Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 14:25
Uređeno: 19.02.2013. u 14:42

OBUSTAVLJENA PRIMJENA ODLUKE O PLANIRANOJ EKONOMSKOJ CIJENI I OLAKŠICAMA U CIJENI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE U 2012. GODINI

    Pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, u utorak, 24.4.2012. u 17,00 sati održana je 30.  sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti 14 vijećnika raspravljeno je 7 točaka dnevnog reda.

  Nakon verifikacije zapisnika, pod drugom točkom – aktualnim satom općinska uprava je odgovarala na pitanja vijećnika:

 

                  Pod 3. točkom dnevnog reda  tema rasprave bilo je funkcioniranje i ustroj vatrogastva na području općine Brdovec, te nije donesen određeni zaključak, već je ovo bila predrasprava, temeljem koje će se, nakon dodatno obavljenih razgovora s VZO Brdovec, pripremiti točka dnevnog reda jedne od slijedećih sjednica Općinskog vijeća

            Pod 4. točkom većinom glasova donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna općine Brdovec za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ica Općinskog vijeća Općine Brdovec, kako je predložena.
 
            Pod 5. točkom,a nakon uvodnog obrazloženja načelnika ALENA PRELECA o tijeku sudskog spora za općinsku zgradu sa Sutlom Šenkovec. Ovom odlukom prihvaćaju se radnje vezane za kapitalnu investiciju Općine Brdovec za otkup općinske zgrade. Odluka je donesena većinom glasova, uz 1 protiv i 4 suzdržana.
           
            Pod 6. točkom na prijedlog načelnika Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o obustavi Odluke o planiranoj ekonomskoj cijeni i olakšicama u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2012. Ujedno je većinom glasova (2 protiv) donesena Odluka o izdavanju rješenja Općine Brdovec o sufinanciranju boravka djeteta u vrtiću, a jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva od 5 članova o zaprimanju, obradi i reviziji svih zaprimljenih zahtjeva za upis djece u dječji vrtić (svaka politička/nezavisna stranka predložit će jednog člana).
 
            Pod 7.   točkom dnevnog reda Vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o prihvaćanju inicijative Zagrebačke županije na provedbi Projekta višenamjenskog uređenja i korištenja rijeke Save na području od granice s Republikom Slovenijom do općine Rugvica s prihvaćenim amandmanom vijećnice Ane Levojević da se u predloženom tekstu Zaključka doda nova točka III koja glasi: Općinsko vijeće obvezuje Zagrebačku županiju da o svim aktivnostima u prostorima i svim namjeravanim radnjama koje će se provoditi na dijelu koji pripada Općini Brdovec, izvijesti njeno predstavničko tijelo.
 

 

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena