Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 12:40
Uređeno: 11.04.2012. u 12:53

DONESENE ODLUKE ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKATA

U utorak, 15.11.2011. pod predsjedanjem predsjednika Stjepana Esiha i u nazočnosti 11 vijećnika, županijske vijećnice, donačelnika i djelatnika općinske uprave, održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. Na dnevnom redu bilo je 5 točaka dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika 24. sjednice, na koji nije bilo primjedbi, u aktualnom satu prijavljeni vijećnici zatražili su odgovore na svoja, maksimalno 2 pitanja (čl. 44. Poslovnika):

     Pod 3. točkom dnevnog reda, nakon uvodnog obrazloženja pročelnika DANIELA BUKOVINSKOG jednoglasno je donesena Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Brdovec.  Usklađenje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije i s Zakonom je glavni razlog izmjene Prostornog plana općine Brdovec. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije br. 10/2011), pored ostalih infrastrukuralnih zahvata važnih za Općinu, predviđa izmještanje koridora trase visokonaponske mreže 2x400 kV dalekovoda (Ključ Brdovečki-Šenkovec-Vukovo Selo).Na području općine Brdovec se Prostornim planom Zagrebačke županije planira izgradnja prometnica državne i županijske razine(obrađuje se u izradi V. izmijenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije). Izmjenama plana općine Brdovec želi se kvalitetno povezivanje tih prometnica na lokalnu mrežu nerazvrstanih cesta, kao i postojeće i planirane gospodarske zone, te usklađenje s planovima susjednih jedinica lokalne samouprave.

 
     Pod 4. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Brdovec kojom je izabran dimnjačar Filip Markotić iz Laduča, koji je i do sada obavljao te poslove.
 

     Pod 5. točkom dnevnog reda također jednoglasno donesena je Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika, a vezano za mjere energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 za najmanje 20% kroz provedbu Akcijskog plana za održivu energiju.  Općina Brdovec je potpisala ugovor s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske o izradi akcijskog plana za općinu Brdovec. Sve navedeno olakšat će pristup fondovima EU i drugim institucijama koje sufinanciraju energetske projekte.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena