Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 13:47
Uređeno: 19.02.2013. u 14:11
Načelnik ALEN PRELEC – dužan je nekoliko odgovora na postavljena pitanja vijećnika na prošlim sjednicama Vijeća.
                        Vijećnik Davorin Barač postavio je pitanje u vezi izgradnje sportskog doma u Zdencima. Navodi da su za isti potrošena 951.000,00 kn, od čega je 507.000,00 kn potrošeno do 12.5.2009. i 339.000,00 kn od 12.5. 2009., 2010. i 2011. + 81.000,00 kn + 24.000,00 kn = 105.000,00 kn u 2012. godini.   Pitanje vijećnika Mire Lebe odnosilo se na uređivanje prostora kod novog groblja u Brdovcu, a na kom se nalaze zakopani ostaci žrtava iz drugog svjetskog rata - danas se sastao s ravnateljem Anićem i prema informacijama, on više nije ravnatelj tog Ureda, nastavlja karijeru kao sveučilišni profesor. Razgovarao je s načelnikom Odjela pravnih poslova Ureda za održavanje grobova i bilo je govora o ekshumaciji žrtava zločina 2. svjetskog rata. Ovaj mjesec će krenuti s ekshumacijama na 5 mjesta u općini Brdovec: Bregovita ulica 8 u Harmici – 9 osoba – radi se o privatnom dvorištu pa je tome dat prioritet, slijede Prudnice – oko 100 osoba, Ostrešova njiva – 150 osoba, Janekovićeva šuma – 200 osoba, Ključ Brdovečki – nekoliko stotina ljudi. Vezano za ekshumaciju u Ključu Brdovečkom navodi da se radi o hrvatskim civilima. Shodno navedenom, Općina bi trebala osigurati u mrtvačnici smještaj posmrtnih ostataka i za nekih 4-5 bi se trebao osigurati prostor na općinskim grobljima za polaganje posmrtnih ostataka. Na svim spomenutim mjestima stradali su vojnici različitih vojski – od Nijemaca, Hrvata, domobrana, ustaša. Pokušalo bi se Hrvate pokopati u grobnicu na općinskim grobljima, a posmrtni ostaci njemačke vojske bili bi predani njemačkom veleposlanstvu ili bi bili pokopani na groblju Mirogoj u zajedničku grobnicu. Dio sredstava je osiguran za te radove, ali će trebati puno više da bi se sve to završilo. Ti radovi bi trebali početi unutar mjesec dana, a možda čak i slijedeći tjedan, ovisi o vremenskim prilikama.
            Podsjeća da je bilo postavljeno pitanje o plaći načelnika, a na koje pitanje je već odgovorio nekoliko puta: njegova plaća na početku mandata iznosila je 13.000,00 i nešto kuna. U međuvremenu je dobio i treće dijete i dodatnu olakšicu, te 4% na staž, što ukupno iznosi 14.700,00 kn bez ikakvih drugih dodataka. To je iznos koji u općini prima za svoj rad.
            Vijećnik Mladen Debeljak postavio je pitanje na što se odnosi primjedba Državnog ureda za reviziju na strani 9, točka 1.1.. Podsjeća da je dao odgovore na neka pitanja vezana za reviziju poslovanja. To izvješće Ureda dostavljenom je vijećnicima u pisanom obliku. Osobno je zadovoljan Izvješćem jer je kontrola poslovanja obavljena kvalitetno u razdoblju od 4 i više mjeseci. „Pročešljano „ je kompletno poslovanja i na izvješće je dano uvjetno mišljenje. Ponovo čita koje su činjenice utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja:
 
 
             
            Općini se zamjera što ne usklađuje svoj udio u komunalnom poduzeću svake godine, što je gotovo nemoguće. O tome je nekoliko puta postavio pitanje na Skupštini komunalnog poduzeća, ali to je nešto što Općina u ovom trenutku ne može napraviti. Revizija je na to prigovorila i 2006. godine, a vjerojatno će i dalje ako se taj dio ne riješi.
            Vezano za drugu činjenicu ističe da je to sve što je Revizija pronašla u kontroli poslovanja. Općina je dala obrazloženje zašto se pogriješilo. Navedeni radovi na vrtiću rezultat su nepredviđenih situacija koje se nisu mogle predvidjeti na početku radova: napravljen je krov i kad je općina krenula s radovima u vrtiću utvrđeno je da je statika narušena. Trebalo je krenuti u sanaciju statike čeličnim stupovima, to je potrajalo da li krivicom općine ili nekog tko je prije započeo neke radove. Za kašnjenje radova općina nije naplatila penale.
            Vezano za komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 57.000,00 kn – to je bilo na početku godine kad još nisu bili realizirani natječaji, a potrebno je bilo izvesti neke radove. U izvješću su navedene čak i neke banalne greške. Izvješće je prezentirano na 13 strana, a podsjeća na Izvješće iz 2007. godine koje je bilo na 30 strana i u kojem je također dano uvjetno mišljenje. Smatra da nema mjestu čuđenja ovom izvješću od 13 strana.
            Podsjeća na pitanje vijećnika Mladena Debeljaka, a što u Izvješću o reviziji nije navedeno kao nešto loše, tiče se prostora u društvenom domu u Zdencima: općina je radi izuzetne potrebe za trgovinom koju su iskazali mještani Zdenaca, morala hitno prostor privesti svrsi na način da će novom zakupniku priznati uložena sredstva. Novi zakupnik Trgocentar Marija pristao je namiriti i ulaganja starog zakupnika More Ševo d.o.o na način da ga je obeštetio u iznosu od 12.000,00 kn i da se prostor namijeni za trgovačku djelatnost. Općina je kontaktirala sa zadnjim zakupnikom More Ševom, a tri godine se tamo nije bilo moguće dogovoriti, te se htjelo što prije krenuti s „mrtve točke“ kako cijeli predmet ne bi završio na sudu. More Ševo nije htio izaći iz tog prostora dok mu se ne namire trajna ulaganja, te je Općina preko Trgocentra prebila taj dio od 12.000,00 kn kako bi se „skratile“ muke. S druge strane, puno se više dobilo takvim postupkom, prostor je stavljen u funkciju, a mještani imaju dobru trgovinu i Trgocentar plaća najamninu.
            Vezano za pitanje o manifestacijama i reprezentaciji odgovor će dati do kraja današnje sjednice.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pita po kojoj odluci Vijeća se financira obrazovanje načelnika?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – nije bilo nikakvog financiranja obrazovanja načelnika.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – pita koliko puta do sada u odnosu na tekuću godinu je načelnik potpisao isplatu iznosa od miliju kuna?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – prije par tjedana povrat pozajmice od 1,5 milijuna kuna i isključivo iznose vezane za izgradnju kanalizacije – preko milijun kuna, a što je uplaćeno komunalnom poduzeću. Ništa drugo nije potpisao.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – brojčano je to dva puta?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – odgovorio je – isplate vezane za kanalizaciju.
 
·         Vijećnik RENATO ŠINTIĆ pita da li je obitelji Novak iz Ključa dostavljen odgovor na zahtjev za štetu od posljedica nevremena?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – čita odgovor općine na dopis: „temeljem Vašeg zahtjeva za naknadom štete nastale na Vašem objektu u Zagrebačkoj 95 zbog   nevremena, a u kojem za nastalu štetu odgovornom smatrate Općinu Brdovec, obavještavamo Vas da otklanjamo odgovornost Općine Brdovec za nastalu štetu, a time i naknadu po Vašem odštetnom zahtjevu. Naime, u ovom slučaju radi se o višoj sili, odnosno nevremenu čija jačina se nije mogla ni predvidjeti, a tako ni njegove posljedice. Tome je svakako pridonijelo i ne činjenje, odnosno ne stvaranje uvjeta podnositelja zahtjeva da se eventualna neposredna opasnost od nastajanja ovakvog vida štete, a obzirom na teren koji je ispod razine državne ceste i zahtjeva dodatne intervencije (navažanje parcele, drenažu, ogradu koja bi priječila nadiranje vode i sl.) – otkloni.
            Kako sve to nije učinjeno, a pri čemu Općina Brdovec nije imala utjecaja, smatramo da, kao jedinica lokalne samouprave koja je dužna, a to i čini, rješavati komunalne probleme na svom području, nismo odgovorni za nastalu štetu, a time i za naknadu iste“.
 
·         Vijećnik RENATO ŠINTIĆ – pita da li došao odgovor obitelji Novak na očitovanje Općine?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – nije došao odgovor. Smatra da Općina Brdovec nije odgovorna za nastalu štetu i na neke stvari nije mogla utjecati. Radi se o obilnim padavinama koje su uzrokovale izlijevanje iz kanala na cestu i s glavne ceste u dvorište, čija razina je podignuta.
 
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, osvrnuo se na dvije točke: prvo, pitanje vezano za grobove na lokaciji kod groblja Brdovec. Pitanje je u ime Kluba vijećnika HDZ-a postavio vijećnik Miro Lebo, a smisao pitanja je bio neprihvatljivost postupka slanja strojeva na područje na kojem postoje grobišta, a bez da se za to prije naprave potrebne predradnje. To je bio smisao tog pitanja. Sve što je dogovoreno s nadležnim institucijama pozdravlja jer je to jedini put da se dođe do istine o tim događajima.
Drugo, vezano uz pitanje Izvješća Državne revizije, moli načelnika da pročita kako je glasilo pitanje. Nije se spominjao nikakav društveni dom, ni trgovina u Zdencima. Nije bilo jasno na što se tvrdnja odnosi. Smatra da je načelnik puno više govorio, nego što se pitalo.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – ima dva pitanja za načelnika, a nada se da će dobiti odgovore i na sva dosadašnja njena pitanja.
Prvo, što se događa s predmetom kupnje općinske zgrade putem javne dražbe? O tome je Vijeće donijelo odluku po hitnom postupku. Od tada je prošlo gotovo 6 mjeseci, a vijećnici nisu dobili nikakve informacije što se zapravo događa s tim predmetom, u kojoj je fazi rješavanja, odnosno nerješavanja. Na vijeću je apelirano da se ta odluka donese i svi su je jednoglasno podržali. Načelnik je na toj sjednici vijećnicima obećao da će o svim aktivnostima izvijestiti Vijeće kad se one budu događale. Međutim, Vijeće nema nikakvih saznanja o eventualnim problemima.
Drugo, poznato je da je firma SML d.o.o. izvodila radove za Općinu Brdovec – na zgradi muzeja, zidu kod crkve itd. Kako je moguće i na koji način je ta firma dobila posao i kako je prošla na natječaju kad se zna da se ona nalazi na „Linićevoj listi“ poreznih dužnika s dugom od 1,5 milijuna kuna? Poznato je da, kad se netko natječe, treba potvrdu o bonitetu od Porezne uprave. Kako je moguće da su oni dobili taj posao jer je činjenica da nisu mogli zadovoljiti propisanu proceduru zbog izuzetno velikog poreznog duga?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – dražba za kupnju općinske zgrade bila je zakazana u listopadu, ali je odgođena ne krivnjom općine, za prosinac. Odgođena je zbog nedolaska stečajnog upravitelja.
            Drugo, SML d.o.o. je dobio posao, obzirom da se radilo iznosu iznad 70.000,00 kn, putem natječaja. Natječaj je raspisan, dokumentacija predana i iz nje nije bilo vidljivo ništa od onoga što vijećnica navodi, odnosno bilo je vidljivo da je svoje obveze uredno izvršavao.
 
            Donačelnik ZVONKO KLJUČARIĆ – ta firma je licencirana za te poslove, što preferira i Ministarstvo kulture, a dostavljena je sva tražena dokumentacija.
 
            Gospodin NIKŠA CRLJEN, predsjednik Odbora za proračun i financije – obzirom da je porezni stručnjak, tvrdi da je ta firma stvarno tehnički mogla u trenutku natječaja doći s potvrdom o nepostojanju dugovanja ako je čak isti i imala, a koji je, sukladno sklapanju ugovora o reprogramiranju i plaćanju duga na rate, potvrdom Porezne uprave prestao postojati. Ukoliko on ne ispunjava uvjete iz reprograma, njemu se na poreznu karticu vraća cjelokupan dug i ide s na ovrhu.
 
·         Vijećnica ANA LEVOJEVIĆ – slaže se s iznesenim mišljenjem gospodina Crljena, ali vijećnici ne znaju da li je to tako bilo i nemaju uvid u tu dokumentaciju. Jednostavno, ugovor se ne potpisuje sa strankom koja je dužna Poreznoj upravi, a na temelju zamolbe za reprogramiranje duga Ministarstvo financija izdaje rješenje i temeljem tog rješenja se može funkcionirati. Moli, kao vijećnica, dozvolu za uvid u tu dokumentaciju radi utvrđivanja činjenice da li je postojalo rješenje MinIstarstva financija da je ovoj firmi reprogramiran dug od 1,5 milijuna kuna.
 
            (napomena: vijećnici je vezano za ovaj upit od strane općinskih službi dat na uvid dokument (original) i uručena preslika istog nadležne porezne uprave o ne postojanju nepodmirenih obveza)
 
            Načelnik ALEN PRELEC – podsjeća da su u tom povjerenstvu bili Zvonko Ključarić i Miro Lebo. Natječaj je proveden, a vijećnica za sve izražava sumnju.
 
            Reagira MIRO LEBO koji da nije sudjelovao u radu povjerenstva kad je ta tema bila na dnevnom redu, već za staru školu.
 
·         Vijećnik ZLATKO FILIPČIĆ – vezano za kanalizaciju podsjeća da je 15.8. bio rok za završetak kanalizacije. Međutim, radovi su i dalje u tijeku, a u Ključu oni ne idu kako treba. I dalje se kanali zasipavaju blatom, a ne šljunkom – pita da li će se to popraviti i da li će radovi u ovoj godini biti završeni. Još ni jedan priključak u Ključu nije napravljen. Kada je to u planu.
Drugo, vidi i čuje da se i dalje asfaltiraju ulice u Prudnicama i Zdencima gdje kanalizacija nije prošla, da se neke asfaltiraju i treći put tamo gdje je kanalizacija prošla. Koliko će se puta plaćati asfaltiranje u interesu nekoga i koji su tome razlozi?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – kanalizacija u Ključu se još uvijek radi – rade se priključni kanali. Potpisanim ugovorom bio je predviđen rok završetka 15.8.2012. Međutim, dogovoreni su još neki dodatni radovi koji su bili nužni. Kad se raspisivao natječaj nisu bila obuhvaćena neka domaćinstva odnosno ljudi koji su tek naknadno potpisali ugovor što je zahtijevalo dodatne radove, a nije bilo moguće to navesti u natječaju. Dogovorena je oko četvrtina dodatnih radova, svi u okviru 25% ugovorene vrijednosti. Zbog toga je produžen rok do 15.11., to je vrlo blizu i misli da će i taj rok biti premašen. Inače, izuzetno je nezadovoljan radovima. Općina se jedino može zahvaliti gospodi iz Tigre i naći druge, ali to nije najpametnije rješenje. Općina može naplatiti kazne zbog kašnjenja radova. Da li se može biti zadovoljan kvalitetom sanacije cesta? Također – ne. Međutim, firma Tigra je bila najjeftinija na natječaju i dobila posao.
            Što se tiče drugog pitanja vezanog za duplo asfaltiranje i da to nije bilo u sklopu sanacije kanalizacije, ne zna o čemu je riječ. Događa se da se saniraju određeni dijelovi rova na glavnom kolektoru i da je to propalo, pa je potrebno ponovo sanirati. Općina plaća jednu sanaciju i ako nešto propadne to je dužna Tigra o svom trošku napraviti. Za sve radove postoji nadzor IGR, Nikola Rešetar i nadzor projektanta. Kad se požali direktoru komunalnog da nije zadovoljan izvođačem radova, dobije odgovor da su oni još „zlatni“ u odnosu na ostale. Ta ista Tigra javila se ponovo na natječaj za sjeverni dio i na jednom natječaju je bila ponovo najjeftinija, a radovi će se izvoditi u Šenkovcu, Prigorju i Laduču. Međutim, olakotna okolnost je što je Općina tražila od komunalnog poduzeća da se izaberu 2 izvođača. Ako Tigra ne radi kako treba može se uvesti u posao drugi izvođač. Općina je dobila velika sredstva od Hrvatskih voda za ovu godinu za te namjene, a jučer je potpisan ugovor za sjeverni dio. Tvrdi, u konačnici će Općina u nekoliko godina napraviti gro kanalizacije na cijelom području.
 
·         Vijećnik MARIJAN LEPESIĆ – u planu za Prudnice bilo je asfaltiranje ulica gdje je prošla kanalizacija i da se sporedne ulice asfaltiraju i to u onima gdje je nužno potrebno stalno održavanje, a u njima se ne planira u slijedećih 5 godina raditi kanalizacija. Asfaltirati tih 50 metara sada je daleko jeftinije nego 5 godina tri puta godišnje navažati šljunkom i ravnati. To je bilo u planu radova za ovu godinu.
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – ništa se ne radi bez plana. Općina je ove godine napravila 3,6 km novih cesta na području općine, s prošlom godinom 7,5 km novih cesta. Smatra da je to minimum standarda građana za pristup na asfaltirane površine. U Prudnicama se kanalizacija još uvijek radi, kao i u ostalim mjestima, pa tako i u Ključu. I tu nitko nema prioritet i nitko nije povlašten. U Prudnicama je natječaj realiziran i na cijelom području ove godine i na proljeće ide kanalizacija.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – pitanje za načelnika – proveden je natječaj za krovište na društvenom domu u Vukovom selu, izabran najpovoljniji ponuditelj, pa pita u kojoj su fazi radovi. Drugo pitanje – asfaltirana su parkirališta u Javorju i u Šenkovcu, ispred društvenog doma. Tko je izvodio radove i koliko su oni koštali, odnosno da li je za to bio raspisan javni natječaj?
 
            Odgovara ZVONKO KLJUČARIĆ na prvo pitanje - potpisan je ugovor, trebalo je izvođača uvesti u posao, izabran je i nadzor (Gark Konzalting – Ivo Blažanović) i radovi bi trebali biti završeni u roku od mjesec dana.
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC na drugo pitanje – raspisan je natječaj za asfaltiranje cesta i parkirališta u Šenkovcu i Javorju u ukupnoj vrijednosti nešto manjoj od milijun kuna.
 
·         Vijećnik MIRO LEBO – zanima ga parkiralište u Javorju, odnosno cijena tih radova, te moli odgovor u pisanom obliku.
 
·         Vijećnik IVAN HRIBAR – približava se Nikolinje, do sada je općina organizirala podjelu paketića, pa pita da li će tako biti i ove godine i na isti način?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – bit će isto kao i do sada podijeljeni paketići s hrvatskim proizvodima i prihvatljivom cijenom.
 
·         Vijećnik ZVONKO LALJAK – da li je u planu za 2013. godinu izrada projektne dokumentacije u vezi izgradnje nasipa uz sjevernu stranu Save? Koliko zna, izrađen je nasip sa samoborske strane, još nije gotov, pa onda prijeti još veća opasnost od poplava od one 2010. Drugo pitanje, kako će se graditi mikro mreža kanalizacije u Javorju – npr. Nova ulica je slijepa, a u njoj ima preko 40 kuća, da li će se osigurati alternativni put?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – naći će se alternativa za drugu stranu, možda preko parcela na Savsku ulicu. Što se tiče nasipa, bio je na sastanku u Hrvatskim vodama i zatražio konkretan odgovor o poduzetim aktivnostima na projektu izgradnje nasipa. U postupku je izrada idejnog rješenja, radi se dokumentacija vezana uz nasip, koja mu je dana na uvid – nasip ne ide uz samu rijeku Savu, već je malo uvučen. Rečeno mu je da im je žao što do sada nisu poduzete nikakve aktivnosti vezane za samu izgradnju. Unutar godine dana bio bi kompletan projekt gotov. Zatražio je pisani odgovor o dinamici realizacije. Realno smatra da Općina Brdovec neće moći računati na izgradnju nasipa unutar godine, do godine i pol dana. Idejno rješenje je napravljeno, kreće se u ishođenje lokacijske dozvole, nakon toga građevinske, a nakon toga treba ići u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i to će trajati dosta dugo. Tu ima veliki broj parcela koje treba riješiti. Direktor je rekao da financije nisu prepreka, već je problem u birokraciji, odnosno ishođenju građevinske dozvole i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Kad stigne odgovor, bit će prezentiran na slijedećoj sjednici u cijelosti.
 
·         Vijećnik DAMIR SLAVNOVIĆ – pitanje za načelnika – kad se očekuje početak radova na kanalizaciji na mikro lokaciji u Javorju? Drugo, kad se očekuje završetak radova na sportskoj dvorani u Brdovcu, unutarnji i vanjski radovi?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – na raspisani natječaj za sjeverni dio i dio južnog, podnesen je prigovor i on je još u rješavanju. Ako prigovor bude odbijen radovi bi mogli početi unutar dva tjedna. Na drugom natječaju je također bio prigovor, odbačen je i počeli su radovi jučer – kompletno Javorje, dio Prigorja, dio Laduča, dio Šenkovca, dio Harmice i prema Vukovom Selu do prve dvije kuće. Rok završetka je 365 dana, počevši od jučer, a izvođač radova će odrediti dinamiku, da li će početi u Javorju sutra ili za 5 mjeseci. Kad dobije dinamički plan bit će prezentiran.
            Sportska dvorana – bilo je potrebe za dodatnim radovima, a koji nisu predviđeni natječajem zbog Europske banke za investicije i razvoj. Ipak, naknadno je Ministarstvo odlučilo da će se oni izvoditi (ograda i pristupni dio, nogostup i manji radovi u dvorani), tako da se produžuje rok izvođenja radova. Prema odgovoru direktora Tim gradnje, rok završetka radova je početak 12. mjeseca ove godine. Potrebno je još ishoditi uporabnu dozvolu, ne zna se koliko će trajati taj postupak .
 
·         Vijećnik GORAN BUKINAC – dva pitanja za načelnika: prije tri, četiri mjeseca gost na sjednici Vijeća bio je direktor Zaprešić d.o.o., Željko Majcen, kada mu je postavio pitanje vezano za sanaciju uz Plivu i u Drenju. Odgovorio je da struka radi kako treba, a sada je situacija kritična. Rov je kompletno saniran, izdržao je 5 mjeseci i propao 30-40 cm, radnici su se vratili u Drenje i sad kopaju kako im paše. Ono što se predviđalo – da sanacija ne bude bila kako treba – to se i obistinilo. Pita što se po tome poduzima i kakve će biti sankcije.
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – prošli tjedan u četvrtak zamolio je direktora Željka Majcena da dođe u općinu i izašli su na teren od Javorja do Ključa. Pokazao mu je ono što se dogodilo nakon sanacije. Podsjeća da je izvršena kompletna sanacija ceste u Javorju, a ona je sada skoro propala. Prošlo je 500 dana od završetka radova, a dan danas ti rovovi propadaju. Angažiran je i vještak, ima loše izvedenih radova, problem je i sam teren s puno podzemnih voda. Razgovarao je s projektantom Vargom, koji ima puno iskustva u svojoj 30 godišnjoj karijeri po gradilištima u Hrvatskoj i nije bio zadovoljan zbijenošću rovova. U Prigorju je od radova u Kolodvorskoj prošlo 5 godina, a ta ulica je gotovo propala. Može samo potvrditi da Općina Brdovec neće prihvatiti ono što je sanirano jednom, kad se drugi put sanira da to općina plati. To će biti na trošak Tigre. Neka to komunalno poduzeće riješi s njima na miran način ili na sudu.
 
·         Vijećnik GORAN BUKINAC – u ovom slučaju ni nadzor, ni struka nisu odradili posao kako treba. Izvođač je to iskoristio i napravio kako je napravio.
Drugo pitanje, druga poplava u kratko vrijeme u Drenju. Prva prije 15, a druga prije 8 dana. Problem su poljski putevi kroz Vrbinu od Ključa do ispod Prudnica. Pita koje radnje mora poduzeti mjesni odbor da bi ta sanacija puteva poslije poplava krenula.
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – treba uputiti dopis općini da se poprave ti putevi, navesti o kojim se putevima radi. Općinski komunalni pogon doista ne stiže u najoptimalnijim rokovima sanirati sve puteve.
 
·         Vijećnica DANICA FIRKELJ – bilo je rečeno da će se kanalizacija do Vukovog Sela raditi iduće godine. Pita kada će ona proći kroz cijelo Vukovo Selo.
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – radi se na glavnom kolektoru koji ide prema Vukovom Selu. Hrvatske vode maksimalno prate općinu, kao malo koje druge. Općina Brdovec svojim sredstvima ne može puno napraviti, ima 10 milijuna kuna u banci za kanalizaciju plus 2.200.000,00 kn. Sa 12.200.000,00 kn ne može puno napraviti. Raspisani su natječaji za Brdovec i ostala mjesta u vrijednosti od 25 milijuna kuna, a još će Općini ostati od onih 12 milijuna kuna kad se sve to napravi. U planu je natječaj za mikro mrežu za južni dio koji bi izveli u slijedeće dvije godine, uz forsiranje tog područja kao vodozaštitnog. Znači, u ovom trenutku u tijeku je natječaj u vrijednosti od 25 milijuna kuna i ti radovi će sigurno biti realizirani.
 
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK – prvo pitanje vezano je za prošlu sjednicu i prijedlog HDZ-a za proširenje dnevnog reda točkom za podnošenje ostavke kolege vijećnika Zlatka Martića, što, na žalost, nije bilo prihvaćeno. Navodi da su svi bili iznenađeni informacijom u središnjem Dnevniku HRT-a o radu kolege vijećnika, odnosno vrlo ozbiljnim optužbama novinara za nepotizam i zapošljavanje ljudi po rodbinskoj i drugim vezama. Bila je želja da se na ovom Vijeću o tome nešto kaže. Na žalost, nije bilo potpore. Stoga koristi ovu sjednicu i putem zapisnika da svi vijećnici razmisle o tome da li je to dobar primjer za vijećnike koji predstavljaju općinu Brdovec. Vijećnici HDZ-a misle da nije. Imaju puno pravo zahtijevati da dotični gospodin vrati mandat koji nosi i smatraju obveznim da poziciju na to upozore. Ima mandat HDZ-a, ali „putuje“ po svojoj volji, ne zna pod čijim kormilom, da li SDP-a ili druge političke stranke. Želja je vijećnika HDZ-a da, kao vijećnici, bez obzira na stranačke boje, zauzmu jedan moralni stav o dignitetu Vijeća i da dotični gospodin podnese ostavku. Ne traže da daje svoje direktorsko mjesto ili bilo koje drugo, jedino to da se učini jedan pritisak s moralnog gledišta, jer zakon to ne dozvoljava – moguće je imati mandat stranke i tu se ništa ne može odlučiti. Međutim, želi da to bude navedeno u zapisniku. Poziva sve one koji se osjećaju korektnima i poštenima da se napravi takav zajednički prijedlog prema Zlatku Martiću i da ga zamjeni novi čovjek s liste HDZ-a.
Drugo pitanje za načelnika – izbori se približavaju, nada se da će sve proteći civilizirano i na razini. Neki su već počeli određene pripreme, pa su tako rađene ankete, u njima su neki sudjelovali i načelnik nešto zna o tome. Pita tko je naručio ankete za istraživanje rejtinga na području općine Brdovec, tko je to platio, iz kojih sredstava i koliko i tko je dao podatke provoditelju ankete o imenima i projektima koji su se koristili u anketi?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – anketu Općina Brdovec nije provodila i ništa nije platila. Jedino to može odgovoriti.
 
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK – tko je naručio anketu za općinu Brdovec? Tko je platio i iz kojih sredstava?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC   - općina Brdovec je nije platila.
 
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK – pita tko je dao podatke o imenima i projektima koji su korišteni u anketi?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC -   više ne želi odgovarati na pitanja koja nemaju veze s općinom Brdovec. Što se tiče prvog pitanja – on nije odvjetnik gospodina Martića i ne bi ga htio braniti u tome koga i kako zapošljava. Međutim, drago mu je da su na istaknutim mjestima državnih firmi ljudi s ovog područja i da se imaju kome obratiti za pomoć. Dok je gospodin Martić bio vijećnik HDZ, bio je – „divan i krasan“, sad kad više nije -  HDZ traži njegovu smjenu. HDZ zaista nije stranka koja bi u ovom trenutku trebala moralizirati, dok je njen predsjednik na sudu. Drago mu je da je gospodin Martić predsjednik uprave i da ima još, ovdje nazočnih, predsjednika uprave. Želio bi još ljudi na istaknutim pozicijama, što će ih više biti, bit će jača općina Brdovec. Ovdje se moralizira od strane HDZ-a, što bi najmanje trebalo raditi.
 
·         Vijećnik MLADEN DEBELJAK – odgovara da se nema čega sramiti, posebno ne oni u općini Brdovec.
 
·         Vijećnik RENATO ŠINTIĆ – pitanje za načelnika – da li općina ima u planu izgraditi igralište u Ključu i da li je u vezi toga dostavljen općini zahtjev MO Ključ? Drugo pitanje – da li je u planu Općine Brdovec nabava terenskog vozila za potrebe općine jer je općinski djelatnici vode u 20 godina starom „opelu“?
 
            Odgovara načelnik ALEN PRELEC – činjenica je da postoji staro vozilo čije održavanje dosta košta, a teren je dosta loš i smatra da bi trebalo postojati adekvatno vozilo, što „corsa“ sigurno nije. Međutim, općina je krenula u nabavu mehanizacije – bagera i ostalog i nabava tog vozila morat će pričekati neka bolja vremena,u ovom trenutku ima prećih stvari. Možda u 2013. godini, za koju će se vjerojatno osigurati neka sredstva „liesinga“.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena