Loading...
Tražilica
Obavijesti
09.11.2011. u 08:57
Uređeno: 09.11.2011. u 08:59

 

PRIHVAĆENI IZVJEŠĆE O REALIZACIJI U PRVIH 6 MJESECI
 I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2011. GODINU

            U četvrtak, 14.7.2011. pod predsjedanjem predsjednika Stjepana Esiha i u nazočnosti 13 vijećnika, donačelnika i djelatnika općinske uprave, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. Na dnevnom redu bilo je 5 točaka dnevnog reda.

 

Nakon verifikacije zapisnika, pod 2. točkom detaljno je raspravljano o Izvješću o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 30.6.2011. Uvodno obrazloženje podnio je načelnik Alen Prelec i istako da je Izvješće razmotrio Odbor za proračun i financije, prihvatio ga i uputio na usvajanje Općinskom vijeću. U obrazloženju je izrazio zadovoljstvo povećanjem poreznih prihoda od 2%, a što je vjerojatno rezultat određenih pomaka u gospodarstvu (i zapošljavanju), potaknutih i potpomognutih povoljnim kreditima poduzetnicima, koje su im banke odobrile po preporuci općine i njenoj obvezi subvencioniranja kamata. Radi se o pomaku koji raduje i naznaka je dolaska nekih boljih vremenima na gospodarskom planu općine Brdovec. Izvješće prihvaćeno većinom glasova (4 suzdržana).

            Pod 3. točkom iznesen je prijedlog I izmjena i dopuna proračuna općine Brdovec za 2011. godinu, koje je također detaljno obrazložio načelnik Alen Prelec, uz zaključak Odbora za proračun i financije koji je predložio njihovo usvajanje. U raspravi su sudjelovali svi nazočno vijećnici, postavljajući pitanja o razlozima odstupanja od planiranog. I izmjene i dopune proračuna prihvaćene su većinom glasova (uz 3 suzdržana) s izmjenom koja se odnosi na brisanje stavke kojom su bila planirana 2,5 milijuna kuna za otkup općinske zgrade.
            Pod 4. točkom dnevnog reda uz 1 suzdržani glas, većinom glasova prihvaćena je Odluka o poništenju Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Brdovec i donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za navedene poslove.
 

            Pod 5. točkom aktualnim satom: prijavljeni vijećnici postavljali su pitanja:

 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena