Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 12:52
·     Vijećnik MLADEN DEBELJAK – potpredsjednik stranke (HDZ) Zlatko Filipčić i on morat će, zbog obveza, morati otići ranije sa sjednice, pa moli da se o tome vodi računa.
Prvo pitanje za načelnika – moli da pregleda zapisnike održanih sjednica Vijeća i odgovori na sva postavljena vijećnička pitanja na koja nisu dati odgovori jer nema smisla da vijećnici troše vrijeme za postavljanje pitanja, a odgovora nema (vijećnica Ana Levojević, vijećnik Miro Lebo itd.).
Na drugo pitanje potaknuo ga je zapisnik usvojen na prošloj sjednici Vijeća, u kojem je vijećnica Iva Hotko Dojčić konstatirala da niti ona, a ni ostali vijećnici nemaju kompletne informacije vezane za dječji vrtić i Turističku zajednicu. Iz navedenog zapisnika i iznesenih konstatacija vidi se da nije dobra komunikacija čak niti prema vijećnicima koji većinom donose odluke u ovom Općinskom vijeću. Potaknut tom raspravom smatra da bi se trebalo osvrnuti na rečenicu direktora Turističkog ureda i predsjednika Općinskog vijeća, koja je također prihvaćena u sklopu zapisnika da „Turistička zajednica nema nikakve odgovornosti prema Općinskom vijeću“. Vijećnici su usvojili taj zapisnik upravo zbog takve gluposti koja je na sjednici potvrđena i verificirana jer smatra, ako Općinsko vijeće ima obvezu i odgovornost prema svojim odlukama kojima se osiguravaju financijska sredstva Turističkoj zajednici, onda najmanje u tom nekakvom odnosu postoji i obveza Turističke zajednice prema Općinskom vijeću jer je Općinsko vijeće, može se tako reći, najveći financijer rada te novoosnovane ustanove, čiji direktor, zapravo nije shvatio dužnost koju tamo obnaša i trebao bi obnašati. Suština je da i sam postupak imenovanja nije bio u skladu s propisima i da bi natječaj trebalo poništiti i obnoviti jer nisu zadovoljeni čak ni oni uvjeti koji su navedeni i bili namješteni isključivo za osobu Stjepana Esiha. Čak ni ti uvjeti nisu ispunjeni kod imenovanja direktora Turističkog ureda. Možda bi sada mogli reći da se tu radi i o vraćanju usluga iz vremena izbora, a to je pitanje i za načelnika i da i on (načelnik A. Prelec) provjeri svoju ulogu jer je jasno da je u vrijeme izbora Esih ispao u prvom krugu što je jasna poruka da mještani nisu njega željeli za načelnika općine. Činjenica je također da su u drugom krugu plakati kandidata SDP-a osvanuli na mjestima i lokalima ove općine i da je u to vrijeme Esih bio član komisije za dodjelu dozvola za rad tih lokala. Na ovo je potaknut i jednim pozivom gđe. Marije Ledinski Anić da se radi o čistom „reketu“, te moli načelnika da o tome izvijesti Vijeće,da li su ti kriteriji ispunjeni, kako je to bilo i da li je zaista u pitanju politička trgovina.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – što se tiče kriterija i uvjeta natječaja, kvalifikacijama, odnosno tvrdnji da te uvjete Esih ne zadovoljava – odgovor će dati na slijedećoj sjednici. Što se tiče političke trgovine, zar su onda u toj političkoj trgovini i Franjo Štos iz Dubravice i Marica Jančić iz Marije Gorice, a zna se koje stranke su oni članovi. Smatra da se ne radi o političkoj trgovini, nego o osobi koja može dići turizam u ovom kraju na višu razinu. Što se tiče izjave da direktor nije odgovoran ovom Vijeću, točno je da nije direktno odgovoran ovom Vijeću, ali smatra da bi trebao dati određene odgovore vezano za djelatnost turizma i odgovoriti na vijećnička pitanja koja su bila postavljena. Žao mu je što vijećnici nisu odmah reagirali na toj sjednici. Mogli su kolege vijećnici Mladena Debeljaka staviti prigovor na Aktualnom satu. Slaže se s tvrdnjom da bi direktor Turističkog ureda trebao biti djelomično odgovoran ovom Vijeću jer ga ovo Vijeće financira usvajanjem proračuna za slijedeću godinu.
 
·     Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – ovi dokumenti Vijeća su pravovaljani i ne zastarjevaju, tako da svaki vijećnik ima pravo reagirati i dati primjedbu.
 
·     Vijećnik MIRO LEBO – pita načelnika da li ima informaciju o postupku povrata zgrade stare škole Općini Brdovec i kako napreduju radovi na sportskog dvorani u Brdovcu.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – radovi dobro napreduju. Izvođač radova TIM Gradnja je dobar izvođač koji se dokazao na izgradnji objekta škole i tijekom radova je potpuno zadovoljan. Međutim, konačnu ocjenu o izvođaču će moći dati kad se završe svi radovi.
                        Povrat stare škole u vlasništvo općine je vezano uz izgradnju same dvorane i nemoguće je dobiti vlasništvo stare škole dok se ne završiti dvorana. O tome je razgovarano sa dožupanom i sigurno će se to riješiti.
 
·    Vijećnik MIRO LEBO – koliko Općina Brdovec izdvaja za Turističku zajednicu, obzirom da ista nema nikakvih obveza prema Općinskom vijeću? Zašto onda općinska komunalna služba, ako nema obveza prema Turističkoj zajednici, vozi štandove Turističke zajednice i postavlja šatore, odnosno da li Turistička zajednica plaća za te usluge općini ili je to sponzorstvo?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – što se tiče financiranja Turističke zajednice, vijećnici su upoznati s rebalansom proračuna u kojem je vidljivo s koliko općina financira Turističku zajednicu. Ukoliko vijećnik inzistira, detaljan odgovor će dobiti na slijedećoj sjednici. Što se tiče prijevoza štandova, podsjeća vijećnike da je u Šenkovcu održan Gastro-eko-etno festival, što je bilo na ponos ove općine, načelnika i većine vijećnika i kako onda općinski komunalni pogon ne bi u tome pomogao Turističkoj zajednici ili sličnim prigodama mjesnim odborima, nogometnim klubovima i ostalim udrugama na ovom području. Tako će raditi i dalje.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena