Loading...
Tražilica
Obavijesti
13.09.2010. u 15:43
Uređeno: 13.09.2010. u 15:45

U utorak, 7.9.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, te Renata Šintića, potpredsjednika Vijeća, održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec.U nazočnosti 17 vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika, velečasnog Vladimira Trkmića,  Župe sv. Vida Brdovec, predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 9 točaka dnevnog reda. Prije prelaska na dnevni red izvijestio je nazočne da je  vijećnik Goran Bukinac ušao u konzorcij za izradu brodova za pomorsku policiju. Vrijednost posla je 102 milijuna kuna. To je veliki uspjeh, kako za samog poduzetnika Gorana Bukinca, tako i općinu Brdovec kojoj će taj posao također donijeti jedan dio "kolača", na čemu mu svakako treba čestitati  

Pod prvom točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 14. sjednice s primjedbama vijećnika Renata Šintića, Mire Lebe i Mladena Debeljaka.

            Pod drugom točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o priznanju prava vlasništva Župi sv. Vida Brdove na zemljištu k.č. 1559/1 k.o. Brdovec na kjem je izgrađena kapela sv. Josipa u Prigorju Brdovečkom. O priznanju prava vlasništva sa Župom sv. Vida Brdovec sklopit će se ugovor, a za što se ovlašćuje načelnik. Svi nazočni su izrazili zadovoljstvo završetkom ovog projekta, posebno župniku Vladimir Trkmiću zbog njegove susretljivosti prema Općini Brdovec i kad je u pitanju bila izgradnja osnovne škole jer je njegovim zalaganjem općina dobila zemljište koje je bilo u vlasništvu Župe, kao i prema Mjesnom odboru Brdovec, a vezano za igralište i sportski dom u Brdovcu. Donošenje takve Odluke pozdravio je također i župnik vlč. Vladimir Trkmić izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Općinom Brdovec, naglasivši da se radi o dvije jednakopravne pravne osobe, Župi i Općini i da uvijek postoje mogućnosti za obostranu suradnju.
            Pod trećom točkom dnevnog reda većinom glasova Vijeće je donijelo Strategiju razvoja općine Brdovec za razdoblje 2010. - 2020. , te uključilo iznesene primjedbe na samoj sjednici, a bit će uključene i one dostavljene u roku od 7 dana općinskim službama.
            Pod četvrtom točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o ponavljaju javnog poziva za kandidiranje članova za Savjet mladih općine Brdovec, uz produženje roka za dostavu prijedloga na 60 dana, a obzirom da u prvom roku nije dostavljen dovoljan broj kandidata.
            Pod petom točkom dnevnog reda, uz detaljno obrazloženje načelnika ALENA PRELECA o potrebi za turističkom zajednicom za područja općina Brdovec, Marija Gorica, Pušća i Dubravica, nazočni su bili suglasni s tom inicijativom uz jednu rezervu u smislu da, obzirom na recesijka vremena, možda nije pravo vrijeme za osnivanjem takve zajednice, da bi trebalo pričekati. S druge strane bilo je mišljenje da je potrebno krenuti s tim projektom jer potreba za to postoji, a to je navedeno i u upravo prihvaćenoj Strategiji razvoja. Određena ulaganja sigurno će brzo donijeti određene financijske rezultate, a osnivanjem TZ će se pridonijeti turističkoj promidžbi ovog dijela Zagrebačke županije.
            Pod šestom točkom dnevnog reda većinom glasova donesena je Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec. Za te djelatnosti se na 4 godine bira Obrt za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju, vl. Bruno Kovačić iz Javorja, Savska 14 jer je imao najpovoljniju ponudu.
 
            Pod sedmom točkom dnevnog reda  većinom glasova donesena je Odluka o načinu provedbe izbora u mjesnim odborima na području općine Brdovec.
            Pod osmom   točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o keficijentima za obračun plaća službenika i namještenika općinske uprave, a razlog donošenja je usklađivanje sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
            Pod devetom točkom dnevnog reda u aktualnom satu pitanja su postavljali prijavljeni vijećnici.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena