Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 13:04
Uređeno: 11.04.2012. u 13:10

Prije davanja riječi prijavljenim vijećnicima, načelnik ALEN PRELEC dao je usmene odgovore na pitanja postavljena na prošloj sjednici. Prvo je odgovorio na pitanje vijećnika Mladena Debeljaka, a vezano za ispunjavanje kriterija natječaja za izbor direktora Turističkog ureda TZSSDB, a koji je objavljen u Narodnim novinama:
 
 
 
TRAŽENI UVJET
Imenovani direktor TU (Stjepan Esih)
 ISPUNJAVA/ NE ISPUNJAVA traženi uvjet
- preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije
ISPUNJAVA (završen Upravni studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (VI. Stupanj – upravni pravnik)
- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje je kao uvjet propisan studij iz prve točke
ISPUNJAVA (priložena kopija radne knjižice)
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika
ISPUNJAVA (njemački aktivno; engleski pasivno)
- položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
ISPUNJAVA (završeni programi izobrazbe rada na računalu – kao dokaz priložene Potvrde
- ima organizatorske sposobnosti
ISPUNJAVA (priložene kopije Potvrda o završenim programima izobrazbe koji se odnose na organizaciju, vođenje sastanaka, izgradnju i vođenje timova i sl.)
- ima minimalno 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
ISPUNJAVA (godinama voditelj općih i kadrovskih poslova u Triglav osiguranju te voditelj Ureda za gospodarstvo u Uredu državne uprave u Zgb županiji
- poznaje rad turističkih subjekata
ISPUNJAVA (predsjednik i član Komisije za utvrđivanje MTU za rad svih turističkih objekata)
- poznaje rad malog i srednjeg poduzetništva
 
ISPUNJAVA (posjeduje certifikat savjetnika poduzetništva prema Programu izobrazbe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva)
- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje
ISPUNJAVA (priloženo Uvjerenje o nekažnjavanju od Općinskog suda u Zaprešiću)
 
            Na natječaj se prijavila jedna osoba, gospodin Stjepan Esih, ispunjavao je tražene uvjete i on je izabran. Ovo su činjenice, a svi detalji mogu se dobiti na uvid. Što se tiče njegovog rada u nepunih godinu dana, zadovoljan je postignutim rezultatima obzirom na nekoliko uspješnih manifestacija koje su organizirane tijekom ove godine – berba grožđa, gastro-eko-etno festival, Vino u brdovečkoj čaši, biciklijada u sklopu Dana općine, sajam obrtništva…. Sve je to pridonijelo razvoju turizma ovog kraja.
                        U odgovoru vijećnici Ani Levojević, a vezano za donacije udrugama, odgovara da donacije nisu umanjivane tijekom 2011. godine, pa nije moguće govoriti o uštedama u proračunu s tog naslova. Udrugama su donacije uplaćene zaključno s 11. mjesecom.
 
                        Nakon toga vijećnici su postavljali pitanje redom kako su se prijavili:
·         Vijećnik IVAN HRIBAR – što je s aktivnostima vezanim za ponovno otvaranje ljekarne u Prigorju i da li će ona biti ponovo otvorena, obzirom na veliko zanimanje stanovnika?
 
Odgovara načelnik ALEN PRELEC – već se dugo vremena o tome govori, odnosno ulažu se napori da ta ljekarna bude ponovo otvorena, bez obzira što je, temeljem propisima, propisana minimalna udaljenost između dvije ljekarne od 3 km, a u ovom slučaju radi se od oko 2,8 km. U nekoliko navrata razgovarao je s državnim tajnikom u Ministarstvu zdravstva Golemom u cilju dobivanja suglasnosti, ali bez uspjeha. Upućeno je nebrojeno dopisa na njihovu adresu, također bez uspjeha. Sve je ostalo na pokušajima, a u posljednje vrijeme nemoguće je s njim stupiti u kontakt. Nada se i očekuje da će se uskoro nešto promijeniti i da će se taj projekt realizirati.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pročitala je na stranicama Ministarstva kulture informaciju o dodjeli novčanih sredstava za potrebe Muzeja Brdovec u iznosu od 150.000,00 kn. To su bespovratna sredstva i nada se da će biti uložena kako treba. Ovo vijeće nikada nije dobilo informaciju o tome na što su potrošena ta sredstva, gdje bi se to moglo vidjeti!
 
Odgovara načelnik ALEN PRELEC – da, dodijeljena su određena sredstva, radovi na zgradi Muzeja su u tijeku, a radi se o izmjeni stolarije u muzeju. Pohvaljuje općinske stručne službe koje su se izborile za ta sredstva. Općina je dobila određena sredstva nije smatrao da se treba time hvaliti. Na staroj školi u Šenkovcu uređen je krov i u tijeku je renoviranje fasade i stolarije, a radi se o sredstvima koja nisu iz općinskog proračuna.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – nije stvar u hvaljenju, već Općinskom vijeću je u cilju da se općina razvija i da se radi na dobrobit ove zajednice, zato vijećnici ovdje i volontiraju i žele dobro ovom kraju. Stoga bi bilo u najmanju ruku pristojno da se kaže da su sredstva dodijeljena o Vlade RH koju vodi HDZ, što znači da načelniku, kao predstavniku druge opcije, nije bio problem surađivati s tim tijelom. Drugo pitanje, činjenica je da općina Brdovec kupila određene strojeve u cilju poboljšanja infrastrukture, a da bi se manje sredstava trošilo iz općinskog proračuna za postupke javne nabave radova, te moli kad će na raspravi biti izvršenje proračuna da se pripremi izvješće o tome kolike su bile uštede da se može reći da se to isplatilo i da će i u buduće donositi uštede u tom pravcu.
 
Odgovara načelnik ALEN PRELEC – od strane voditelja komunalnih poslova Ivice Pavelića dobio je izvješće o isplativosti strojeva, te ga detaljno prezentira nazočnim vijećnicima. U budućnosti očekuje još veće uštede.
 
PRVA REGISTRACIJA TRAKTORA 11.08.2010.
SATI RADA 1030
PRVA REGISTRACIJA KOMBINIRKE 08.04.2011.
SATI RADA 606
RB.
OPIS RADOVA
PERIOD
KOLIČINA
JED.CIJENA
IZNOS kn
1.
KOŠNJA TRAVE (tri košnje)
2011.
306860 m2
0,33
101.263,80
2.
ODRŽAVANJE MAKADAM ULICA
"
 
 
198.293,80
3.
ZIMSKA SLUŽBA
03.1.-03.03.11.
10,5 SATI
 
5.932,50
 
 
 
 
 
 
4.
ČIŠČENJE OBORINSKIH KANALA
2011.
4844 m
18,3
113.146,50
5.
PRIPREMA MAKADAM ULICA
"
 
 
 
 
ZA ASFALTIRANJE
 
9763,25 m2
 
144.491,79
 
RAZNI GRAĐEVINSKI POSLOVI
"
 
 
106.827,20
 
 
 
 
UKUPNO:
669.955,59
 
 
 
 
 
 
Jedinična cijena je ugovorena cijena po kojoj je radio 2008.god. Bruno Kovačić.
PRIKAZANI PERIOD RADA OD 11 MJESECI:
A
REALIZIRANO:
669.955,59
B
TROŠKOVI
 
 
1. kredit
276.812,43
 
2. utrošeno goriva, maziva,servis
81.312,59
 
3. bruto plaća strojara
190.620,98
 
 
548.746,00
 
RAZLIKA A-B
121.209,59

 

 

·         Vijećnik MIRO LEBO – ovo pitanje je već postavio najmanje četiri puta, dobio neke odgovore, ali rezultata nema. Pitanje je bilo: kad će biti postavljena nadstrešnica na autobusno stajalište u Brdovcu. Odgovor je bio do Dana općine. Sada dolazi nova godina, pa me zanima kada će to biti. MO Brdovec je prije platio tu zemlju, nije platio gotovinom, već preko računa i on mora negdje postojati.
 
Odgovara načelnik ALEN PRELEC- već je na to odgovarao, ali pita zašto se mjesni odbor Brdovec nije izborio i dogovorio s Krulcem? Zato što je to njegovo zemljište i on to ne dozvoljava. Ako vijećnik sve to zna zašto se ne dogovori s Krulcem o postavljanju nadstrešnice.Moli da se ne iznose neistinite stvari, željelo se njega, kao načelnika odvesti na krivi trag. Zna se tko je u to vrijeme vodio općinu, te moli dokaz da je to zemljište kupljeno.
 
·         Vijećnik DAVORIN BARAČ – prvo pitanje odnosi se na akciju deratizacije i dezinsekcije, koja očito nije provedena unatoč činjenici da je ova godina bila doista vrlo topla što pogoduje razvoju štetočina. Što se tu planira poduzeti? Drugo pitanje vezano je za poduzetničke zone, što je bio preizborni adut sadašnje vlasti, pa pita u kojoj je to fazi i što se radi po tom pitanju?
 
Odgovara načelnik ALEN PRELEC – što se tiče poduzetničkih zona, o tome se već raspravljalo, i konstatirano je da se od početka krenulo krivo. Ne zna da postoji i jedna jedinica lokalne samouprave koja je napravila takvu poduzetničku zonu kao što ju je napravila prethodna vlast. Napravljena je na privatnom zemljištu, koje sada vlasnici ne žele prodati po povoljnim i realnim cijenama (10-15 eura/m2), već traže 25-30 eura/m2. Pogrešno se krenulo planiranjem poduzetničke zone na privatnom zemljištu. Međutim, od toga se nije odustalo, obavljeni su razgovoru sa zainteresiranim poduzetnicima koji bi preselili svoje pogone u tu zonu, upućen je dopis Plivi, koja ima ogromno zemljište, radi kupnje istog i da onda općina traži poduzetnike, a ne da ih privatnici ucjenjuju. Jedan od tih vlasnika je iz Krškog i kupio je zemljišta, a temeljem povlaštenih informacija, i sada ucjenjuje zainteresirane.
 
U replici MLADEN DEBELJAK odgovara da načelnik iznosi krive informacije i ne zna zašto u tom smjeru odgovara vijećniku. U mandatu HDZ-a na području Ključa nikad nije bila poduzetnička zona, ona je bila želja općine, ali nije bila ucrtana u prostornom planu da se planira na privatnom zemljištu. Nije točno da je to nešto što je naslijeđeno. To je plan novog saziva koji je ucrtao zonu na području privatnih parcela u Prostornom planu koji nije pokazan vijećnicima i nisu ga vidjeli kad se o njemu glasalo. Ima tu i drugih zona. Bilo bi dobro da se svi skupa založe za gospodarski razvoj i da se tu nešto napravi, a ne da se svaljuje odgovornost na nekog drugog za što nema osnove. Na tom području nije bila ucrtana poslovna zona, bila je dio želja, ali nije bila u PPUO. To je odgovor, sve ostalo su čiste insinuacije.
 
·         Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – podsjeća da su se na proljeće ove godine na području općine Brdovec postavljale nove ploče s nazivima ulica. MO Ključ je također dao zahtjev, kao i zahtjev za imenovanje novih ulica i odvojaka. Rečeno je da se obzirom na opću ekonomsku krizu i nedovoljna sredstva, ploče više neće postavljati i da se ne može udovoljiti zahtjevima. Međutim, MO Ključ ni jednom nije dostavljen odgovor, ni pozitivan, ni negativan. Postoji i Povjerenstvo za imenovanje ulica koje se također mora očitovati o pristiglim zahtjevima za imenovanje ulica. Ni to nije dostavljeno MO Ključ. Smatra da to nije u redu jer se svaki put te stvari prelamaju na Ključu.
 
Odgovara ALEN PRELEC – smatra da ni jedan mjesni odbor nije zapostavljen u odnosu na postavljanje ploča. Nastojalo se ploče postaviti u novoimenovanim ulicama, s tom akcijom će se ići i slijedeće godine.Po zahtjevu MO Ključ se također postupalo. Međutim, detaljan odgovor će dati na slijedećoj sjednici. Općina je isto tako upoznata sa zahtjevom MO za imenovanje ulice Čatrnje, ali je zbog izbora i popisa stanovništva bio moratorij na imenovanje ulica.
 
·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – upozorava na puno žarulja javne rasvjete koje ne rade, nevezano za odluku o štednji, odnosno iskapčanju svake druge žarulje. Pita da li se na tome nešto radi, u Prudnicama su bile dvije provale, pa pita da li su krenuli poslovi na održavanju javne rasvjete, obzirom da je proveden natječaj i izabran izvoditelj radova. Drugo pitanje odnosi se na komunalno poduzeće Zaprešić, čiji je suvlasnik i općina Brdovec sa 12%, te pita da li se može provjeriti način kako se mijenjaju brojila na šahtovima od vode jer komunalno tone radi kako bi trebalo, odnosno mijenja brojila od 1 cola sa tročetvrtinskim. To nije ispravan postupak komunalnog.
 
Odgovara načelnik ALEN PRELEC – što se tiče komunalnog zatražit će odgovor od nadležnih u Zaprešić d.o.o. Što se tiče javne rasvjete, provodi se odluka o isključenju svake druge žarulje. Općina je provela dva natječaja, u drugom je izabran izvođač radova, te moli nazočne vijećnike i predsjednike MO da dostave svako zapažanje u općinu Brdovec, odnosno gospodina Pavelića, kako bi se moglo što prije reagirati.
 
·         Vijećnik ZLATKO MARTIĆ – da li se postupa po zaključcima Povjerenstva za promet, o čemu su zapisnici dostavljeni načelniku, zamjenicima i predsjedniku Vijeća, kao i mjerodavnim službama. Radi se o prometnim znacima, ogledalima i situaciji gdje se kopa kanalizacija, a ne postavljaju se znakovi.
 

Odgovara načelnik ALEN PRELEC – nešto se može napraviti odmah, a neke stvari traju malo dulje. Zadužit će voditelja komunalnih poslova za pripremu izvješća o tome za slijedeću sjednicu.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena