Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.05.2011. u 13:43
Uređeno: 11.05.2011. u 13:58

U utorak, 15.3.2011. pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Vijeća, održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, prva u ovoj godini.U nazočnosti svih 17 vijećnika, načelnika i zamjenika načelnika,  županijskog vijećnika,  predstavnika medija, te zaposlenika općinske uprave, na dnevnom redu je bilo 14 točaka. 

 

            Pod 1. točkom dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen zapisnik 19. sjednice.     
            Pod 2. točkom aktualni sat prijavljenim vijećnicima na postavljena pitanja odgovarao je načelnik:
            Pod 3. točkom većinom glasova uz 8 suzdržanih, prihvaćeno je Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 31.12.2010., a koje je uvodno obrazložila pročelnica UO za financije Maja Coner i načelnik Alen Prelec. Realizacijom je zadovoljan, obzirom na recesiju i smanjenje prihoda i ni jedan projekt nije zaustavljen, a započeti su i novi. Vezano za rad mjesnih odbora upozorio je na velikee režijske troškove (plin, električna energija) koji čine 50% ukupnih troškova.  
 
            Pod 4. točkom većinom glasova, također na prijedlog Odbora za proračun i financije, donesena je Odluka o godišnjemobračunu proračuna za 2010. godinu.
 
            Pod 5. točkom većinom glasova prihvaćena je Odluka o namjeni neutrošenih sredstava iz 2010. godine.
 
            Pod   6. točkom većinom glasova prihvaćeno je izvješće načelnika o radu u 2010. godini u kojem je istaka najvažnije realizirane projekte,
 
            Pod 7. točkom uz obrazloženje pročelnika UO Daniela Bukovinskog i predsjednika Povjerenstva za izbor ravnatelja Muzeja Zorana Nekića o provedenom postupku natječaja za izbor ravnatelja, jednoglasno je donesena odluka o izboru Ivana Cvitkovića za ravnatelja Muzeja Brdovec.
 
            Pod 8. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o prijedlogu kandidata za suce porotnike i to:
-           za suce porotnike Županijskog suda u Velikoj Gorici predlažu se:
 
  • MILJENKO SUHOBILEC, Drenje, Žmaučeva 13,
  • PETAR ŽULJ, Brdovec, S.Zagozde 6.
 
-          za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici predlažu se:
 
  • RENATO ŠINTIĆ, ravnatelj OŠ I.B. Mažuranić, Prigorje Brdovečko,
  • ANDREJ PEKLIĆ, ravnatelj OŠ Pavao Belas, Brdovec.
 
  
-          za suce porotnike za Općinski sud u Zaprešiću predlažu se:
 
  • MIRKO PAPIĆ, Zdenci, Zdenačka 144,
  • ANA KNEŽEVIĆ, Prigorje, Nova c. 15.
 
 
            Pod 9. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o otkazu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Brdovec od 27.5.2008. te aneksa tom ugovoru od 14.5.2009. sa Josipom Zeljakom. Isto tako donijelo je odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za zakup navedenog zemljišta.
 
            Pod 10. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje općinskih granica u sastavu:
 
1.      ZVONKO KLJUČARIĆ, predsjednik,
2.      STJEPAN ESIH, član,
3.      ZLATKO LEPESIĆ, član,
4.      MLADEN KNEŽEVIĆ, član,
5.      MARIJAN LEPESIĆ, član.
 
 
            Pod 11. točkom Vijeće je donijelo Odluku o ponovnom raspisivanju javnog poziva za izbor članvoa Savjeta mladih. Rok za dostavu prijedloga je 60 dana od dana objave pozirava.
 
Pod 12. točkom Vijeće je većinom glasova donijelo Odluku o imenovanju cjelokupnog prostora oko kapele sv. Josipa u Prigorju Brdovečkom koji se sastoji od k.č. 1559, 1532/2 i 1533/2 sve k.o. Brdovec kao „Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata“, jednoglasno da se ulica u Prigorju Brdovečkom koja je upisana u zemljišno-knjižni uložak Općinskog suda u Zaprešiću, a označena je u katastarskom operatu kao k.č.br. 1435/6 i 1435/8, k.o. Brdovec imenuje kao Rudine.
 
Pod 13. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo
 
Odluku
o visini ekonomske cijene koštanja boravka
djece u dječjem vrtiću
 
Članak 1.
                        Ekonomska cijena smještaja djece u dječjim vrtićima za 2011. godinu iznosi, prema odluci osnivača, 1.700,00 kn mjesečno po djetetu.
 
Članak 2.
                        Općina Brdovec iz općinskog proračuna subvencionira boravak djece u vrtićima kako slijedi:
-          za jedno dijete iz obitelji 980,00 kn od ekonomske cijene,
-          za drugo dijete 1.180,00 kn od ekonomske cijene,
-          za treće i svako slijedeće dijete punu ekonomsku cijenu koštanja,
-          za dijete čiji samo jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području općine Brdovec - 490,00 kn.
 
Članak 3.
                        Za djecu iz obitelji korisnika prava socijalne skrbi i druge socijalno ugrožene obitelji načelnik može svojom posebnom odlukom odobriti dodatne olakšice ili potpuno osloboditi plaćanja vrtića.
 

                        Pod 14. točkom Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prodaji općinskog vozila.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena