjeru širiti pogone na lijevu i desnu stranu. Vlasnik velike površine tog zemljišta na desnoj strani pokupovao je to zemljište po vrlo povoljnim cijenama i sada ga želi prodati po puno višim cijenama, između 20-30 eura. Navodi da je posjetio općinu Poličnik koja ima tri poduzetničke zone, a zemlju su dobili od Republike hrvatske po cijeni od 1,00 kn, a prodaju je po 8 eura. Ta poduzetnička zona ima kanalizaciju, infrastrukturu. Općina Brdovec to ne može napraviti, mora se izraditi DPU radi formiranja parcela, a tu ne može pomoći ni ministarstvo ni Županija. Održano je puno sastanaka s privatnim vlasnicima radi dogovora o cijeni zemljišta, ali nije postignut dogovor. Općina Bistra također ima zonu u svom vlasništvu i to sa infrastrukturom. Općina Brdovec je uputila četrdesetak cirkularnih pisama s pozivom za dolazak na ovu poduzetničku zonu, ali nitko nije poslao ni upit. Na žalost, u ovom trenutku nema drugog odgovora na to pitanje. Možda bi bolje rješenje bilo da se poduzetnička zona premjesti na drugu lokaciju, jedna od mogućnost su pregovori s Plivom. Što se tiče postojeće zone, na žalost, ta ideja onih koji su predvidjeli ovu poduzetničku zonu bila je izuzetno loša ideja. Samo izrada DPU-a koštala bi općinu 200.000,00 kn, a vlasnici ne žele prodati zemlju po nižoj cijeni od 30 eura. Stoga u ovom trenutku nema konkretan odgovor što napraviti s poduzetničkom zonom. Iz pristupnih fondova se uopće ne financiraju poduzetničke zone. Što se tiče mosta do Samobora, to čak nije ni projektirano. Hrvatske ceste bi trebale krenuti s projektiranjem, ali je rečeno da one taj novac (300-400 tisuća kuna) nemaju.                    
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pitanje se odnosi na postavljene sprave na dječjem igralištu u Prigorju. Prethodni saziv MO je imao to u svom programu, kao i sadašnji i to se nestrpljivo očekivalo. Međutim, one su postavljene tako da su pogibeljne za njihove korisnike – djecu. Da li je netko napravi projekt za to i da li su dobiveni atesti za korištenje igralište. Treba hitno to stanje popraviti.
Drugo, kakva su saznanja načelnika o zadnjim događanjima u NK Savski Marof i o stanju u tom klubu?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – sprave na igralištu u Prigorju trebale su imati atest, a postavljao ih je Mežnarić. Da li su neke sprave stavljene na pravo mjesto, to treba ispitati. Razgovarao je s predstavnicima MO koji će popisati neispravnosti, tako da će se to ispraviti. Postavljač se nije posebno konzultirao s MO Prigorje.
                        Što se tiče stanja u NK Savski Marof, nema nikakvih saznanja o bilo kakvim problemima u klubu na koje općina može utjecati.
                         
                       
·         Vijećnik MIRO LEBO – pitanje za načelnika – na ulazu u Ulicu P. Beluhana s glavne ceste je župni dvor, vrtić, igralište i društveni dom, s lijeve strane ambulanta, toj ulici gravitira preko tisuću stanovnika, a na početku ulice je neuredno skladište i smetlište, što stvara vrlo ružnu sliku. Pita da li načelnik može utjecati na korisnika tog prostora Bršeca da to uredi? Ukoliko to načelnik ne može, ljudi su spremni to „uzeti u svoje ruke“ i riješiti?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – to je privatno vlasništvo, a načelnik i općinske službe mogu uputiti zamolbu Bršecu i Finicu da to uredi. Postoji Odluka o komunalnom redu po kojoj se može izdati upozorenje i zaprijetiti određenim sankcijama. Uputit će se dopis Finicu. Ne bi bilo dobro da ljudi uzimaju nešto u svoje ruke, postoji pravna država koja bi trebala funkcionirati.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – postoji Odluka o komunalnom redu ili je treba ukinuti ili postupiti po njenim odredbama. Drugo, nije dobio odgovor načelnika na dva postavljena pitanja: rješenje o deložaciji MO Brdovec iz njihovih prostorija, čije je uređenje MO sam financirao i drugo, kad će se urediti novi prostor Mo Brdovec u društvenom domu u Brdovcu? Drugo pitanje, da li je općina poslala zahtjev za povrat u vlasništvo stare škole u Brdovcu?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – o deložaciji MO i HDZ Brdovec vijećniku je već nekoliko puta dao usmeni odgovor i više ga neće ponavljati. Osiguranje novih prostora za rad MO Brdovec u novom društvenom domu ovisi o materijalnim sredstvima, odnosno općinskom proračunu o čemu ovisi završetak sportskog doma u Brdovcu. Što se tiče stare škole, tu ima tri dopisa i očitovanje općine Brdovec vezano uz staru školu u Brdovcu prema Zagrebačkoj županiji. Općina Brdovec je zatražila tu nekretninu i želi je ponovo u svom vlasništvu.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – prije mjesec i pol dana to je bilo na sjednici Školskog odbora kada je ravnatelj škole rekao da općina nije zainteresirana za tu nekretninu.
 
                        Načelnik ALEN PRELEC – podsjeća da je bio dužan odgovor vijećnici Ani Levojević, a vezano za kupnju traktora. To je realizirano putem operativnog leasinga između Općine Brdovec i Unicredita, te aneksom ugovora i izvješću o otkupu s firmom Rasco. Vijećnici Ivi Hotko Dojčić predočio je, a na temelju njenog pitanja, izvješće kupljenog stroja u razdoblju od 20.9.2010. do 5.5.2011., a registriran je 11.8.2010. (čita izvješće). Rezultati su pozitivni i iz njega se može vidjeti opravdanost nabave stroja i traktora, a s tim strojevima općina će uštedjeti još više i biti efikasnija i jeftinija, odmah će se moći reagirati ovisno o potrebama.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – nije kupljen nastavak za grabe?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – još općina nema kamion, a treba podići prikolicu za traktor (70.000,00 kn) i taj traktor i prikolica će biti kao kamion. To je puno efikasnije i gotovo isto, a moći će se otkopavati grabe, pročišćavati i jednostavno transportirati s prikolicom.
 
·         Vijećnik IVAN HRIBAR – prvo pitanje odnosi se na dječje igralište u Prigorju koje zaista nije dobro napravljeno, teren nije napravljen kako treba, donekle je bio ravan prije koncerta. Drugo, ono što „bode“ oči, je to nije konzultiran MO, a postoji odluka da se prije bilo kakvih aktivnosti na dječjem igralištu konzultira mjesni odbor. Jedno dijete je već ozlijeđeno na toboganu jer je u njegovoj blizini visoki šaht od septičke jame. Tko je i kada donio odluku da se poja zemljišta dade kapelici? Drugo pitanje, ispred ambulante su dva zatvorena kioska jedan je bio voćarna i pečenjara, a drugi na uglu bio je za prodaju novina i uz njega su dva visoka hladnjaka koji zaklanjaju vidik i izlaz na glavnu cestu. Pita da li vlasnici plaćaju najam i da li je moguće ukloniti barem hladnjake?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ni jedan kiosk nije u funkciji. Bio je zainteresiranih ljudi, ali su velika dugovanja i ne mogu se dati u najam dok se ti troškovi ne podmire. Što se tiče lokacija i onemogućavanja izlaska na cestu, žalosno je što se uopće dozvolilo postavljanje objekta na tom mjestu.
                        Žao mu je zbog situacije na igralištu, utvrdit će se nedostaci i ukloniti kako se ne bi dovodila u pitanje sigurnost djece.
 
                        Pročelnik DANIEL BUKOVINSKI – informacija o kioscima mu je dobro došla za daljnje pokretanje postupka. Vidjet će što se može dalje napraviti od strane općine.
                        U vezi veličine zemljišta za igralište i kapelicu, te priznanja prava vlasništva na nekretnini na kojoj je izgrađena kapelica , 2007. godine izrađen je parcelacijski elaborat, sukladno ishođenju građevinske dozvole za izgradnju kapelice u Prigorju. Koliko mu je poznato, nitko nije baratao drugim terminom nego tim parcelacijskim elaboratom i da se hoće, drugačije se ne može napraviti, već tako kako je. Ako je priznato pravo vlasništva Župi na toj k.č. koja je parcelacijskim elaboratom izdvojena, to nije moguće mijenjati. Svaki zahvat u prostor je dozvoljen samo sukladno nastojanju za izgradnju ili legalizaciju određenog objekta. Kad bi se npr. katastru rekla da tu k.č. cijepa, on to ne bi napravio bez da ima određeni pravni temelj koji bi mogao biti izgradnja nečeg novog itd.
 
·         Predsjedavajući DAMIR SLAVNOVIĆ – vezano za sanaciju cesta, rečeno je da do 15.4. vrijede zimski uvjeti i da će se nakon toga ići u saniranje cesta. One do danas nisu sanirati, a sada se još čeka prikolica.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – to zaista nije moglo biti realizirano, ali uskoro će doći prikolica i moći će se staviti u punu funkciju svi strojevi i našljunčati putevi.
 
·         Vijećnica IVA HOTKO DOJČIĆ – rađena je ambulanta u Brdovcu, nije završena jer nije bilo novca za radove. U proračunu je predviđeno 40 tisuća kn za ambulantu, pa pita da li će se ti radovi završiti? Ne zna za kada se planira slijedeća sjednica, prošlo je skoro 6 mjeseci, pa pita kakvo je punjenje proračuna i kakva je financijska situacija, dobra, loša, bolja ili gora?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ta sredstva su planirana radi plaćanja projekta. Ambulanta Brdovec nije u vlasništvu općine, nego Zagrebačke županije. Razgovarao je s izvođačem radova i Domom zdravlja Zagrebačke županije te je rečeno da su poduzete određene radnje da bi ta ambulanta bila u funkciji od 9. mjeseca, do kada se mora prikupiti 260 djece koja će ovdje biti upisana.
 
                        Pročelnica MAJA CONER – punjenje proračuna je isto kao i u prva tri mjeseca, krenuli su povrati građanima po poreznoj prijavi u iznosu od 1.200.000,00 kn. Porezna uprava nije unaprijed najavila, odnosno nije znala dinamiku povrata. Krenuli su prije 10 dana i plan je da će trajati do 10.6.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena