Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.12.2010. u 08:57
Uređeno: 09.12.2010. u 09:01

USVOJEN PRORAČUN ZA 2011. GODINU

S PROJEKCIJAMA ZA 2012. i 2013. GODINU
 

            U utorak, 7.12.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika, te Damira Slavnovića, potpredsjednika Vijeća, održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec.U nazočnosti 14 vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika,  Nikše Crljena, predsjednika Odbora za proračun i finacija,  predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 5 točaka.

Pod 1. točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 17. sjednice bez primjedbi.      

            Pod 2. točkom uvodno obrazloženje o prijedlogu Proračuna Općine Brdovec za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu podnio je  načelnik ALEN PRELEC, te naveo da je izuzetno teško planirati obzirom na recesijska vremena, a koliko je dobro planirano to će se tek vidjeti tijekom godina koje dolaze. Proračun je planiran u iznosu od 45.042.850,17 kn, što smatra realnim, ali se za njega ne može reći da je i razvojni. To će biti godina konsolidacije, odnosno završetka velikih općinskih projekata, pokrenutih 2008, 2009. i 2010. godine, a postoje još neki projekti koje će trebati platiti slijedeće godine. Sve je to veliko opterećenje za općinski proračun. Porezni prihodi od kojih su najznačjniji prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a temeljem procjena, trebali bi iznositi 18.989.836,07 kn. Navedene prihode za ovu, 2010., prošle 2009. godine bilo je teško planirati i nisu najbolje planirani, obzirom da je Ministarstvo financija dalo naputak o 5% povećanju, a tih 5% ne da nije ostvareno, nego je realizirano 15% manje. U sklopu navedenih poreznih prihoda je svega 600.000,00 kn povrata poreza po poreznim prijavama, za razliku od ove godine kad je povrat iznosio 2.000.000,00 kn. To iz razloga što će se za zadnjih 6 mjeseci ove godine poravnanje vršiti u 12. mjesecu. Iznos od 600.000,00 kn, koji se planira za te namjene, planiran je na bazi prvih 6 mjeseci ove godine. Nadalje, velika stavka su oročena sredstva za kanalizaciju u iznosu odd 15.000.000,00 kn plus prihod od oročenja u iznosu od 1.600.000,00 kn, što čini ukupan iznos za kanalizaciju od 16.600.000,00 kn. Isto tako očekuje se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa, obzirom na prihvaćene Izmjene i dopune PPUO Brdovec, kojim su predviđene gospodarske zone i stvoreni ostali preduvjeti za veće građevinske aktivnosti.
            Što se tiče rashoda, na koje je puno teže utjecati u odnosu na prihode, izvješćuje da su u tijeku konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora na kojima se nastoji apelirati na veću štednju, odnosno smanjenje troškova za struju, plin i vodu. Ističe da su rashodi za te namjene planirani na razini ovogodišnjih.
            Isto tako sredstva nisu smanjivana ni ostalim proračunskim korisnicima, udrugama, klubovima KUD-ovima jer se radilo o minimalnim sredstvima za njihovo funkcioniranje. Da li će tako biti i u 2012. i 2013. godini teško je reći, obzirom na stroge naputke ministarstva i strožu kontrolu vezano za ulazak u EU. Sredstva proračunskim korisnicima nisu smanjena, a novost je da će se sa svima njima potpisati ugovor čime će njihove dotacije biti uvjetovane općinskim prihodima. Ukoliko u 2011. godini općinski prihodi budu prema predviđanjima, oni će također moći dobivati planirana sredstva. Ukoliko tome neće biti tako i njihovi prihodi morat će se smanjivati u skladu s postotkom prihoda općine.
            Od velikih rashoda izdvaja:
            - sredstva za sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima i ona iznose 3.130.000,00 za 2011. Radi se o pozamašnom iznosu, ali to je obveza jedinice lokalne samouprave. Ekonomska cijena smještaja djece u DV Maslačak iznosi 1.740,00 kn po djetetu mjesečno i nisu točne tvrdnje u nekim napisima da je cijena vrtića u općinama Brdovec i Pušća najveća. U Zagrebu ta cijena iznosi oko 2.000,00 kn, Velikoj Gorici 1.800,00 do 1.900,00 kn itd. Smatra da cijena u općini Brdovec nije visoka i Općina Brdovec će zadržati dosadašnji postotak sufinanciranja i na taj način olakšati financijsku obvezu koju roditelji imaju.
            - sredstva za sufinanciranje prehrane u 3 osnovne škole u iznosu od 326.000,00 kn, sufinanciranje produženog boravka učenika u iznosu od 465.000,00 kn, što su također obveze jedinica lokalne samouprave. Sufinanciranje produženog boravka sa zadovoljstvom su pozdravili gosti iz Svjetske banke koji su bili nazočni sastanku u OŠ Pavao Belas u Brdovcu.
            - sredstva za sufinanciranje prijevoza u iznosu od 505.500,00 kn - prijevoz učenika, studenata i osoba starijh od 65 godina,
            - sredstva za stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 132.000,00 kn,
            - sredstva za sportske objekte od 100.000,00 kn - za završetak sportskih domnova u Zdencima i Brdovcu,
            - sredstva za funkcioniranje sportskih udruga u iznosu od 866.000,00 kn - dotacije nisu smanjene u odnosu na ovu godinu,
            - sredstva za potrošnju i održavanje javne rasvjete planirana su na razini ove godine i očekuju se daljnje uštede, 400.000,00 kn,
            - sredstva za održavanje općinskih cesta u iznosu od 500.000,00 kn. Bit će dostatna obzirom da općina planira nabavu bagera i kamiona pa će se dio poslova moći samostalno obavljati, bez korištenja vanjskih usluga,
            - sredstva za zimsku službu - 600.000,00 kn, u ovoj godini utrošeno je oko 450.000,00 kn, a do sada su bila već 3 izlaska ekipa. Jedan izlazak košta oko 35.000,00 kn. Očekuje se ipak manja potrošnja sredstava i to za četvrtinu, obzirom da će se koristiti vlastiti traktor i priključci,
            - sredstva za nogostup i ceste - 500.000,00 kn. U 2011. g,. planira se asfaltiranje općinskih nerazvrstanih cesta i taj iznos sigurno neće biti dovoljan. Bit će dovoljno samo za pokretanje te akcije, ali se očekuje sufinanciranje građana u ulicama koje će se asfaltirati. Prema izrađenom troškovniku za te namjene bilo bi ptorebno oko 1.900.000,00 kn i to za po dvije ulice u svakom mjestu. Uz državnu cestu u dužini od 4,5 km ne postoji nogostup ni na jendoj strani, a po standardima trebao bi postojati na obje strane.
            - sredstva za proširenje groblja u Laduču od 250.000,00 kn,
            - sredstva za kanalizaciju u iznosu od 15.000.000,00 kn oročenih i prihod od oročenja od 1.600.000,00 kn, za radove u slijedećoj godini za naselja južno od pruge. Prema natječaju i procijenjenoj vrijednosti to bi iznosilo oko 10 do 11 milijuna kuna, a to se odnosi na radove na glavnim kanalima, te još 2 do 2,5 milijuna kuna za priključne kanala. Za nastavak izgradnje očekuju se sredstva iz EU-fondova, za što su projekte kandidirali zajedno općina Brdovec i Grad Zaprešić, a preko komunalnog poduzeća. Ulaskom Hrvatske u EU moglo bi se koristiti 60-70% sredstava fondova za te namjene, a ostalo će morati osigurati jedinice lokalne samouprave, ministarstva i Hrvatske vode.
            U nastavku je pojasnio ostale stavke rashodovne strane proračuna: sufinanciranje službenika Zagrebačke županije - UO za prostorno planiranje, od kojih bi jedan bio smješten u prostorijama Općine Brdovec, sredstva za projektnu dokumentaciju, a temeljem PPUO, projekt nogostupa koji bi se aplicirao prema fondovima EU, ministarstvima i Županiji, sredstva za projekt Poduzetnik 2009. Za sufinanciranje kamata, sredstva za razvoj poduzetničkih zona - 60.000,00 kn, sredstva za ambulantu u Brdovcu u iznosu od 20.000,00 kn, sredstva dotacije Centru za socijalnu skrb u iznosu od 201.000,00 kn, sredstva potpore novorođenoj djeci u iznosu od 180.000,00 kn, sredstva za OŠ P. Belas Brdovec od 300.000,00 kn, sredstva za kupnju zemljišta u Drenju i Zdencima - 60.000,00 kn, te 20.000,00 kn za kupnju zemljišta u Prigorju uz sufinanciranje Županije u iznosu od 100.000,00 kn, sredstva za imanje Resovo - 200.000,00 kn.
            Dodatno obrazloženje u ime Odbora za proračun i financije dao je predsjednik NIKŠA CRLJEN i istakao da je, temeljem učinjenih dodatnih analiza, održiv i ostvariv u 2011. godini.
            Nakon duže rasprave u kojoj su vijećnici iznosili svoja zapažanja, te amandmana vijećnice ANE LEVOJEVIĆ kojim je tražila povećanje planiranih sredstava (50.000,00 kn) za objekt kapelice u Prigorju, na način da se se ona povećaju skidajući 20.000,00 kn sa stavki: R011 329 - reprezentacije, R012 329 - manifestacije i pokroviteljstva i R013 329 - manifestacije i priredbe, te 10.000,00 kn sa stavke R187 323 - kulturni tisak, kako bi planirana sredstva za taj projekt iznosila 80.000,00 kn, a koji većinom glasova nije prošao i nakon provedenog glasovanja, većinom glasova uz 5 suzdržanih, Vijeće je donijelo Proračun općine Brdovec za 2011. s projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako je predložen.
 
            Pod 3. točkom jednoglasno je donesena Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Brdovec, a pod 4. također jednoglasno odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja Brdovec, te imenovano tročlano Povjerenstvo za provođenje natječaja u sastavu: Zoran Nekić, predsjednik, Ivan Hribar i Miro Lebo, članovi.
            Pod 5. točkom aktualni sat prijavljeni vijećnici će, zbog obveza načelnika zbog kojih je napustio sjednicu, dobiti odgovore na postavljena pitanja u pisanom obliku:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena