Loading...
Tražilica
Obavijesti
16.02.2011. u 14:43
Uređeno: 16.02.2011. u 15:52

USVOJENE II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

ZA 2010. GODINU

 

U utorak, 28.12.2010. pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Vijeća, održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, posljednja u ovoj godini.U nazočnosti svih 17 vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika,  županijskih vijećnika,  predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 10 točaka.

 

Pod 1. točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 18. sjednice.     

 
Pod 2. točkom aktualni sat prijavljenim vijećnicima na postavljena pitanja odgovarao je načelnik:
 
Pod 3. točkom većinom glasova uz 8 suzdržani, prihvaćene su II izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za 2010. godinu, a na prijedlog Odbora za proračun i financije koji je prethodno razmatrao navedene izmjene. U raspravi je upozoreno na velike razlike u realizaciji proračuna po mjesnim odborima od 32% kod MO Zdenci, do 102% u MO Prudnice, na naknade domarima, te na drastičan pad iznosa proračuna, što je dijelom posljedica gospodarskih kretanja, a s druge strane je trebalo napraviti nešto više da se te posljedice ne osjećaju na programima i dotacijama za rad udruga, posebno u kulturi i sportu.
 
Pod 4. točkom većinom glasova, također na prijedlog Odbora za proračun i financije, prihvaćen je Plan proračunskog korisnika Muzej Brdovec, obzirom da je Muzej Brdovec u sastavu općinskog proračuna, ali donosi svoj pojedinačni plan jer ima i druge izvore financiranja osim Općine Brdovec.
 
Pod 5. i 6. točkom većinom glasova, odnosno jednoglasno prihvaćeni su:
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2011. godini i
- Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brdovec u 2011. godini.
 
Navedeni programi izrađeni su na temelju zahtjeva mještana općine Brdovec i prijedloga mjesnih odbora i za njihovu realizaciju planirana su sredstva u općinskom proračunu.
 
Pod 7. i 8. točkom Vijeće je imenovalo članove svojih povjerenstava i to:
- u Odbor za proračun i financije, a nakon prihvaćanja zahtjeva Mladena Debeljaka za razrješenjem članstva u Odboru za proračun i financije, za člana jeimenovalo vijećnika Davorina Barača,
- u Povjerenstvo za prostorno planiranje, a nakon prihvaćanja ostavke Željka Gašparinčića na članstvo u Povjerensvu za prostorno planiranje, za člana je imenovalo gospodina Renata Zdunića.
 
Pod 9. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o obračunu i naplati naknade razvoja. Radi se o usklađenju već postojeće odluke sa zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.
 
Pod 10. točkom Vijeće je jednoglasno odgodilo glasovanje o Odluci o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone Savrščak radi prikupljanja dodatnih informacija koje bi olakšale opredjeljenje Vijeća kod donošenja navedene odluke. 
Na kraju sjednice predsjednik se svim nazočnima zahvalio na suradnji u 2010. godini, te ih pozvao na prigodni domjenak.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena