Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 14:35
Uređeno: 19.02.2013. u 14:45

PRIHVAĆENE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

 
             Pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Općinskog vijeća, u utorak, 13.11. 2012. održana je 33. sjednica Općinskog vijeća. Raspravljano je o 8 točaka dnevnog reda u nazočnosti 13 vijećnika, županijskih vijećnika i zaposlenika općinske uprave.
            Nakon verifikacije zapisnika održan je aktualni sat u kojem su vijećnicima na pitanja odgovarali načelnik i stručne službe:

            Pod 3. točkom dnevnog reda većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 21. 10. 2012., a slijedom toga pod točkom 4. većinom glasova prihvaćene su i I izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu, uz detaljna uvodna obrazloženja predlagatelja – načelnika i Odbora za proračun i financije.

            Pod 5. točkom dnevnog reda, a slijedom Odluke s prošle sjednice Vijeća o stimuliranju poduzetnika, prihvaćena je Odluka o odabiru banaka za financiranje Programa „Poduzetnik Brdovec 2012.“. Radi se o 6 banaka: Hypo Alpe Adria Bank, Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Volksbank, Zagrebačka banka i Raiffeisen bank. Naime, te banke su, temeljem tražena općine iskazale interes za financiranje općinskih poduzetnika i to po dugoročnim i kratkoročnim kreditima.
            Pod točkom 6. jednoglasno je prihvaćen Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području općine Brdovec. Konačnu odluku o imenovanju mrtvozornika donosi Skupština Zagrebačke županije, te Općinsko vijeće predlaže imenovanje slijedećih mrtvozornika: Damira Krčelića, dr. med., Danijela Lozara, dr. med., Mire Benčića, dr.med. i Miroslava Strbada,dr.med.
            Pod točkom 7. većinom glasova donesena je Odluka o kratkoročnom zaduženju općine kod poslovne banke, a radi se o kratkoročnom kreditu od 1,5 milijuna kn za podmirenje općinskih obveza do kraja godine.
            Pod točkom 8. jednoglasno je donesen zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka općine Brdovec, a koji se odnosi na alternativne izvore energije i zgradarstvo u čemu se može puno napraviti na području općine.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena