Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 13:28
Uređeno: 11.04.2012. u 13:31

PODNESENO DETALJNO  IZVJEŠĆE O TIJEKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJE

 

Pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, 28.2. održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, prva u 2012. godini. U nazočnosti 16 vijećnika raspravljeno je 13 točaka dnevnog reda. Sjednicu su, osim nazočnih vijećnika i županijskog vijećnika, bili nazočni Željko Majcen i Dinka Markota (Zaprešić d.o.o.), Zvonimir Varga (IGH d.d.), Robert Zelić (IGR d.o.o.) i Nikola Rešetar, savjetnik načelnika za kanalizaciju.

Nakon verifikacije zapisnika, pod 2. točkom dnevnog reda izvješće o tijeku radova na izgradnji kanalizacije u naseljima južno od pruge podnio je gospodin Željko Majcen, direktor Zaprešić d.o.o. , investitora izgradnje i istakao da je izgradnja kanalizacije dobivena javnim natječajem, a radovi su počeli 1.4. 2011.  Rok izvršenja ovog dijela radova po ugovoru je 500 dana, što je 15.8. ove godine. To je rok u kojem je izvođač dužan napraviti i predati po ugovoru ovaj dio kanalizacije. U tom roku nisu predviđeni međurokovi i etapna dovršenja s drugim, kraćim rokovima, već samo konačan rok predaje radova 15.8.2012.

    Prema najsvježijim podacima, iza kojih stoji komunalno poduzeće, izgrađeno je 51% kanala, 90% poslova na crpnim stanicama i 40% priključnih kanala, iz čega proizlazi da je napravljeno 60% posla. Do 31.12. 2011. potrošeno je 54% vremena i utrošeno 52,97% sredstava. Graditi kanalizaciju u jesensko doba nije jednostavno, ali bilo je i puno sreće jer je bila suša, ima puno uskih ulica i radi se pod prometom. To nije ugodan posao, ni za izvođača, a još manje za građane koji tu žive, te je bilo određenih problema. Uvijek kad se rade ovako veliki infrastrukturni zahvati to se veže za malo prljavosti, ljudima se čini da to traje predugo, ima objektivnih i subjektivnih razloga, ovisno o dionicama.
    Komunalno poduzeće, kao investitor, uvjereno je da izgradnja teče normalno i da će kanalizacija biti gotova u rokovima koji su utvrđeni ugovorom. U slučaju nepoštivanja rokova postoje penali i druga sredstva da se izvođača financijski kazni. Komunalno poduzeće je u dogovoru sa Općinom Brdovec uvelo jednu međufazu u kojoj će se do 1.5. završiti dio oko crkve, do C 13, do igrališta kako bi ta ulica mogla ići u asfaltiranje.
 
    Dodatne informacije iznio je i predstavnik projektanta (IGH d.d.), gospodin Zvonko Varga i istakao da se radi o razdjelnom sustavu kanalizacije, postavljaju se cijevi za izvođenje sanitarnih otpadnih voda koje se realiziraju u domaćinstvima, ali i dalje je potrebno imati sustav odvodnje oborinskih voda koje se realiziraju na cesti, kućnim krovovima itd. i s tih površina različite količine vode poniru u podzemlje i dolaze u sustav oborinske odvodnje. Za sada na području općine su za to otvoreni kanali uz prometnice. Zato je odabrana trasa kanalizacije u prometnici. Ujedno, prometnica je uvijek najlakše imovno-pravno rješiva problematika. Čim se zalazi u privatne parcele, projektiranje i izvođenje dolazi u određene probleme. Druga stvar koja utječe na trasu koja je generalno postavljena su i druge instalacije u prometnici – plin, voda i dijelom telekomunikacijske instalacije. Projektant se u tom smislu pokušao postaviti tako da se odmiče od instalacija koje su složenije u kontaktu s kanalizacijom, a to su plin i voda.
    Što se tiče dubina, navodi da je dio općine nizinski dio, uz rijeku Savu i na toj velikoj metraži cijelo područje se svodi na to da odmah voda ide na pročišćavanje na centralni uređaj Zajarki u Zaprešiću. Sve te vode se odvode na tu lokaciju da bi se pročistile. Iz tog razloga je trasa usmjerena prema Zajarkima i Zaprešiću obzirom na to da je to relativno horizontalni teren. Pad od Ključa prema Javorju je premali u odnosu na to koliko mora padati niveleta kanalizacije. S tog razloga moralo se uključiti nekoliko CS, što je naravno trošak.
 
   Nakon toga su gosti odgovarali na pitanja nazočnih vijećnika, a koja su se ticali tijeka odvijanja radova, širine i dubine iskopa, ugradnje zamjenskog materijala, regulacije prometa itd.
 
    Pod 3. točkom detaljno pojašnjenje prijedloga Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije podnio je direktor Željka Majcena, koji je još 1986. godine, kad je došao kao rukovoditelj Čistoće, imao obvezu i posao obilaziti područja mjesnih zajednica i uvjeravati građane da se zbog zaštite vodocprilišta Šibice mora uvesti odvoz otpada. U tom poslu je od 1986. godine, malo zna o kanalizaciji, a o ovome znam puno više. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj bio je zamišljen da će se na području grada Zagreba raditi jedna spalionica i da će ostali imati pretovarne stanice za odvoz komunalnog otpada u spalionicu. Grad Zagreb je trebao dati deponij, a Zagrebačka županija spalionicu. Međutim, u gradu Zagrebu je u tom trenutku bila na vlasti jedna, a u Županiji druga stranačka opcija, tako da se cijela situacija zakomplicirala. Prešlo se na sustav gospodarenja otpadom po županijama, gdje je predviđeno da jedna ili više županija mogu imati svoj deponij na koji bi se onda dovozio otpad. Na ovom području je deponij zamišljen iza Ivanić Grada, točnije Kloštar Ivanić, što je 80 km od Zaprešića, a koje nije lako prijeći jer između Zaprešića i Ivanić Grada postoji Grad Zagreb u kojem su vrlo često prometni zastoji.
    Inicijatori dostavljenog dopisa od strane Grada Zaprešića su Grad Zaprešić i komunalno poduzeće „Zaprešić“, koje je mišljenja da je prihvaćanje županijskog oporabilišta i županijskog deponija na području Kloštar Ivanića za građane ovog kraja neprihvatljivo jer to bitno mora podići cijenu odvoza komunalnog otpada. S druge strane zaprešićki deponije je deponij koji u svakom slučaju treba sanirati, sreća je što je na glinastoj površini koja je vodonepropusna i on je za ovo područje sigurno dovoljan za 20-30 godina. U planu je na ovom deponiju raditi sortiranje otpada, a početkom slijedeće godine u planu je pokretanje programa posebnog prikupljanja papira.
    Stoga smatra da u ovom trenutku nije pametno iz ovog kraja odvoziti otpad do Ivanić Grada, već da se koristi ovaj postojeći deponij dok će se moći. U skoroj budućnosti upitno je i postojanje Zagrebačke županije i županija uopće i vjerojatno će one biti prošlost, postojat će regije i po njegovom mišljenju, bilo bi bolje orijentirati se na Zabok, Jastrebarsko ili Karlovac. Nije jednostavno donijeti takve odluke, treba uzeti u obzir ekonomski interes. U ovom slučaju to jednostavni nije ekonomski interes građana ovog područja, niti je to u ovom trenutku potrebno. Potpisom ovog Sporazuma (čl. 7) općina se obvezuje financirati izgradnju centra, i kad bude gotov koristiti ga. Komunalno poduzeće ništa ne gubi, ne mora biti prijevoznik koji će voziti otpad, ono ga prikuplja, ali će izgubiti građani jer će usluge odvoza bitno poskupiti.
     U nastavku upozorava da bi općina Brdovec morala donijeti plan gospodarenja otpadom, to rada vanjske kuće. Općina Pušća dala je isti odgovor kao i Grad Zaprešić, odnosno nije zainteresirana za potpisivanje predloženog Sporazuma. Iznosi i zahtjev načelnika općine Dubravica za sastanak svih načelnika slijedeći tjedan na kojem bi bila ova tema, kako bi se zauzeo zajednički stav. Ovo je suprotstavljanje stavu župana i župan zbog toga nije sretan, ali je pročelniku s kojim je razgovarao rekao ovaj interes i interes građana ispred županovog interesa. Također osobno ne vidi neku budućnost u tom oporabilištu, kao i županija u slijedećih deset godina. Komunalno poduzeće ne dozvoljava dovoz otpada iz Zagreba na svoj deponij i sigurno, nakon sanacije, još će u slijedećih 20-30 godina biti riješeno odlaganje otpada. Mora se raditi i kompostana i reciklaža, te primarno odvajanje, a predviđa se i jedna bio-elektrana za proizvodnju električne energije.
 
    Nakon otvaranja rasprave konstatirano je da bi za kvalitetno donošenje odluke o prihvaćanju navedenog Sporazuma trebale dodatne, kvalitetne informacije, te je nakon glasanja, ova točka jednoglasno skinuta s dnevnog reda.
 
    Prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda, načelnik Alen Prelec, obzirom na nazočnost sjednici direktora Željka Majcena, vijećnike je izvijestio o poduzetim koracima, a ponukan napisima u novinama na temu Plive, Kvasca i potoka Gorjak i informacijama „zelenih“ da potok Gorjak zagađuje vodocrpilište. O tome je detalje iznio direktor Željko Majcen – nakon što je na HRT-u doktor znanosti Ahel iz Instituta Ruđer Bošković izrekao jednu rečenicu da je moguće da u vodi vodocrpilišta Šibice postoje antibiotici, što kao ozbiljan znanstvenik nije smio reći na takav način, nego se uzme voda, ispita se i onda ide u javnost, počele su se iznositi razne informacije. S druge strane, u zadnjih pola godine digla se velika prašina vezano za proširenje proizvodnih pogona Plive i Kvasca, a čini mu se da u tome ima dosta politike, politikantstva i neznanja. Kao što je na početku rekao, ponukan izrečenim na televiziji, komunalno je poslalo dopise Institutu Ruđer Bošković i Institutu Andrija Štampar za dostavom ponude za uzimanje uzoraka i analizu vode radi ispitivanja o postojanju antibiotika. Nitko se nije odazvao, nakon toga, zahtjev je ponovljen, a dostavljen i e-mailom uz napomenu da je ono što je prezentirano „smokvin list“ i da treba raditi velika ispitivanja područja da bi se to ispitalo i da će se u slučaju da se potvrde iznesene činjenice, vodocrpilište zatvoriti ili će, u suprotnom, raditi i daje. Pisanog odgovora nije bilo, te su poslane i dvije požurnice, nakon čega je stigao odgovor da nisu sposobni to raditi. Potom se odlučilo stupiti u kontakt sa Institutom za zaštitu okoliša u Mariboru, koji su odmah reagirali, uplaćeno im je 1.000 eura i treći dan su došli. Za tu akciju znali su načelnik općine Brdovec, gradonačelnik Zaprešića i on ispred Komunalnog poduzeća. Uzeli su vodu iz 5 bunara, segment iz potoka Gorjak, piezometar iz svakog bunara, a uručen im je i elaborat „Ruđera Boškovića“ za potok Gorjak. Odgovori su ubrzo stigli: u vodi s vodocrpilišta Šibice nema znakova prisutnosti bilo kakvih antibiotika, niti bilo kojih stvari koje bi upućivale na farmaceutsku industriju. Što se toga tiče, ova voda je čista.
    Navodi da su u segmentu iz potoka Gorjak našli tragove farmaceutske industrije, ali isto tako utvrdili da je voda iz potoka Gorjak daleko bolja nego kada je „Ruđer Bošković“ radio analizu prije 17.12.2007. kada su Pliva i Kvasac spojeni na glavnu odvodnju. 
    U međuvremenu su se javili i iz Instituta „Ruđer Bošković“ i rekli da bi došli po uzorak vode. Uzeli su uzorak vode i iz potoka Gorjak. Neće izlaziti s rezultatima ispitivanja mariborskog instituta dok Institut „Ruđer Bošković“ ne napravi svoje.
    Kontaktiralo se i s Hrvatskim vodama i ići će se i u njemački institut na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li je voda ispravna ili nije. U nastavku navodi da su u toj vodi nađeni tragovi nečega što se nije moglo identificirati jer su vrijednosti u vrlo malim količinama i ne upućuju na farmaceutsku industriju, pa je predloženo da se potraže i neki drugi zagađivači na ovom području jer bi moglo biti riječ i o plastici i sl.
    Činjenica je da će se ići dalje, uzet će se uzorci vode iz dvije pumpe na području ove općine, održan je korektan sastanak s Plivom i Kvascem da se uzmu uzorci njihove kanalizacije i voda rijeke Save da se vidi što nosi rijeka Sava. Slovenci su upitani, ako oni ne mogu identificirati te tvari koje su nađene, da li postoji institut koji će to identificirati, rekli su da može, ali uzorak mora imati zasićenost sto puta veću od ove. Smatra da je sada ujedno i pravo vrijeme da se „stisnu“ Pliva i Kvasac i da se konačno razriješi pitanje zagađenja vodocrpilišta Šibice. Sumnja da je moguća zagađenost jer postoje o tome dokazi, potvrde biološkog ispitivanja i teških metala, što se radi kontinuirano. Bunar B „0“ je biološki najnepovoljniji , u granicama normalnog, ali malo lošiji od onih niže, prema Savi. Na to je možda utjecala poplava 2010. godine u Šibicama iz kanalizacije, a što je moglo dovesti do zagađenja.
    Komunalno je predložilo, ukoliko dođe do toga da Pliva i Kvasac ostanu na ovoj lokaciji, da se donese odluka da se njima uvjetuje izgradnja novog kolektora koji će ići s lokacije Savski Marof direktno na pročistač otpadnih voda koji će biti vakuumski (može biti gravitacijski, s pumpama i vakumski), tako da na toj lokaciji Savski Marof – pročistač – ne bi bilo šahtova, ni mogućnost priključka. Tim načinom bi se riješilo i pitanje smrada.
    U nastavku ističe građane Brdovca i privredu općine kao moguće potencijalne zagađivače i opasne za vodocrpilište Šibice. Iz tog razloga Hrvatskim vodama dostavljene su sve građevinske dozvole sa zahtjevom da se hitno, kad dođe novo rukovodstvo, jer sredstava ima, projekti postoje, kao i ostali uvjeti, postigne dogovor da Hrvatske vode i Vlada financiraju kompletnu izgradnju kanalizacije i da se svi građani i privreda moraju spojiti na tu kanalizaciju zbog zaštite vodocrpilišta Šibice. Smatra da bi bilo sad vrijeme da se napravi takav potez i da općina Brdovec i njeni građani koji piju tu vodu izvuku korist. S jedne strane odvajanje Plive i Kvasca riješilo bi problem smrada i puni kapacitet ove kanalizacije, a izgradnja kanalizacije omogućila obavezno spajanje svih subjekata.
    U nastavku izvješćuje da će komunalno poduzeće vodu koja je prodana od 1. 3.2012. fakturirati na računu u travnju po novim stopama PDV-a. Na cijeni vode se skida 13%, a za odvodnju i otpad se diže 2%. Komunalnom poduzeću nije bila intencija ni jednu lipu dizati svoje cijene njegovih usluga u ovoj godini jer su planovi pokazali da se tako može postupiti. Isto tako navodi da će se krajem ljeta ili srpnja mjeseca početi s naplatom pročišćavanja otpadnih voda.
 
Pod 4. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o ekonomskoj cijeni koštanja i kriterijima boravka djece u vrtiću podnio je načelnik Alen Prelec i naveo da ova Odluka detaljnije regulira kriterije sufinanciranja općine. Novost je kriterij jednog nezaposlenog roditelja u kojem slučaju ima pravo na manji sufinancirani iznos od strane općine (čl. 5). Ujedno su člankom 7. regulirana prava na olakšice. Radi se o visokim subvencijama općine samo za smještaj djece. To je ogroman trošak proračuna, ali smatra da roditelje ne bi trebalo dodatno opterećivati, a s druge strane i općina bi teško podnosila dodatna opterećenja.
 
    Nakon otvaranja rasprave, u kojoj je sudjelovala samo jedna vijećnica koja je imala primjedbu na članak 10. u kojem nije vidljiva fiksna cijena programa, odnosno financijska obveza Općine Brdovec, te predložila brisanje članka 11. koji obvezuje sve korisnike općinske subvencije za vrtić na podmirenje svih financijskih obveza prema Općini, te provedenog glasanja, Odluka je jednoglasno prihvaćena.
 
Pod 5. točkom dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena Odluka o priključenju na vodne građevine, kako je predložena. Odlukom je utvrđena obveza priključenja, postupak, rokovi, visina i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, te prekršajne odredbe. Ta se Odluka našla na dnevnom redu radi usklađivanja s Uredbom Vlade RH o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.
 
Pod 6. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju postupka za dodjelu općinskih priznanja, a povodom Dana općine.
 
Pod 7. točkom većinom glasova (1 suzdržan), donesene su Odluke o imenovanju ulica i to:
-          Ulica u Ključu označena kao k.č. 4088/3 imenuje se kao Četrnje,
-          Ulica u Prigorju označena kao k.č. 1501/7 imenuje se kao I odvojak Prigorske ulice.
-           
Pod 8. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju DPU-a dijela naselja Prigorje Brdovečko IV, na koji način je realizirana inicijativa privatnih vlasnika parcela, te provedena zakonska procedura.
 
Pod 9. točkom, nakon uvodnih obrazloženja Predraga Franješevića, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje i gospodarstvo i Daniela Bukovinskog, pročelnika UO, jednoglasno je donesena Odluka o nerazvrstanim cestama.  Temeljem zakona o cestama – članak 107. jedinice lokalne samouprave dužne napraviti bazu podataka nerazvrstanih cesta. Temeljem toga pripremljen je prijedlog odluke i u skladu je s navedenim zakonom. Prilikom njene izrade kontaktirane su Hrvatske ceste i Županijske ceste. Odluka se neće moći provoditi dok se ne donese pravilnik o tome kako će se voditi taj katastar, odnosno baza podataka.U suradnji s UO za graditeljstvo Zagrebačke županije, a temeljem većeg broja zahtjeva za ishođenje građevinskih dozvola, ispostavila se potreba za donošenjem ovakve odluke. Nerazvrstane ceste regulirane su zakonom, a ovim putem se određuju minimalni tehnički uvjeti koje mora zadovoljavati nerazvrstana cesta, a bitno su manji nego što to određuje sam zakon, a što je vidljivo u članku 5. Zakona.  
 
Pod 10. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti kojom je između ostalog propisano da, ukoliko policijska postaja dobije u tijeku godine dva puta prijavu da je bilo određenih incidenata, odnosno remećenja javnog reda i mira u objektu ili oko njega, Općina može skratiti radno vrijeme za dva sata.
 
Pod 11. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Programa DDD mjera Zagrebačke županije, te pod 12. točkom, također jednoglasno Odluka o korisnicima socijalne skrbi i drugim oblicima pomoći na području općine Brdovec.
 

Pod 13. točkom, u aktualnom satu prijavljeni vijećnici su zatražili odgovore na postavljena pitanja:

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena