Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 13:43

         Vijećnik ZVONKO LALJAK – pita da li ima i koliko bespravno izgrađenih objekata za stanovanje na području općine Brdovec. Ako ima, da li će se što poduzeti da se njihovi vlasnici animiraju i obavijeste o potrebnoj proceduri, da li se znaju vlasnici nelegaliziranih objekata?

         Drugo, podsjeća da je bilo govora o asfaltiranju dijela ceste od Brdovca prema Zdencima, do kapelice, obzirom na to kakva je situacija na cesti, pogotovo poslije kiše. Pita kad će se to raditi, bilo je riječi da će to biti u svibnju mjesecu?
 
        Odgovara pročelnik DANIEL BUKOVINSKI – vezano za prvo pitanje, temeljem Zakona o legalizaciji Općina Brdovec je u obvezi jednom mjesečno u javnom glasilu objaviti javni poziv mještanima koji nemaju legaliziranu građevinu na postupanje, temeljem zakona. Ovo Vijeće je prošle godine, također postupajući po tom zakonu, donijelo odluku kako i na koji način će se obračunavati kazna po m2, koliko etaža se može legalizirati na području općine itd. Zakon o legalizaciji je trenutno u postupku izmjena i dopuna, ali bez obzira na to, Općini se javljaju mještani temeljem javnog poziva i pokreću postupke legalizacije svojih objekata. Zadnji rok za to bio je 31.12. ove godine, ali je produžen do lipnja mjeseca slijedeće godine iz razloga što je posao obračuna obiman i postoji puno objekata koje je potrebno legalizirati.
 
          Na drugo pitanje odgovara načelnik ALEN PRELEC – asfaltirat će se cesta od Brdovca prema Zdencima. U planu je i izgradnja nogostupa od glavne ceste lijevom stranom u Javorju i Zdencima, kao i postavljanje kompletnog sloja asfalta na tom dijelu. To će raditi Županijske ceste, općina sufinancira sa 300.000,00 kn, a Županija sa 600.000,00 kn. Predviđeni dok izvođenja je lipanj mjesec. U razgovoru s ravnateljem ŽUC-a doznao je da ima problema s realizacijom natječaja jer se očekuje žalba jednog ponuditelja. Ukoliko će biti tako, neće biti asfaltiranja do završetka postupka natječaja. Zakon o javnoj nabavi je jasan, dok se ne riješi žalbeni postupak, ne mogu početi radovi. Za izvođača je izabran Gradeks iz Zaboka. Izgradnja nogostupa kreće početkom 5. mjeseca i u planu je kompletan završetak tih radova.
 
           Vijećnica DANICA FIRKELJ – iznosi apel vezan za ljetni vozni red HŽ-a. Naime, od 6.7.do 27.8. vrijedi ljetni vozni red prema kojem nema vlaka do Harmice od 16,40 do 19,39 sati.
 
           Odgovara načelnik ALEN PRELEC - u nekoliko navrata Općina je kontaktirala HŽ i izrazila nezadovoljstvo voznim redom jer su u cilju racionalizacije troškova HŽ ukinute neke linije. Ponovo će kontaktirati HŽ jer ima informacije da je jedina rentabilna linija ona od Dugog Sela do Savskog Marofa, odnosno Harmice. Izrazit će svoje nezadovoljstvo prema HŽ-u, ali poučeni prijašnjim iskustvom ne očekuje puno.
 
         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pitanje za načelnika: prošle su gotovo tri godine od preuzimanja vlasti u općini Brdovec, obećao je izgradnju sportskog igrališta kod OŠ I.B. Mažuranić. Međutim, kao što je poznato, do sada nije napravljeno ništa, navodno se pregovara s vlasnicima zemljišta o otkupu. Pita što se događa s tim projektom, u kojoj je trenutno fazi? U ime mještana Prigorja izražava veliku zabrinutost zbog informacija da vlasnici ne žele pregovarati s općinskim čelništvom o prodaji zemljišta, pa moli kvalitetnu i točnu informaciju o tome.
 
           Odgovara načelnik ALEN PRELEC – u općinskom proračunu su predviđena sredstva za izgradnju igrališta uz OŠ I.B. Mažuranić, a sa Zagrebačkom županijom je dogovoreno njeno financiranje otkupa zemljišta. Međutim, tri vlasnika zemljišta ne žele prodati svoje parcele. Smatra da je prilika za to propuštena puno, puno prije, unatrag 4-5 godina, kad su vlasnici bili spremni prodati zemljište. Sada su se predomislili, odnosno žele prodati zemljište u kompletnoj dužini parcele, a ne samo dio, dok općina želi kupiti zemlju samo za igralište, odnosno dio parcela. Općina je tražila sastanak s vlasnicima zemljišta koji je i održan prije dvije godine. Međutim, ljudi su bili nekooperativni i ne žele razgovarati o prodaji zemljišta. Općina nema dovoljno mogućnosti ići u izvlaštenje zemljišta i to bi trajalo jako dugo. Angažirali su se sadašnji ravnatelj Renato Šintić i bivša ravnateljica, Paula Župančić kako bi se to riješilo. Moli nazočne, kao i MO Prigorje za angažman i apel na vlasnike da prodaju zemlju.
 
           Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – radi se o velikom poslu u koji bi se trebali uključiti i vijećnici i MO, a prvenstveno i Školski odbor koji predstavlja Školu u svim njenim interesima, a s tim postupkom nije upoznat.
 
           Odgovara načelnik ALEN PRELEC – Školski odbor bi trebao biti upoznat s tom problematikom. Kad se gradila kapelica u Prigorju, trebalo je razmišljati i pronaći alternativno rješenje za igralište. Sada je Županija osigurala sredstva, ali ne može se otkupiti nešto što netko ne želi prodati. Vi ste uzeli djeci igralište.
 
             Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pregovori o otkupu zemljišta su bili pri samom kraju kada je došlo do smjene vlasti, to je stalo i sada je situacija takva kakva je.
            Drugo pitanje je upućeno načelniku, obzirom da on u svim svojim istupima govori da se proračun slabo puni i poziva se na maksimalnu štednju. U tom pravcu su i provedena smanjenja dotacija svim udrugama i korisnicima općinskog proračuna, a što je vidljivo i u realizaciji proračuna za 2011.  Zbog toga i stižu velike primjedbe od udruga i ljudi koji svojim poreznim davanjima iz dohotka pune općinski proračun, te postavlja pitanje zašto nisu uvedene jednake mjere štednje kad su u pitanju plaće načelnika, donačelnika, raznih povjerenstava itd. Dok se proračun puni sa 80%, što se vidi iz izvršenja proračuna za 2011., plaće se isplaćuju 99,6%, što pokazuje da se na toj stavci ne štedi. Pita načelnika da li će se i u tom dijelu uvesti štednja i kada?
 
             Odgovara načelnik ALEN PRELEC – vezano za uštede, ističe da svi vijećnici po sjednici dobivaju 300,00 kn svaki, stručne službe, zamjenici načelnika i načelnici za istu svrhu ne dobiju – ništa.
             Što se tiče dotacija, pita kome je to smanjena dotacija u 2012. godini? Nisu smanjene nikome. Sve udruge su dobile dotacije po planu. Međutim, to ovisi o realizaciji prihoda do kraja godine.
 
            Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – dotacije su smanjene, što se vidi i u izvršenju proračuna za 2011. godinu. Za 2012. nema te podatke i ne može o tome govoriti.
 
          Vijećnik MIRO LEBO – što je s uređenjem prostorija MO Brdovec na igralištu? Kod donošenja proračuna rečeno je da su ta sredstva osigurana u stavci održavanja.
 
           Odgovara načelnik ALEN PRELEC – nisu predviđena značajna sredstva za uređenje prostorija Mo Brdovec. Stalno se aktualizira pitanje prostorija MO Brdovec i postavljanje nadstrešnice. Na pola sjednica se o tome raspravlja i postavlja pitane. Već je na ta pitanja odgovarao i svaki put se postavljaju ponovo. Prostorije društvenog doma na igralištu će se urediti kad će biti za to osigurana financijska sredstva. Općina radi neke druge projekte za koje su vijećnici već glasali. Kad se to riješi, onda će se ići dalje. Mjesni odbor može održavati sastanke u staroj školi.
 
          Vijećnik MIRO LEBO – općinske službe po pitanju Brdovca ništa ne rade, postavio je pitanje kad je bio sastanak mjesnog odbora, kad mu je rečeno da je svojim pitanjima dosadio i Bogu i čovjeku. To je odgovorio načelnik, međutim i dalje će postavljati takva pitanja. Drugo, da li postoji mogućnost postavljanja ogledala na križanju Nove ulice i Bregovite i Nove ulice i Ulice Vladimira Novaka? Naime, njima prolazi veliki broj pješaka. Kakva je situacija s izgradnjom nogostupa do vrtića, dva dana se radi, 15 dana ne, da li postoji mogućnost ubrzanja radova?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – na drugo pitanje odgovara sa – da, zašto ne – dat će nalog gospodinu Paveliću za postavljanje ogledala na tim lokacijama jer je zahtjev osnovan. Treće, zašto se malo radi, a malo ne – odgovor je zbog vremenskih uvjeta. Ne može se dobiti više dobrih dana za redom, a propušteno je vrijeme kad izvođač nije bio u mogućnosti raditi. Sada kad može – svaki dan pada kiša. Osobno je najviše zainteresiran da nogostup bude što prije gotov.
 
                   Vijećnik MIRO LEBO – što se tiče građevinske sezone, ova godina je bila povoljna. Prije će napraviti Pelješki most, a moli i direktora Turističkog ureda da svojim autoritetom utječe na većinu, kako ne bi trpjele toplice Drenje.  
 
                   Vijećnik MLADEN DEBELJAK – prvo pitanje za načelnika – ima saznanja da se čisti i uređuje prostor kod novog groblja u Brdovcu, a prema pričama ljudi koji tamo žive, na tom dijelu su antifašisti pogubili veliki broj ljudi, njih oko 300 i na tom mjestu je grobnica. Prije nego što se krene dalje u uređenje, pita da li su obavljene kakve konzultacije prije nastavka tih radova da bi se točno utvrdio taj lokalitet? Ta šuma nije čišćena jer ljudi znaju da su tamo grobovi. Kako je općina tome pristupila? Smatra da se treba dobiti dozvola nadležnih za bilo kakve akcije. U takvoj situaciji treba puno više stvari uzeti u obzir.
 
              Odgovara načelnik ALEN PRELEC – upoznat je sa situacijom vezanom za tu lokaciju, vrši se samo površinsko čišćenje te lokacije, odnosno prostora. Na tom prostoru planira se napraviti novo groblje Brdovec i nadležnima će se uputiti dopis o tome.
 
             Vijećnik MLADEN DEBELJAK – znači do sada se nije nikoga kontaktiralo?
 
               Načelnik ALEN PRELEC - nije jer se radi samo o površinskim aktivnostima, ne ide se u dubinu.
 
                Vijećnik MIRO LEBO - postoji Komisija, a postoje i ljudi koji znaju koje su to lokacije.
 
              Načelnik ALEN PRELEC – dat će informaciju o tome na slijedećem Vijeću.
 
                Vijećnik MLADEN DEBELJAK – drugo pitanje vezano je uz poduzetništvo, kojem je svrha doprinositi proračunu. Osnovni je smisao poticati mjere koje bi trebale donijeti doprinos punjenju proračuna. Prije toga želi zahvaliti Prigorskom kaju jer je tražio odgovor na pitanje o donošenju odluke o PPUO i formiranju gospodarske zone jer mu nije bilo lako kad mu je rečeno da ne govori istinu. Naime, u Prigorskom kaju od 28.11. 2010. piše da je općina Brdovec ovim izmjenama i dopunama Prostornog plana stvorila okvire za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Januševcu, zatim izgradnju staračkog doma, te formiranje gospodarske zone Drenje – Ključ. Stvaraju se pretpostavke za pokretanje gospodarstva. No, ovaj će postupak glede gospodarske zone potrajati, jer prije svega treba okrupniti zemljište u predviđenom prostoru, otkupiti ga ili pronaći model suradnje s privatnim vlasnicima, potom dovesti potrebnu infrastrukturu na to područje poput plina, vode, struje, proširiti cestu, izgraditi nogostupe, riješiti odvodnju. Na kraju treba pronaći i privući gospodarstvenike da presele proizvodnju ili pokrenu novu u gospodarskoj zoni Drenje – Ključ. Zahvaljuje načelniku i gospodinu Bukovinskom da je Odluka o gospodarskoj zoni donesena i objavljena u Glasniku Općine Brdovec 12.2.2010., a nakon toga je i usvojen PPUO 9. 11.2011. Ako se zaista tražili nekoga tko je nešto „mutio“, u tom slučaju bi bilo dobro da općinsko vodstvo pogleda i u svom „dvorištu“. Želi samo demantirati ono što je navedeno u nekoliko zapisnika.
        U nastavku podsjeća na projekt Poduzetnik za kreditiranje poduzetnika, a na pitanje je potaknut nekim događanjima, a bilo bi u interesu svih – predlaže formiranje jednog međustranačkog povjerenstva koje će provjeriti da li oni, koji su ostvarili određene beneficije iz općinskog proračuna, realiziraju programe za koje su dobili financijska sredstva. Nije točno da to trebaju kontrolirati samo banke, one će sigurno brinuti da dobiju natrag svoja sredstva, a neće brinuti koliko će od tih programa dobiti Općina Brdovec. Bitno je znati i u interesu je općine da li ti koji su dobili kredite zaista ispunjavaju ono što su planirali: otvaraju nove pogone, zapošljavaju ljude ili ulažu u neke privatne nekretnine, a za što su došla upozorenja.
 
      Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ako je netko „mutio“ s budućom poduzetničkom zonom, to je bilo bivše vodstvo. Godine 2008. je ucrtalo poduzetničku zonu Ključ-Drenje, koju je novo vodstvo, nakon javne rasprave usvojilo. Godine 2009. je novo vodstvo preuzelo vođenje općine, PPUO je bio gotov, nije mijenjan imajući u vidu činjenicu da se dugo radilo na tome. Trebalo je pokrenuti neke druge aktivnosti, razgovarati s vlasnicima zemljišta, otkupiti zemlju jer ima puno takvih zona koje su vlasništvo općine. Na temelju toga se mogu dobiti subvencije i na toj osnovi je novo vodstvo nastavilo put. Imao je na uvidu prepisku bivšeg načelnika s Franješevićem u kojoj je navedeno da je potrebno tu zonu ucrtati u prostorni plan. Moli da se razgovara o činjenicama, a ne o slobodnoj interpretaciji. Općina Brdovec nije nikad „mutila“, ako je netko „mutio“ onda je to radio gospodin Maleković, podsjeća – on je bio u to vrijeme predsjednik Povjerenstva za prostorno planiranje i donačelnik, a nikako ne načelnik Prelec ili netko od ove sadašnje garniture. Gospodarska zona je greška bivšeg (M. Debeljak) i njega, kao sadašnjeg načelnika. Osobno bi radije da je tu grešku izbjegao i da je bolje proučio prostorni plan, odnosno da je zona izmještena na drugo mjesto. Sada se to teško može ispraviti. Dovesti poduzetnike na područje općine je gotovo nemoguće. Zato što u toj predviđenoj zoni ima sto i više vlasnika. Da li ima alternative da se drugdje napravi gospodarska zona – u ovom trenutku to je gotovo nemoguće. Npr. kad poduzetnik dođe u varaždinsku zonu, dobivanje građevinske dozvole traje 30 dana. Možda se krivim putem krenulo, a novo vodstvo krivim putem nastavilo. To je zajednički propust bivšeg i sadašnjeg vodstva koji treba ispraviti.
                 Što se tiče poduzetničkih kredita, pogotovo oni koje je omogućila Općina Brdovec, ne bi trebali biti utrošeni za kupnju vikendica ili automobila. Možda bi trebalo formirati jedno Povjerestvo koje će ispitati gdje su ta sredstva završila i što je to općina sufinancirala. Predlaže, ako je to potrebno, da Vijeće odredi članove Povjerenstva koje će to istražiti.
 
                 Donačelnik ZVONKO KLJUČARIĆ – članovi Povjerenstva za odobravanje poduzetničkih kredita (Marijan Lepesić, Maja Coner i on) dogovorili su, budući je istekao ugovor s Hypobankom, podnošenje izvješća Vijeću o odobrenim kreditima. Isto tako je dogovoreno da bi se išlo s novim prijedlogom na Vijeće koji bi glasio „Poduzetnik 2012.“ i da Vijeće utvrdi kriterije za odobravanje. Povjerenstvo nema dovoljno saznanja o onome što banka traži. Povjerenstvo treba više informacija o programima i zapošljavanju, kako bi moglo ocijeniti potencijalnog tražitelja kredita, da li je odgovarajući investitor ili nije. Na Vijeću je već bilo rasprave o tome da li je nešto poslovna tajna, ali u grubo će se ti podaci moći prezentirati. Pitanje je na mjestu i on je čuo takve priče i misli da kod idućeg odobravanja kredita morat će se uvesti određene promjene.
 
              Vijećnik MLADEN DEBELJAK – kako je netko mogao „mutiti“ s poduzetničkom zonom kad te zone nije bilo, niti je bilo tko razgovarao o otkupu zemljišta ili bilo čemu. Jedino ako je netko lobirao s vlasnicima parcela kad je pročitao u novinama, u ono vrijeme nikakvih drugih koraka nije moglo biti.

 

              U ime Kluba vijećnika HDZ-a ima pitanje vezano uz uvjete rada Kluba vijećnika HDZ-a. HDZ je u ovoj zgradi imalo i koristilo prostorije i imalo sjedište, te sudjelovalo u uređenju prostora, odnosno potaknulo uređenje kompletnog prostora u kojem su županijski uredi, a da bi zapravo došli u situaciju da, kao Klub s najviše vijećnika, trebaju tražiti mjesto gdje može održavati sjednicu Kluba vijećnika, a možda je netko htio da tako bude. Pitanje je da li se zna gdje je nestala natpisna ploča HDZ-a sa ulaza u zgradu? Naime, nestanak su prijavili policiji. To je jedan slučaj. Drugo, da li postoji mogućnost održavanja sjednice Kluba vijećnika ovdje, prije sjednice Vijeća (usput pita gdje svoje sjednice održava Klub vijećnika SDP-a, da li u Vukovom Selu, Javorju…)?
 
             Odgovara načelnik ALEN PRELEC – nema ništa protiv da Klub vijećnika HDZ-a održava sastanke Kluba u općinskoj vijećnici.
 
           Vijećnik MLADEN DEBELJAK – da li je moguće održati sastanak Kluba dan prije održavanja sjednice Vijeća?
 
                   Odgovara načelnik ALEN PRELEC – moguće je dan prije ili sat prije Vijeća. Vijećnica će biti slobodna za sjednicu.
 
                     Vijećnik MLADEN DEBELJAK – zahvaljuje načelniku, ali nije dobio odgovor uvezi natpisne ploče.
 
                 Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ploču je, po njegovom nalogu, skinuo gospodin Pavelić jer na ovoj lokaciji više ne radi OO HDZ Brdovec.
 
                  Vijećnik MLADEN DEBELJAK – znači, načelnik je donio odluku da je to općinska zgrada! Čestita, ali mogao ih je o tome obavijestiti.
 
                  Odgovara načelnik ALEN PRELEC – da, to je i učinio dopisom kojim ih moli da skinu ploču, nije bilo reakcije pa je ploča skinuta.
 
                     Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – bilo je na početku riječi o voznom redu željeznice, a slična situacija je i u prijevozu autobusom jer su neke linije ukinute i termini odlazaka i povratka su preraspodijeljeni, pa smatra da bi trebalo te odlaske i dolaske uskladiti, odnosno razgovarati s Meštrovićem.
 
                     Odgovara načelnik ALEN PRELEC – u nekoliko navrata je razgovarano s Meštrovićem o voznom redu kako bi se prilagodio svim korisnicima, bio je kooperativan i pokušao to uskladiti. Ima ljudi koji su nezadovoljni i takvih će uvijek biti, nemoguće je svima prilagoditi prijevoz. Najvažnije je prilagoditi djeci i zaposlenima. U zadnje dvije, tri godine sve manje ima dolazaka i odlazaka jer je sve manje korisnika autobusnog prijevoza. U bliskoj budućnosti će toga biti još manje. Donesena je jedna odluka koja će ići u lošem smjeru, a to je da je Zagrebačka županija raspisala natječaj za izvanredan prijevoz đaka osnovnih škola s područja Zagrebačke županije. To će značiti da će biti poseban prijevoz za školarce, a poseban za ostale i da Županija više neće sufinancirati Meštrović prijevoz. Dogodit će se to da općina Brdovec, ako želi zadržati ovakav prijevoz, moga ga dodatno sufinancirati sa 400 do 600 tisuća kuna godišnje, što u ovoj godini sigurno nije moguće. Stoga očekuje daljnje pogoršanje uvjeta prijevoza na ovom području. Što učiniti? Morat će se ili osigurati dodatna sredstva u proračunu ili tražiti poništenje odluke Županije o novom načinu prijevoza učenika. Pokušao je pregovarati sa ZET-om da dođe na ovo područje, a što u ovom trenutku nije moguće jer se to financijske ne može pratiti. Meštrović prijevoz d.o.o je u ovom trenutku najbolje rješenje i druge alternative nema. Veliki dio putnika prebacio se na željeznički prijevoz. Postoji i novi dogovor grada Zagreba i Zagrebačke županije o integriranom prijevozu.
 
              Vijećnica DANICA FIRKELJ – upozorava i na ponašanje vozača autobusa koji ne žele pričekati putnike iz vlaka u Savskom Marofu.
 
                Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – nije zadovoljan odgovorom načelnika. Pitao je da li je moguće razgovarati s Meštrovićem da se taj raspored prilagodi?
 
                Odgovara načelnik ALEN PRELEC – on se prilagođava, ali svakome posebno se ne može prilagoditi.
 
                 Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – drugo pitanje odnosi se na predsjednika Vijeća. Nekoliko puta je spomenuto poštivanje Poslovnika. Na prošloj sjednici Općinskog vijeća, a i danas nekoliko puta kod prihvaćanja zapisnika, spomenuto je održavanje tematske sjednice Općinskog vijeća. Za tu sjednicu Općinskog vijeća, zajedno s predstavnicima građana, on, kao vijećnik, dobio je jednu plavu kuvertu s dopisom da se pozivam, kao vijećnik na sastanak u općinsku vijećnicu. To nije bila sjednica Općinskog vijeća, nije bilo dnevnog reda, nije se vodio zapisnik, a niti jednom vijećniku predsjednik Općinskog vijeća nije dozvolio bilo kakvu raspravu, niti je bilo tko dobio riječ. Htio bi objašnjenje što je to bilo tog dana, kako je to nastalo i zbog čega se ne poštuju odluke ovog Vijeća?
 
                  Odgovara predsjednik STJEPAN ESIH – vijećnik Lepesić je u pravu jer je bio prijedlog da se održi tematska sjednica. Međutim, došlo je do bitnih promjena, da je načelnik povukao odluku i nije bilo razloga da se ide u raspravu. Načelnik je predložio poništenje donesene odluke i vratio sve u prijašnje stanje, te je bilo bespredmetno raspravljati o toj temi.
 
                    Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – podsjeća da je na sjednici kojoj su bili nazočni roditelji predložio izmjenu odluke, da je na toj samoj sjednici podijeljena svima odluka, kasnije povučena, predložio je da se ta odluka stavi kao nulta točka dnevnog reda i da se donese odluka o poništenju te važeće odluke i za slijedeću sjednicu pripremi kvalitetniji prijedlog odluke. Taj prijedlog nije prihvaćen, već je predložena tematska sjednica Vijeća, načelnik je predložio poništenje važeće odluke i sada mu predsjednik odgovara da su se nakon te sjednice dogodile neke izvanredne okolnosti. Smatra da se ne govori istina.
 
               Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – on je također takvu primjedbu iznio, ali nije mu se htjela dati riječ. Sada je situacija drugačija kad o tome govori vijećnik Lepesić. Smatra da postoji dvostruki kriterij. Ljudi su shvatili o čemu je govorio.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena