Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.11.2011. u 08:38
Uređeno: 09.11.2011. u 08:42

U utorak, 10.5.2011. pod predsjedanjem predsjednika Stjepana Esiha i u nazočnosti svih 17 vijećnika, te županijskih vijećnika, donačelnika i djelatnika općinske uprave, održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. Na dnevnom redu bilo je 10 točaka dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika i aktualnog sata, većinom glasova (6 suzdržanih) prihvaćeno je Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 31.3.2011.

 

Pod 4. Točkom dnevnog reda, nakon dužeg razdoblja izrade i dorade, uz 1 suzdržani glas, donesena je odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Brdovec, a nakon dobivene suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje i rasprave te prihvaćanja od strane nadležnog Povjerenstva za zaštitu i spašavanje. Pod 5. točkom dopunjen je Stožer za zaštitu i spašavanje , umjesto Igora Župančića, za člana je imenovan dr. Daniel Lozar.
                Pod 6. točkom Vijeće je, a nakon obrazloženja pročelnika UO Daniela Bukovinskog, jednoglasno donesena Odluka o javnim priznanjima Općine Brdovec, a koja je usklađena sa zakonom i novim Statutom.
                Pod 7. točkom jednoglasno je donesena odluka o izboru osoba za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih asfaltnih cesta na području općine Brdovec, kao i za održavanje javne rasvjete. Za prve poslove izabrane su Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. na vrijeme od 4 godine, a za druge tvrtka CDH usluge d.o.o., Husinec, također na vrijeme od 4 godine.
                Pod 8. točkom dnevnog reda izvršene su određene izmjene članova u povjerenstvima Općinskog vijeća. Tako je u Povjerenstvu, umjesto Blaža Andračića imenovana gospođa Branka Bukovina, likovna umjetnica, a u Povjerenstvo za zaštitu i spašavanje umjesto Igora Župančića, gospodin Mladen Magdić.
                Pod 9. točkom  većinom glasova Vijeće je razriješilo odbor za izgradnju kapelice imenovan od strane ovog predstavničkog tijela 12.12.1996. godine.

                Pod 10. točkom nakon poduže rasprave, većinom glasova protiv, donesen je Zaključak o ne davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke načelnika o prihvaćanju Odluke o cijeni vodnih usluga.

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena