Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 14:30
Uređeno: 19.02.2013. u 14:44

ODLUKA O OVOGODIŠNJIM DOBITNICIMA OPĆINSKIH PRIZNANJA

 
            Pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, u srijedu, 13.6.2012. u 17,00 sati održana je 31.  sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec. U nazočnosti 15 vijećnika raspravljeno je 5 točaka dnevnog reda.
             Nakon verifikacije zapisnika, pod 2. točkom, a u nazočnosti odvjetnika Adnana Omanovića, koji zastupa Općinu Brdovec u sudskom postupku sa Sutlom, Šenkovec, jednoglasno je donesena Odluka o zaduženju Općine Brdovec za financiranje investicije, tj. kupnju nekretnine. Prije donošenja te odluke, nazočne vijećnike o detaljima i tijeku sudskog postupka, upoznao je odvjetnik Adnan Omanović.

            Pod 3. točkom dnevnog reda većinom glasova, uz 1 suzdržan Vijeće je donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima općinskih priznanja povodom Dana općine. Dobitnici priznanja su:

 
1.         LAURA D.O.O., HARMICA  
2.         UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE BRDOVEC 
3.         UDRUGA ŽENA „BRDOVČANKE“
4.         DVD HARMICA   
5.         DVD ŠENKOVEC  
6.         KARMEN LUKETIĆ , predsjednica KUD Mihovil Krušlin.
 
            Pod 4. točkom većinom glasova (5 suzdržanih), uz uvodna obrazloženja načelnika ALENA PRELECA, predsjednika Povjerenstva za prostorno planiranje Mladena Kneževića i službenika za prostorno planiranje PREDRAGA FRANJEŠEVIĆ, donesene su odluke iz oblasti prostornog planiranja i to:
a)      Odluka o pristupanju izradi II Ciljanih Izmjena i
          dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Brdovec,
b)      Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV.
          izmjena i dopuna PPUO
Brdovec,
c)      Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju
          DPU-a za dio naselja
Brdovec II i Odluke o donošenju
          UPU za dio naselja Prigorje Brdovečko VI,
d)      Odluka o izradi UPU-a za dio naselja Prigorje
          Brdovečko VIII.
 
            Pod 5. točkom – aktualnim satom općinska uprava je odgovarala na pitanja vijećnika:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena