Loading...
Tražilica
Obavijesti
24.09.2010. u 12:32
Uređeno: 24.09.2010. u 12:44

 U srijedu, 15.9.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, te Renata Šintića, potpredsjednika Vijeća, održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec.U nazočnosti 16 vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika, Nikše Crljena, predsjednika Odbora za proračun i financije, predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu su bile 4 točke dnevnog reda.  

Pod prvom točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 15. sjednice s primjedbama vijećnika Ivice Luketića, Zlatka Filipčića i Davorina Barača..         

     Pod drugom točkom dnevnog reda u aktualnom satu pitanja su postavljali prijavljeni vijećnici.

     Pod trećom točkom dnevnog reda raspravljano je Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 30.6.2010., a koje je prethodno raspravio Odbor za proračun i financije, te u zaključku predložio njegovo usvajanje na Općinskom vijeću. U raspravi koja je uslijedila sudjelovao je veliki broj vijećnika svojim upitima za pojašnjenje pojedinih stavaka, te je konstatirano da se proračun puni loše u uspsoredbi, kako s prethodnom, 2009. godinom, tako i 2008. i 2007. godinom, te su prihodi manji nego u istom razdoblju 2007. godine. Primjedbe su se odnosile i na stavke pojedinih mjesnih odbora koji su planirana sredstva probili, a neki su realizirali puno manje. Nakon glasovanja u kojem je 8 vijećnika bilo za prihvaćanje izvješća, a 8 suzdržanih, isto nije usvojeno.

     Pod četvrtom točkom dnevnog reda Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te načinupostupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. U cilju donošenja što kvalitetnije odluke, a temeljem iznesenih prijedloga od strane vijećnika, stučne službe će pripremiti izmijenjeni prijedlog Odluke za slijedeće Vijeće.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena