Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 13:11

UVJERLJIVOM VEĆINOM DONESEN PRORAČUN OPĆINE BRDOVEC ZA 2012. GODINU

 
U četvrtak, 1.12.2011. pod predsjedanjem predsjednika Stjepana Esiha i u nazočnosti svih vijećnika, županijskih vijećnika, donačelnika i djelatnika općinske uprave, održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. Na dnevnom redu bilo je 5 točaka dnevnog reda.

Nakon verifikacije zapisnika 25. sjednice, na koji nije bilo primjedbi, u aktualnom satu prijavljeni vijećnici zatražili su odgovore na svoja, maksimalno 2 pitanja (čl. 44. Poslovnika):

    Pod 3. točkom dnevnog reda sigurnom većinom glasova (7 suzdržanih) prihvaćen je Proračun Općine Brdovec za 2012. s projekcijama proračuna za 2013. i 2014. godinu. Uvodna obrazloženja uz obimnu dokumentaciju, koja je dostavljena u materijalima za sjednicu, podnijeli su načelnik ALEN PRELEC i gospodin NIKŠA CRLJEN, predsjednik Odbora za proračun i financije. Osnova za izradu proračuna je, kao i prethodnih godina, a u posljednje dvije godine još intenzivnije, bili su planovi mjesnih odbora i svih udruga – korisnika općinskog proračuna, te zaključci nekoliko sastanaka općinskog vodstva s predstavnicima mjesnih odbora, Strategije razvoja općine Brdovec, te smjernice Vlade RH. Tako je proračun sukus njihovih želja, planova, ali i financijskih mogućnosti prihoda koji se očekuju u narednim godinama. Proračun je prihvaćen u iznosu od 45.056.796,00 kn, od čega najveći dio prihoda čine prihodi od poreza i prireza od nesamostalnog rada u iznosu od 18.864.146,07 kn. Načelnik je detaljno obrazložio stavke proračuna, posebno one koje se odnose na kapitalne projekte općine: kanalizaciju, nastavak i završetak izgradnje sportske dvorane u Brdovcu, poslovno-stambene zone Januševec, doma za starije osobe, nastavak izgradnje nogostupa uz državnu cestu, modernizacija javne rasvjete, uređenje groblja u Laduču, kupnja zemljišta za igralište kod OŠ I.B: Mažuranić u Prigorju, te uređenje dječjeg igrališta u Laduču kod PŠ Laduč, nastavak asfaltiranja općinskih ulica, te ostale stavke bitne za život mještana općine, a odnose se na predškolski i školski odgoj, sport, kulturu itd. Bitno je da ni jednom proračunskom korisniku nisu smanjene donacije, da su se maksimalno poštivali njihovi planovi i želje. Naglašeno je da je proračun razvojni, da osigurava daljnji razvoj i život općine. Vijećnici HDZ nisu podržali proračun, smatrajući da vijećnicima nedostaju suštinske informacije o programima, ne o brojkama, već nedostaje ideja vodilja, o čemu bi trebao razmišljati načelnik, a koja će povezati strategiju razvoja općine preko rasprave o programima koji proizlaze iz te Strategije.

    Nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasanja, sigurnom i uvjerljivom većinom glasova donesen je Proračun za 2012. s projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako ga je Vijeću predložio načelnik, koji je time opravdao svoje mjesto kandidata na izbornoj listi Kukuriku koalicije za predstojeće parlamentarne izbore, što je veliko priznanje vodstvu Općine Brdovec.
 
    Pod 4. i 5. Točkom dnevnog reda, a nakon detaljnih obrazloženja načelnika Stožera zaštite i spašavanja Zvonka Ključarića i pročelnica UO Daniela Bukovinskog, jednoglasno u prihvaćeni Analiza stanja zaštite i spašavanja na području općine Brdovec i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Brdovec za 2012. Godinu, te Plan zaštite i spašavanja općine Brdovec.

    Pod 6. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o komunalnom redu.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena