Loading...
Tražilica
Obavijesti
18.11.2011. u 12:46
Uređeno: 18.11.2011. u 12:48

DONESENE ODLUKE ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKATA

U utorak, 11.10.2011. pod predsjedanjem predsjednika Stjepana Esiha i u nazočnosti 14 vijećnika,  županijskog vijećnika, predstavnika ŠRU Štuka, donačelnika i djelatnika općinske uprave, održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. Na dnevnom redu bilo je 10 točaka dnevnog reda.

 Nakon verifikacije zapisnika 23. sjednice, na koji nije bilo primjedbi, u aktualnom satu prijavljeni vijećnici zatražili su odgovore na svoja, maksimalno 2 pitanja (čl. 44. Poslovnika):

Pod 3. točkom dnevnog reda, nakon uvodnog obrazloženja pročelnika DANIELA BUKOVINSKOG i višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje PREDRAGA FRANJEŠEVIĆA, jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi DPU naselja Prigorje Brdovečko, koji su obrazložili razloge izmjene postojeće Odluke u cilju usklađivanja s novim izmjenama Zakona o prostornom planiranju i građenju.

    Pod 4. i 5. točkom dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene dvije odluke također iz oblasti gradnje i prostornog planiranja, a osnova za donošenje je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. To su Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone i Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.

    Pod 6. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Brdovec. Odlukom je, a temeljem raskida ugovora s prethodnim zakupcem, dano zemljište u zakup OPG-u Ivana Orsaga iz Zdenaca.

    Pod 7. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete. Ti poslovi ovom odlukom u slijedeće 4 godine povjereni su poduzeću Elektrowat d.o.o. iz Šibica.

    Pod 8. točkom dnevnog reda većinom glasova Vijeće je imenovalo Savjet mladih, drugi saziv. U Savjet su imenovani:
1.    Helena Kraljić      
2.    Karlo Prahin         
3.    Martina Firić         
4.    Martina Kašpert     
5.    Tamara Kosmat     
6.    Marin Filipčić     
7.    Sara Ivković.

    Pod 9. točkom dnevnog reda većinom glasova prihvaćeno je Izvješće Državnog ureda za reviziju o kontroli poslovanja u 2010. godini.

    Pod 10. točkom dnevnog reda vijećnicima je u materijalima dostavljen nacrt Odluke o komunalnom redu na prvo čitanje, te im je ostavljen rok do slijedeće sjednice za dostavu primjedbi i prijedloga kako bi ona bila što kvalitetnije pripremljena za donošenje.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena