Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.05.2010. u 09:17
Uređeno: 19.05.2010. u 09:23

Na poziv Vijeća Mjesnog odbora Drenje Brdovečko i gospodarstvenika Drenja, sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec održana je u Društveno-vatrogasnom domu u Drenju u srijedu, 5.5.2010. u 17,00 sati. Prije početka službenog dijela sjednice nazočne je u ime Vijeća MO Drenje Brdovečko pozdravio predsjednik Dražen Drenski. Pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika Vijeća nazočnosti svih 17 vijećnika, županijskih vijećnica, načelnika i zamjenika načelnika, predstavnika medija, predstavnika domaćina, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 9 točaka dnevnog reda, s tim što je 6. točka koja se odnosila na donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Brdovec zarazdoblje 2010-2020. skinuta s dnevnog reda radi dodatne rasprave.

Pod prvom točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 12. sjednice s primjedbama vijećnika Mladena Debeljaka.

 

U drugoj točki - aktualni sat - načelnik i stručne službe odgovarali su na pitanja vijećnika:

 
Pod 3.  i 4. točkom dnevnog reda raspravljana je financijska dokumentacija i to: Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 25.4.2010., istaknuto je da se ne radi o zakonom propisanom izvještajnom razdoblju, već je to podloga za donošenje izmjena i dopuna proračuna. Istaknuto je da se prve izmjene uvijek donose u prvoj polovici godine jer se uvrštava višak sredstava iz prethodne godine, a što je dovelo do povećanja iznosa proračuna, a iznad plana povećani su prihodi komunalnog doprinosa. U proračun su također uvrštena sredstva iz programa javnih radova (180.000,00 kn). Navedenu dokumentaciju raspravio je Odbor za proračun i financije, te konstatirao da se proračun ostvaruje u manjem % od planiranog, a riječ je o specifičnoj godini obzirom na opće poznatu situaciju. Izvješće o realizaciji i prijedlog I izmjena i dopuna proračuna za 2010. prihvaćeni su većinom glasova, uz 6 suzdržanih.
Pod 5. točkom dnevnog reda Vijeće je trebalo donijeti Odluku o izboru pravne osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području općine, a atemeljem provedenog natječaja. Obrazloženje odluke podnio je predstavnik ponuditelja, gospodin Zvonko Ključarić, te predložio u ime ovlaštenih predstavnika ponuditelja, prihvaćanje, kao najpovoljnije, ponude Obrta za autoprijevozništvo, vl. Brune Kovačića. U raspravi su iznesene primjedbe na način obrade prispjelih ponuda, a kako predlagatelj nije odustao od prijedloga za najpovoljniju ponudu, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o poništavanju navedenog natječaja i ponovnom raspisivanju.
Pod 6. točkom dnevnog reda većinom glasova, uz 1 suzdržani, prihvaćen je Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Brdovec, a kojim se mijenja članak 20, odnosno briše tekst "spremaćica - domar", te tekst opisa poslova koji se odnose na to radno mjesto.
 
Pod točkom 7. jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Brdovec. Za privremenog ravnatelja imenovan je načelnik Alen Prelec, a članovi Upravnog vijeća su: Stjepko Rukelj, zamjenik načelnika, Stjepan Esih, predsjednik Općinskog vijeća, Renato Šintić, ravnatelj OŠ I.B. Mažuranić, Božica Jakolić, ravnateljica OŠ I. Pertkovca i Andrej Peklić, ravnatelj OŠ P. Belas. Privremeni ravnatelj i Upravno vijeće radit će bez naknade.
 

Pod točkom 8. nakon dugog vremena formirana su sva povjerenstva Općinskog vijeća. Većinom glasova, uz 6 protiv, donesena je Odluka o sastavima povjerenstava Općinskog vijeća, koja sada mogu, u kompletnim sastavima kvalitetno raspravljati i pripremati prijedloge za Općinsko vijećei na taj način kvalitetno doprinositi radu Općine.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena