Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 13:46
Uređeno: 19.02.2013. u 14:08

 

Načelnik ALEN PRELEC – obzirom da nije nazočan vijećnik koji je postavio pitanje vezano za financiranje sportskog doma u Zdencima, u kojoj je fazi i da li su riješeni imovinsko-pravni odnosi, odgovor će vijećniku dani na slijedećoj sjednici.
                        Odgovor vijećniku Miri Lebi vezano za uređivanje prostora kod novog groblja u Brdovcu, odgovara da – nije u zadnjih mjesec dana kontaktirao i nema nikakvu informaciju od gospodina Anića, ravnateljem Ureda za žrtve komunističkog režima. Nada se da će imati do slijedeće sjednice Vijeća.
 
·         Vijećnik IVAN HRIBAR – dva pitanja za načelnika: ljekarna u Prigorju, do kuda se došlo i da li radi na ponovnom otvaranju. Što je s nastavkom izgradnje nogostupa od Tisija prema Laduču?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ljekarna u Prigorju nije ponovo otvorena jer nisu ispunjeni uvjeti – udaljenost između dvije ljekarne najmanje 3000 metara i broj stanovnika. Razgovarao je i s gospođom Dojčić o tome da li je moguće ljekarnu otvoriti na većoj udaljenosti od 3000 m. Moguće je i rekla je da će dati odgovor. Drugo, vezano za nogostup, na državnoj cesti D-225 još nema nogostupa u dužini od oko 3,4 km. U razgovoru s Hrvatskim cestama dogovoreno je raspisivanje natječaja za tu dionicu u kompletnoj dužini i da će Općina Brdovec sufinancirati s 1/3 sredstava, a Hrvatske ceste ostalo. Nada se da će ove i slijedeće godine biti izgrađen kompletan nogostup uz glavnu cestu.
 
 
·         Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – postavlja pitanje vezano za kanalizaciju – rok završetka bio je 15.8. da li se to odnosi samo na glavni vod južnog dijela ili se podrazumijevaju svi priključci svim ljudima koji su platili kanalizaciju?
Nakon obilne kiše u Ključu kod crkve propao je prokop za kanalizaciju i to 20cm. Čovjek je razbio auto, mještani su ogorčeni, a prijekop je nasipan s predebelim šljunkom. Sada je sanirano, ali je iza crkve uz ogradu ostalo sve raskopano kao da su radovi tek počeli. Pita da li će se to sanirati, ima još sličnih slučajeva?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – rok za završetak radova bio je 15. 8. za ono što je bilo predviđeno natječajem. Međutim, utvrđeno da postoje neke stvari koje nisu stavljene u natječaj. To je priključna kanalizacija, pa su potrebni dodatni radovi, što produžuje rok za 50 dana. Npr. šahtovi nisu bili predviđeni ovim radovima. Njih izvodi komunalno poduzeće i očekuje da će kanalizacija biti potpuno završena, što se tiče tih radova, do kraja građevinske sezone. Osobno nije zadovoljan radovima na kanalizaciji. Nositelj radova je komunalno poduzeće, a postoji i nadzor, održano je 65 koordinacija s komunalnim poduzećem, izvođačem i nadzorom i gospodinom Rešetarom. Zna da postoji nezadovoljstvo sa sanacijom radova, međutim, tu općina može vrlo malo napraviti, kao ni komunalno poduzeće. Tigra će to u konačnici morati napraviti. Da ne govori što općinu čeka nakon saniranja rovova – kod OŠ I.B. Mažuranić u dužini 500 m propao je asfalt, u Novoj cesti propao asfalt u dužini nekoliko metara itd.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ pita po kojoj odluci Vijeća se iz općinskog proračuna financira obrazovanje načelnika? Drugo pitanje, koliko puta godišnje, odnosno koliko puta do sada u odnosu na tekuću godinu je načelnik potpisao isplatu iznosa od milijun kuna i na koje se to radove odnosi? Moli pisane odgovore.
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – od kada je načelnik nije potrošio ni jednu kunu iz općinskog proračuna za svoje obrazovanje. Drugo, načelnik jedinice lokalne samouprave može raspolagati i potpisati nalog do iznosa od miliju kuna i toga se drži. Odgovorio je na pitanja usmeno i nema potrebe za pisanim odgovorom.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – nije zadovoljna odgovorom jer pitanja nije postavila napamet. Vijećničko pitanje odnosi se na dio prioritetnog izvođenja radova, a povezano je s odlukama načelnika i koliko puta godišnje se to koristi.
 
                        Načelnik ALEN PRELEC odgovara – koristi u okviru svojih nadležnosti.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – u programu MO Brdovec je izgradnja nogostupa u Ulici P. Beluhana. Pita što je s tim projektom? Pošto je rečeno da nema asfaltiranja ulica do prolaska kanalizacije, u Ulici P. Beluhana je kanalizacija položena i više nema prijekopa?
·
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – prvo će se graditi nogostup na državnoj cesti D-225, gdje je najveća opasnost za sve sudionike u prometu. Nakon toga izradit će se prioriteti izgradnje u ostalim ulicama.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – drugo pitanje – kada će biti završena sportska dvorana u Brdovcu? Prije tri mjeseca načelnik je rekao da će biti gotova prije početka školske godine. Da li se Vlada RH pridržava ugovora koji je potpisan s Ministarstvom za obnovu i razvoj i da li uplaćuju 6 milijuna kuna i da li se dvorana gradi po programu HDZ-a – dvodjelna ili trodjelna kakvu je predlagao SDP?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – dvorana u Brdovcu uz osnovnu školu financira Ministarstvo regionalnog razvoja sa 60%, Županija 20% i općina 20%, a sredstva se uplaćuju direktno Ministarstvu. Općina Brdovec ispunjava svoje obveze. Rok završetka dvorane bio je 15.8., ali je rok produžen na zbog dodatnih radova na zahtjev ravnatelja, Županije i općine. Ti radovi nisu završeni, a njih je općina tražila još u veljači ove godine, a do današnjeg dana nije raspisan natječaj za to. Kad će biti završena dvorana treba pitati Ministarstvo regionalnog razvoja, za što je zatražen i razgovor s ministrom.
 
·         Vijećnik RENATO ŠINTIĆ - pita da li je od obitelji Novak stigao zahtjev za naknadu štete i tko za nastalu štetu snosi odgovornost? U kojoj je fazi izgradnja brze ceste uz prugu?
 
                        Odgovara načelnik ALEN PRELEC – zahtjev je stigao danas, osobno je obišao teren i navedenu lokaciju i smatra da Općina Brdovec nije odgovorna za nastalu štetu. To će se još analizirati i dati konkretan odgovor podnositeljima i Vijeću na slijedećoj sjednici.

                        Brza cesta veoma je važna za općinu Brdovec. Intenzivno se na tome radi, posebno zadnja 2-3 mjeseca. S gradonačelnikom Turkom bio je na sastanku u Hrvatskim cestama i krenulo se u realizaciju tog projekta – u prvoj fazi do Savske u Zaprešiću otkupljene su sve kuće, u drugoj fazi slijedi otkup zemljišta, a radovi će početi ove i slijedeće godine. Inzistirao je da se u prvom potezu cesta napravi do Šibica, odnosno da to nešto znači za građane općine Brdovec

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena