Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 13:22
·    Vijećnik IVICA LUKETIĆ – podsjeća na održanu javnu raspravu o novom pogonu Plive u Savskom Marofu, a temeljem upita i prigovora građana da ona nije bila dobro pripremljena i organizirana, pa pita da li se radi o tehničkom propustu ili je netko namjerno tako postupio.
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – danas je tema vezana uz Plivu jedna od točki dnevnog reda, pa će o tome dati detaljnije informacije. Što se tiče održanih rasprava na tu temu, podsjeća da ih je bilo nekoliko, od kojih jedna u Općini, organizirana je i posjeta Plivi od strane građana i mjesnih odbora radi upoznavanja s njihovim proizvodnim programima i pogonima. Isto tako održana je i javna rasprava u kino-dvorani uz vrlo mali odaziv ljudi, unatoč kvalitetnom pripremljenim informacijama i terminu održavanja. Ova posljednja javna rasprava održana je u općinskoj vijećnici, a koja je organizirana na zakonom propisani način (poziv je objavljen u javnom glasilu), a dodatno se općine potrudila i izvijestila o raspravi na svojoj web-stranici i plakatima. Međutim, u novom broju Prigorskog kaja objavljen je jedan tendenciozan članak čija je autorica gospođa Ruža Katić. Takvu njegovu objavu zamjera uredniku i novinaru Prigorskog kaja i smatra da je članak napravljen više s političke, nego objektivne prizme gledanja. Između ostalog navedeno je da svi zainteresirani nisu stali u općinsku vijećnicu, što nije točno, jer da je tako bilo preselili bi se u kino-dvoranu. Sve je obavljeno transparentno, ništa se nije željelo sakriti, a postupak je proveden temeljem zakonske procedure.
 
·    Vijećnik MIRO LEBO – podsjeća da je prošli put tražio odgovor na pitanje na koji način se raspoređuju sredstva za mjesne odbore? Naime, MO Brdovec je najveće mjesto sa 2522 birača, a MO Zdenci 1357 – za MO Zdenci imaju planirana sredstva za 3.500,00 kn više od Brdovca. Na koji način se to raspoređuje? Isto tako, nisu predviđena sredstva za izgradnju prostorija MO, koje su se sufinancirale iz sredstava MO, a koje su uzurpirane od strane općine. Zatražio je odgovore koje nije dobio, a u planu je održavanje zbora građana.
U nastavku podsjeća da je Klub vijećnika HDZ-a zatražio dostavu natječajne dokumentacije za direktora Turističkog ureda, pa pita da li je ista poslana poštom ili e-mailom.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – na zadnjoj sjednici postavljeno je pitanje u vezi provođenja natječaja za direktora TU, a danas je dostavljen o tome upit od strane Kluba vijećnika HDZ-a. Sve što je vezano za taj natječaj bit će dostavljeno.
                        Što se tiče mjesnih odbora, MO Brdovec ima ukupno 79.500,00 kn planirano i ta sredstva se odnose samo na nužne troškove mjesnog odbora. MO Brdovec i MO Zdenci imaju veću potrošnju jer su se u tim domovima trošila sredstva za režije nogometnih klubova, što u ostalim mjestima nije slučaj. Od 1.1.2012. će to biti ukinuto. NK BSK i NK Vatrogasac će morati svoje obveze plaćati sami. Ne slaže se s tvrdnjom da je za MO Zdenci planirano više nego za Brdovec. Podsjeća da je prošle godine u mjestu Brdovec počela gradnja dvorane, završena je škola u što je uloženo oko 10 milijuna kuna, zatim vrtić, nogostup, ambulanta itd. U Brdovec je puno uloženo, ali sve to nije vidljivo na skupnom dijelu za mjesne odbore, gdje su stavke za održavanje domova, domara i osnovne troškove. U Brdovec se puno uložilo i to s razlogom jer je to najveći mjesni odbor.
Dostavit će vijećniku odgovor u pisanom obliku o ulaganjima u Brdovec i Zdenci, a vezano za rad društvenih domova.
                        Pročelnica MAJA CONER – temeljem zahtjeva i odluke VMO Brdovec, sa stavke održavanja objekata 8.000,00 kn je prenijeto na zajedničku stavku sportskih objekata zbog iskopa bunara za NK BSK.
 
·    Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pita koliko je sredstava isplaćeno u 2011. godini za sufinanciranje kamata po kreditima gospodarskih subjekata s dvije osnove. Podsjeća vijećnike da je izglasano sufinanciranje kamata na kredite poslovnim subjektima s dvije osnove (za proizvodnju i uslužne djelatnosti), ali nikad nije dobiveno izvješće načelnika u vezi s tim i koliko je do sada kredita podijeljeno u 2011. godini, da li se s te osnove poboljšala gospodarska situacija – po proračunu se to baš i ne vidi – ili je u pitanju stagnacija, to bi je žalostilo. Bar jednom godišnje bi bilo dobro da se izvješće o tome prezentira vijećnicima.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – pripremit će izvješće do kraja današnje sjednice.
 
·    Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ - drugo pitanje potaknuto je određenom zabrinutošću, a vezano za rad Turističke zajednice. Naime, tiče se informacija sa sjednica Općinskih vijeća općina Dubravica i Marija Gorica, odakle stižu signali da nisu zadovoljni s radom Turističke zajednice. Stoga pita, kakva je daljnja sudbina Turističke zajednice jer je mislila da je to sve krenulo, da će to biti prosperitetno tijelo i da će opravdati svoje osnivanje. Sada vijećnici ovih općina, a na temelju napisa u sredstvima javnog priopćavanja, postavljaju pitanje opravdanosti utrošenih sredstava, a rezultata nema. Bila bi sretna da to nije točno.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – izvješćuje da je jučer održana Skupština Turističke zajednice i ništa od navedenog nije izrečeno od strane općina Dubravica i Marija Gorica, te postoji apsolutna potpora Turističkoj zajednici koja je opravdala očekivanja u nepunih godinu dana postojanja i organizirala nekoliko događaja koji su bili kvalitetno popraćeni i podržani od strane ljudi i medija. Na početku realizacije ove ideje nitko nije mislio da će se pokrenuti masovni turizam. Postoji vizija općina kako treba raditi turistička zajednica, zadovoljan je njenim radom, kao i načelnici općina Marija Gorica i Dubravica – Marica Jančić i Franjo Štos. Turistička zajednica ima svoj smisao i očekuju se još bolji rezultati. Ne zna da li je vijećnica sada sretna ili nesretna zbog iznesenih činjenica, ali Turistička zajednica će i dalje raditi još bolje i još kvalitetnije prezentirati ovaj kraj.
                         
·    Vijećnik GORAN BUKINAC – vezano za izgradnju kanalizacije koja je ušla u Drenje, mještani nisu zadovoljni radovima, posebno oni koji koriste cestu uz Plivu koja je previše izrovana. Cijevi se zatrpavaju zemljom iz iskopa i cestom se skoro ne može prolaziti zbog velikog blata. Da li se radi po projektu da se zatrpava s tim materijalom ili je izvođač radova kriv za takvo stanje?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – također izražava zabrinutost u vezi tih radova. Puno je već do sada uloženo napora u tom projektu, od općinskih službi i njega kao načelnika i gospodina Nikole Rešetara. Osim njega, postoji nadzor i investitor, komunalno poduzeće koje je raspisalo natječaj. Svaki dan se održavaju koordinacije izvođača, nadzora i svih koji su u taj projekt uključeni. Konstantno se upućuju prigovori i ukazati Tigri d.o.o. na nedostatke. U projektu je predviđeno da se za zatrpavanje rovova koristi zamjenski materijal, ali projektant je dozvolio da se koristi i materijal i iz iskopa ako je dobar za zatrpavanje. Zašto ima toliko blata na gradilištu, to svakako nije dobro i ne bi tu činjenicu trebalo prihvatiti kao dobru stvar. Trebalo bi utvrditi zbijenost materijala i rova i ako ona ne zadovoljava, treba popraviti. Očekuje da će struka reći svoje jer su i plaćeni za to. Može za dodatne informacije zamoliti gospodina Nikolu Rešetara, ali jednom mjesečno održavaju se sjednice Povjerenstva za kanalizaciju, a svaki dan su i koordinacije. Podsjeća da je izvođač radova izabran temeljem zakona o javnoj nabavi i da tu nije bilo moguće utjecati.
                        Županijske ceste su dale svoj prigovor vezan za prolaz ralica jer dolazi zimsko vrijeme i ralice neće moći nesmetano prolaziti. Upozoren je izvođač o potrebi uklanjanja strojeva i omogućavanja prolaza, nije se u tome uspjelo puno. Oni su jeftiniji 2 milijuna kuna od ostalih i temeljem zakonskih odredbi i najpovoljnije cijene - oni su i izabrani.
 
·    Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – kad je riječ o zamjenskom materijalu, izvođač to radi na način da ga u Zdencima izvade, na Prudnicama deponiraju, i onda ga vraćaju ponovo u Zdence i zatrpavaju.
 
                        Predsjednik STJEPAN ESIH – predlaže da na prvoj slijedećoj sjednici jedna od točaka dnevnog reda bude kanalizacija na koju će biti pozvani svi odgovorni u tom projektu i na kojoj će vijećnici moći dobiti detaljne podatke o tijeku radova.
 
Prijedlog predsjednika je, nakon glasanja, jednoglasno prihvaćen.
 
·    Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ čita dijelove pisanog odgovora Zaprešića d.o.o. koji je dobio na svoje vijećničko pitanje, a koje se odnosilo na zamjene brojila. Odgovorom nije zadovoljan i obratit će se Udruzi za zaštitu potrošača i zatražiti pravno tumačenje osnove za navedene postupke od strane komunalnog poduzeća. Smatra da bi svaki pojedinac kod kojeg je izvršena zamjena brojila trebao dobiti rješenje temeljem čega je tako odlučeno i da li je o tome obaviještena općina Brdovec. Isto tako u odgovoru nigdje nije navedeno da je da se brojilo jedne dimenzije mijenja brojilom druge dimenzije. Sve navedeno odnosi se na nove priključke.
 
    Vijećnik RENATO ŠINTIĆ slaže se s diskusijom vijećnika. Kad se ugovaralo priključke s komunalnim poduzećem, plaćao se priključak određenog profila, a sada se situacija mijenja.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena