Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 14:32
Uređeno: 19.02.2013. u 14:44

PREZENTIRANO STANJE SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC

            Nakon ljetne stanke, pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Općinskog vijeća,  u utorak, 11.9. 2012. održana je 32. sjednica Općinskog vijeća. Raspravljano je o 9 točaka dnevnog reda, a gost sjednice bio je Marko Faltak, načelnik Policijske postaje Zaprešić.

            Nakon verifikacije zapisnika, stanje sigurnosti u 2012. prezentirao je načelnik Policijske postaje Zaprešić Marko Faltak, a nakon toga odgovorio na mnoga pitanja nazočnih vijećnika, a koja su se odnosila na područja djelovanja PP Zaprešić.

            Pod 3. točkom dnevnog reda većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 30.6.2012.

            Pod 4. točkom načelnik je podnio izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012., koje je primljeno na znanje.
            Pod točkom 5. većinom glasova prihvaćeno je Izvješće Državnog ureda za reviziju o kontroli poslovanja općine Brdovec u 2011. godini.
            Pod točkom 6. raspravljan je prijedlog Odluke o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone Savršćak koja nije donesena, već je većinom glasova zaključeno da se u kontaktu s Gradom Samoborom dogovori sklapanje sporazuma o međusobnim obvezama dviju lokalnih jedinica Općine Brdovec i Grada Samobora u postupku donošenja UPU Savršćak. Nakon toga Vijeće će donijeti konačnu odluku.
            Pod točkom 7. ponovo jedna korisna i kvalitetna vijest za poduzetnike općine Brdovec. Naime, većinom glasova donesena je Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata poduzetnicima „Poduzetnik Brdovec 2012“. Navedenom Odlukom Općina Brdovec će subvencionirati kamatu na kredite poduzetnika i to 2% poena za obrtna sredstva i 3% poena za investicije tijekom cijelog razdoblja korištenja kredita, kao i trošak obrade.
            Pod točkom 8. jednoglasno je donesena Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola na način da će Općina Brdovec sredstvima općinskog proračuna sufinancirati javni prijevoz učenika srednjih škola s područja općine Brdovec na području:
-          Zagrebačke županije u iznosu od 25% vrijednosti mjesečne učeničke karte na koju učenik ostvaruje pravo temeljem navedene Odluke Vlade,
-          Grada Zagreba u iznosu od 50% vrijednosti mjesečne učeničke karte ZET-a i to za prometno područje grada Zagreba – do trenutka primjene i provođenja Odluke Vlade RH i na području grada Zagreba.
            Pod točkom 9. – aktualni sat – prijavljeni vijećnici postavljali su pitanja načelniku i stručnim službama:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena