Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.12.2010. u 08:37
Uređeno: 09.12.2010. u 08:52

PRIHVAĆENE IZMJENE I DOPUNE PPUO BRDOVEC

 

      U utorak, 9.11.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika, te Damira Slavnovića, potpredsjednika Vijeća, održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec.U nazočnosti 16 vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika,  županijskih vijećnika, Željka Majcena, direktora Zaprešić d.o.o., predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 8 točaka.

Pod 1. točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 16. sjednice bez primjedbi.

            Zbog nazočnosti direktora Zaprešić d.o.o., gospodina Željka Majcena, promijenjen je uobičajeni redoslijed točaka dnevnog reda.
           Tako je pod 2. točkom, umjesto aktualnog sata, razmatran prijedlog Zaključka o utvrđivanju tarifa korisničkih naknada za pročišćavanje otpadnih voda na području općine.
            Direktor Zaprešić d.o.o., Željko Majcen, detaljno je vijećnicima obrazložio potrebu donošenja predloženih tarifa, naglasio da je isti već prihvatilo Gradsko vijeće Grada Zaprešića, a to očekuje i od ostalih, susjednih općina.
             U nastavku je podsjetio da je grad Zaprešić prije 7-8 godina krenuo sa idejom izgradnje pročistača otpadnih voda u Zaprešiću, da je sklopljen koncesijski ugovor s firmom Otpadne vode Zaprešić o izgradnji pročistača, s tim da ta firma ima pravo korištenja pročistača 30 godina. Prošle godine, krajem travnja mjeseca, počela je radom prva faza - mehaničko pročišćavanje otpadnih voda, sada je prošao period probnog rada i stekli su se uvjeti za naplaćivanje nove usluge - pročišćavanje otpadnih voda. Sve otpadne vode iz javne odvodnje s područja općine Brdovec idu na pročistač otpadnih voda. Temeljem Ugovora kojeg ima Grad Zaprešić sa koncesionarom, on ima pravo dobiti naknadu od 604 milijuna kuna, cijena se različito kreće po godinama, od 17.200,00 kn, a u vršnim godinama 28.000.000,00 kn itd. U Gradu Zaprešiću bila je održana jedna koordinacija i predloženo je da se raskine ugovor s koncesionarom, da Grad preuzme pročistač, odnosno da ga kupi Komunalno poduzeće Zaprešić i postane vlasnik pročistača otpadnih voda. Preko komunalnog poduzeća, općine, pa tako i Općina Brdovec, kao suvlasnik poduzeća, imale bi dio vlasništva nad njim. Komunalno poduzeće kontaktiralo je s bankama, radilo određene kalkulacije u vezi ljudi koji bi radili na tom projektu. Došlo se do zaključka da bi komunalno u slijedećih 30 godina, ako preuzme pročistač, uštedjelo oko 200 milijuna kuna. U ugovoru je predviđeno da koncesionar u 30 godina ima pravo na profit od oko 200 milijun kuna.
                        Drugi bitan razlog preuzimanja pročistača je taj da je Grad Zaprešić za čitavo ovo područje kandidirao projekt kanalizacije za sredstva PHAR programa, težak 44 milijuna eura, projekt je gotov i treba biti prezentiran Komisiji u Bruxellesu, koja će ga vjerojatno podržati. Od strane te Komisije postavljeno je pitanje tog pročistača i bilo je sugerirano da bi bilo dobro da taj pročistač nije u sklopu privatnog kapitala i pod tim uvjetom oni bi bili spremni financirati gradnju II i III faze. Taj pročistač je projektiran u I i II fazi, prva je mehanika, a druga biologija. Kako je ove godine došlo do izmjena zakona, pa je Dunavski sliv proglašen kao posebno osjetljivo područje, tako da bi trebalo raditi treću fazu - kemijsko pročišćavanje vode. Gradonačelnik je dobio ovlaštenje za pokretanje raskida ugovora i uz obećanje koncesionara da će do toga doći, odlučeno je da se u 12. mjesecu zajedno sa spomenutim iznosom od 44 milijuna ide prema EU sa zahtjevom za još 7-8 milijuna za III fazu pročistača. Ako ostanu jedan ili dva koncesionara, onda nema nikakve mogućnosti dobiti sredstva iz EU-fondova. Koncesionar je stava da je voljan izaći iz koncesije. Jedan od razloga je taj što se boji kako će ići naplata te usluge. Rade 1,4 godine, a nisu dobili ni jednu lipu. Zbog toga žele izaći iz koncesije, samo je pitanje naknade koju koncesionar treba dobiti za izlazak iz koncesije. Koncesionar je trebao napraviti pročistač čija je vrijednost 119 milijuna eura, digao je kredit od 10.300.000,00 eura i u izgradnju mora uložiti 30% vlastitih sredstava. Danas koncesionar traži da komunalno preuzme kredit od 10.300.000,00 eura, na tom kreditu za 2. fazu "leži" 2.400.000,00 eura, to je dio koji bi komunalno poslije koristilo za sufinanciranje svog dijela,   EU daje od 78-83% sredstava, a ostalo osigurava lokalna samouprava, Hrvatske vode, Županija itd. To su strogo namjenska sredstva i ne mogu se dirati. Kredit je znači 10.300.000,00 eura, a 17.000,000,00 kn je koncesionar uložio svojih sredstava. Komunalno nije protiv plaćanja tog dijela uz uvjet da se kroz građevinske knjige i druge papire dokaže da je to tako. Koncesionar još traži dio izgubljene dobiti koja ne smije biti veća od 10% dobiti koja mu je predviđena u 30 godina, ali može biti i manja. Ti pregovori su dosta pravno komplicirani, oni se odvijaju uz angažman jedne revizorske kuće koja će napraviti analizu te firme i procijeniti koliko je to novca koji bi komunalno trebalo dati. Govori "komunalno" zato jer je jedino rješenje da komunalno poduzeće digne kredit i isplati koncesionara, jer Grad Zaprešić nema mogućnosti dizati kredit. Komunalno bi kupilo taj pročistač, na taj način bi postalo njegov vlasnik, a preko njega i općina u određenom dijelu jer je suvlasnik komunalnog poduzeća.
                        Što se tiče naplate, računajući koja bi to sredstva trebala, ne koncesionaru, nego komunalnom da to preuzme, za sve građane na području zaprešićke regije, a to su za sada sam oni koji žive u Zaprešiću u užem dijelu i dio općine Brdovec, oni koji imaju odvodnju, predlaže se cijena komunalne usluge pročišćavanja 2,40 kn/m3 isporučene pitke vode ili s PDV-om 2,95 kn/m3 za domaćinstva, za gospodarstvo 4,75 kn/m3, za industriju s agresivnim vodama 10,00 kn/m3 utrošene vode. Obavljeni su razgovori s Plivom i Kvascem i nisu imali drugo već prihvatiti tu cijenu.
                        Isto tako uvodi se iznos za financiranje građenja objekata i uređaja za pročišćavanje. To je jedna nova naknada, a uvodi se svim građanima na području na kojem komunalno poduzeće pruža svoje usluge vodoopskrbe, tj. područje bivše općine Zaprešić. Ta naknada iznosi 0,75 kn/m3 prodane vode. Tu naknadu će plaćati i građani u općini Marija Gorica, čiji jedan veći dio općine nikada neće biti priključen na ovaj pročistač, nego na budući pročistač na rijeci Sutli. Oni će to plaćati jer je Općinsko vijeće Općine Marija Gorica donijelo takvu odluku. Isto tako, tu naknadu bi trebali plaćati građani općine Dubravica gdje će čitavo to čitavo područje biti spojeno na budući pročistač na rijeci Sutli. I njihovo Općinsko vijeće će donijeti takvu odluku, s tim što će biti sklopljen ugovor između svih općina i grada Zaprešića o financiranju u određenom postotku izgradnje njihovog pročistača otpadnih voda.
                        U nastavku naglašava da građani, koji su danas spojeni na kanalizaciju, plaćaju uslugu pročišćavanja s PDV-om 2,95 kn/m3 + 0,75 kn/m3 (na toj naknadi nema PDV-a). Od nastanka hrvatske države, formiranja općina i grada Zaprešića, Skupština komunalnog poduzeća koju sačinjavaju gradonačelnik Zaprešića i svi načelnici 6 općina, imali su zajednički stav da su cijene usluga komunalnog poduzeća jedinstvene na čitavom području. To konkretno znači da bez obzira što je netko blizu vodocrpilišta ili vodosprema ili je netko puno dalje, imaju istu cijenu vode. Kod odvoza otpada nije isto voziti s lokacije Dubravica, Harmica i sl., sve se može izračunati, sve ima svoju realnu cijenu. Međutim, išlo se na solidarnost i na to da cijene budu jedinstvene. Naknada za razvoj koja se ubire iz prodane vode i odvodnja isto tako je jedinstvena na čitavom području. Postoji zakonska obveza do kraja 11. mjeseca donijeti novu odluku o toj naknadi.
                        U nastavku podsjeća na potpisani ugovor od 4.10.2010. o povjeravanju obavljanja djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda (članak 4., stavak 3) kojim povjeravatelj ovlašćuje komunalno društvo Zaprešić da, a na temelju članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u svrhu plaćanja naknade koncesionaru, utvrdi i uvede iznos za financiranje izgradnje objekata za pročišćavanje otpadnih voda, te da s vremena na vrijeme taj iznos povećava. Taj će iznos biti primjenjivan za područje općina svih ovjerovitelja. Navedeni su potpisnici: grad Zaprešić, općine Bistra, Brdovec, Marija Gorica i Pušća. Isto tako navodi da je prije dva mjeseca održan je sastanak kojem je bio nazočan i načelnik Općine Brdovec, gdje je prihvaćena ovakva cijena. Komunalno poduzeće je samo inkasator za koncesionara i ništa drugo. Radi se o novoj usluzi koja ima svoju cijenu. Komunalno ubire ta sredstva, ako se to realizira, i stavlja ih na poseban račun, te uzima 5% zbog usluge. Ne radi se o nikakvom poskupljenju vode, već se radi o potpuno novoj usluzi koja će na računima biti posebno iskazana, kao i usluga pročišćavanja kao zasebna stavka.
                        Nakon otvaranja rasprave odgovarao je na pitanja vijećnika s posebnim naglaskom na gradnju kanalizacije u naseljima južno od pruge, mogućnosti odvajanja otpada gdje je naglasio da je , temeljem zakona, komunalno moralo krenuti u naplatu odvoza kućnog otpada po volumenu i uvijek je govorio da je to tek prva faza. Druga faza će biti ugradnja čipova na kante od 120 litara i formiranje baznih stanica za njihove kamione. U tom slučaju će kod podizanja kanti ta radnja biti registrirana. U tom slučaju će cijena biti jedinstveno iskazana, a odluku o tome opet će donijeti Općinsko vijeće, gdje će biti jedan fiksni dio cijene, 80-85% sadašnje cijene i jedan varijabilni dio od 15-20%. To je ono što se može uštedjeti. Taj varijabilni dio je relativno mali jer se mogu spustiti cijene u onom dijelu kalkulacije gdje se išlo sa cijenom sanacije na deponiju. Činjenica je da kamion svaki tjedan dolazi do kuće vidjeti da li je netko dao smeće ili nije i to košta kao i radnici. S druge strane da bi se omogućilo građanima smanjenje količine otpada, da imaju što manje pražnjenja kanti, potrebno je stvoriti navedene uvjete i u tom trenutku će se krenuti na odvajanje prikupljenog otpada. Ideja je da u prvo vrijeme to bude plastika koja nije u sustavu otpada (posude od omekšivača i sl.) i papir. To bi se sakupljalo svakih 14 dana. Jedan dan će se dolaziti po komunalni otpad, idući dan po papir, slijedeći dan po plastiku. Sada komunalno ima svoje vreće s logom, koje su skupe, a davalo bi po domaćinstvu jednu vreću besplatno, a druge bi bile par lipa, npr. žute vreće za papir i druge za plastiku. To je slijedeći korak, a iza toga bi išlo odvajanje bio-otpada. Što se tiče roka izvršenja, to je izuzetno skupa priča, 2011. godine bi se to počelo raditi, ali ne može obećati da bi to bilo završeno 2012. godine. Radi se o 8 baznih stanica, kompjutorima u bazi, novim programima, čipiranju. To je izuzetno skupa priča. U nastavku ističe da, ako Hrvatska uđe u EU, financiranje izgradnje kanalizacije počet će 2014. godine.
                Što se tiče natječaja za izgradnju kanalizacije u naseljima južno od pruge, odgovor je slijedeći: investitor izgradnje kanalizacije u općini Brdovec i svim općinama, kao i gradu Zaprešiću, isključivo može biti komunalno poduzeće Zaprešić. To nije tako samo na ovom području, već i u čitavoj Republici Hrvatskoj. Hrvatske vode neće druge partnere osim komunalnih poduzeća, što je i logično jer komunalna poduzeća imaju struku. To je jedna cjelina. Komunalnom poduzeću "Zaprešić" općinske granice ne znače ništa u vodoopskrbi, odvodnji, kao i kod distribucije plina i struje. Mora sagledati čitavo područje i uložiti napore u srazmjerno podjednako čitavo područje opskrbljivati svim uslugama, koliko je to moguće. Komunalno poduzeće Zaprešić je u lipnju mjesecu raspisalo natječaj, podignuto je 33 ili 34 tendera, a pristiglo 17 ponuda. Imenovano je povjerenstvo u koje su uključena dva predstavnika općine, obrađene su pristigle ponude, te je izabran najpovoljniji ponuditelj koji nije bio najjeftiniji, ali je bio najkorektniji jer je ponudio ono što je Komunalno poduzeće "Zaprešić" d.o.o. tražilo, npr. kvalitetne cijevi i ostale elemente.
Tvrdi da je od svih prispjelih ponuda izabrana najjeftinija, a koja je zadovoljila sve uvjete iz natječaja. Međutim, žalile su se 4 tvrtke, jedna žalba je bila neosnovana i odbačena je, a jedna je žalba na nadzor. Razlog rušenja je slijedeći: komunalno je upozorilo projektanta da je u tenderu krivo opisao cijevi. Nije smio napisati da je cijev troslojna jer to radi samo jedan proizvođač. Projektant je pozvan i zamoljen za izmjenu, ali je odbio mijenjati i izričito tražio da to bude tako navedeno. Komunalno nije platilo projektanta, već Općina Brdovec i natječaj je zbog navedene stvari pao. Projektant je sada bio ponovo u komunalnom, u petak, nije to napravio na zadovoljavajući način, danas je bio ponovo i utvrđena je konačna varijanta. U komunalnom poduzeću je osposobljeno četvero ljudi za javnu nabavu, sudjeluju na seminarima i tvrde da 90% natječaja ne prolazi. Postoji 13,5 tisuća natječaja koji su u žalbenom postupku, to je nekoliko tisuća gradilišta, to su neki poslovi koji bi se trebali "okretati" na tržištu i nešto zaradilo, a o tome je s premijerkom razgovarao saborski zastupnik i gradonačelnik Željko Turk. Rješenje po žalbama čekalo se 2,5 mjeseca, slale su se 3 požurnice. Očekuje da bi se do kraja ove godine taj natječaj mogao završiti.
                        Što se tiče natječaja za nadzor, a to i načelnik zna, tvrdio je da će i taj natječaj pasti jer je posao dat Zagrebačkom holdingu koji je bio najjeftiniji. Međutim, tražile su se potvrde o dobro izvršenim ugovorima i oni su sami sebi napisali potvrdu da su oni jako dobri. Na to je odmah uložena žalba i zbog toga je natječaj pao.
                         U petak je izašao novi natječaj. Ništa se u natječajnoj dokumentaciji nije mijenjalo osim formulacije koju je projektant promijenio da bude u skladu s propisima. Ponuditelji su već počeli dolaziti, 4 firme su platile dokumentaciju, nisu je dobili jer projektant još nije dostavio ispravljenu dokumentaciju, već će to moći riješiti sutra. Isto tako ovaj tjedan ide i natječaj za nadzor. 
                        Osobno poznaje situacije u svim općinama i tvrdi da je Općina Brdovec u svim sazivima, bez obzira koja je vlast bila, napravila daleko, daleko najviše, svi na to mogu biti ponosni i samo treba dalje tako nastaviti. Nema razloga za paniku i širenje dezinformacija. Kanalizacija se gradila, gradi se i gradit će se i dalje.
 
                        Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasovanja, jednoglasno je prihvaćena tarifa korisničkih naknada za pročišćavanje otpadnih voda na području općine, a prema cjeniku koji je sastavni dio Zaključka. Cjenik se primjenjuje od 1.11.2010.
 
                        Pod 3. točkom dnevnog reda, a nakon uvodnog obrazloženja pročelnice UO za financije, gđe. MAJE CONER u ime Odbora za proračun i financije i upita vijećnika u vezi pojedinih stavki gdje su zabilježena određena probijenja planiranih iznosa, većinom glasova uz 6 suzdržanih prihvaćeno je Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 30.9.2010.
 
                        Pod 4. točkom, koja je uvrštena na zahtjev Kluba vijećnika HDZ-a koji su predložili raspravu o razrješenju potpredsjednika Renata Šintića zbog sukoba interesa, a temeljem Statut i Poslovnika Općinskog vijećnika. Naime, Klub vijećnika HDZ-a upozorio je Općinsko vijeće i načelnika na sukob interesa potpredsjednika Općinskog vijeća, Renata Šintića, čije je poduzeće bilo podizvođač radova na objektu vrtića, a što je financirala Općina Brdovec, dok je istovremeno glavni izvođač tih radova gradio njegov poslovni objekt. U isto vrijeme cijena radova na vrtiću povećana je za 485.284,00 kn, bez natječaja i bez odluke Općinskog vijeća. Iz svega navedenog Klub vijećnika HDZ-a traži razrješenje popredsjednika Vijeća. U prilog tome ide i mišljenje saborskog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U raspravi je načelnik ALEN PRELEC iznio mišljenje Ministarstva uprave u kojem se navodi da "članovi predstavničkih tijela u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti nisu dužnosnici, te se u tom dijelu odredbe predmetnog zakona ne odnose na njih". Isto tako molio je da u Općinskom vijeću ne bude dvostrukih mjerila kad je riječ o sukobu interesa jer, podsjeća, u prijašnjim mandatima Vijeća toga je bilo, a na to se nije reagiralo. Što se tiče troškova izgradnje vrtića, detaljno će ih prezentirati na jednoj od slijedećih sjednica Vijeća.
                        Nakon glasovanja, većinom glasova nije prihvaćen prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a za razrješenje potpredsjednika Općinskog vijeća Renata Šintića.
 
                        Pod 5. točkom dnevnog reda većinom glasova, uz 1 suzdržan, Vijeće je prihvatilo Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Brdovec, a nakon uvodnog obrazloženja gospodina PREDRAGA FRANJEŠEVIĆ, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje Općine Brdovec, koji je, između ostalog istakao da je poštivana i da je prošla sva zakonom propisana procedura za donošenje Izmjena i dopuna PPUO. Navedenu prostorno-plansku dokumentaciju, također temeljem Zakona o prostornom planiranju, donosi Općinsko vijeće. Također ističe da su na navedene Izmjene dobivene suglasnosti nadležnih institucija, između ostalih i suglaasnost župana Zagrebačke županije.
                        U raspravi su vijećnici pozdravili završetak procedure oko donošenja Izmjena i dopuna PPUO, uz očekivanja da će njihovo prihvaćanje donijeti višestruku korist, kako Općini Brdovec, tako i brojnim zaineresiranim privatnim i pravnim subjektima, koji su dugo čekali na rješavanje svojih zahtjeva.
 
                        Pod 6. točkom dnevnog reda većinom glasova, uz 1 suzdržan Vijeće je donijelo Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec na rok od četiri godine, a to je Obrt za autoprijevozništvo, zemljane radove i cestogradnju, vl. Bruno Kovačić iz Javorja, Savska 14. Uz angažman navedenog Obrta, u zimskom održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec sudjelovat će i komunalni pogon Općine Brdovec, odnosno bit će uključen novi traktor s odgovarajućim priključcima, a što će umanjiti troškove zimske službe.
 
                        Pod 7. točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Nalaz Državnog ureda za reviziju o kontroli financijskog poslovanja Općine Brdovec u 2009. godini.
 
                       Pod 8. točkom dnevnog reda u aktualnom satu pitanja su postavljali prijavljeni vijećnici.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena