Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 14:40

TEMATSKA SJEDNICA – USTROJ VATROGASTVA

 
             Pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Općinskog vijeća,  u utorak, 11.12.2012. održana je 35. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu ove sjednice bila je jedna  točka dnevnog reda  i to rasprava o novom ustroju i djelovanju vatrogastva na području općine Brdovec – nastavak rasprave, u nazočnosti 12 vijećnika, županijskih vijećnika i zaposlenika općinske uprave. Sjednici su bili nazočni i predstavnici: Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije – Josip Novosel, zapovjednik VZ Zagrebačke županije, te Josip Gerjević, Božo Djenadija i Ivica Živoder – predsjednik, zapovjednik i tajnik VZO Brdovec.

Na početku sjednice nije prihvaćen prijedlog Klupa vijećnika HDZ-a o dopuni dnevnog reda dvjema točkama: verifikacijom zapisnika i aktualnim satom, uz obrazloženje da je ova sjednica sazvana zbog važnosti teme i mogućnosti kvalitetnije rasprave, samo s jednom točkom dnevnog reda, a temeljem mogućnosti date predsjedniku Vijeća u Poslovniku za drugačijim načinom sazivanja sjednice.

            Uvodno obrazloženje dao je načelnik ALEN PRELEC, te podsjetio  da je na zadnjoj sjednici Vijeća bila ova tema na dnevnom redu, kojom prilikom je dao i jedno kraće izvješće i obrazloženje i predložio da ovoj današnjoj sjednici budu nazočni predstavnici vatrogastva. Pozvani su zaista oni koji mogu dati odgovore na sva vijećnička pitanja. To je vrlo važno i osjetljivo pitanje za općinu Brdovec u ovom trenutku, a tako i za budućnost. Nakon toga pročitao članak 3. Zakona o vatrogastvu: Općinski načelnik, gradonačelnici i gradonačelnik Grada Zagreba ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Predstavničko tijelo JLS osniva javnu vatrogasnu postrojbu ili potiče osnivanje DVD, sukladno planu zaštite od požara određuju središnje postrojbe ili društva i osiguravaju djelotvornu vatrogasnu službu. Na području općine može djelovati onoliko javnih postrojbi ili društava koliko je utvrđeno njihovim planom. Po iskazanoj potrebi, svaka je vatrogasna postrojba obvezna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja“. Ujedno je iznio i dvojbe koje su postojale, a moralo se krenuti u rješavanje vatrogastva na našem području. Nada se da će od 1.1.2013. krenuti novi ustroj, a za to postoji više opcija. Jedna opcija je JVP Zaprešić, nadležan i za područje općine, sa zajedničkom procjenom. Obavljeni su razgovori sa općinskim vatrogascima . JVP Zaprešić koja je do sada bila nadležna za općinu Brdovec i intervenirala u zadnjih nekoliko mjeseci, u nekoliko navrata je to općina platila. Da bi se to nastavilo i dalje, trebalo bi sklopiti ugovor o zajedničkoj suradnji i izraditi zajedničku procjenu. JVP Zaprešić i Grad Zaprešić kreću u izgradnju nove zgrade preko puta srednje škole, investicija je vrijedna 17 milijuna kuna. U toj investiciji od 17 milijuna kuna općina Brdovec bi trebala sudjelovati s 1%,. Pod uvjetom da sve općine potpišu takav sporazum, općinu Brdovec bi to koštalo oko 3-4 milijuna kuna plus redovno financiranje koje je bilo potrebno za JVP Zaprešić. Ta JVP košta Grad Zaprešić oko 5 milijuna kuna, 3 milijuna osigurava država, 1,5 – 2 milijuna kuna osigurava Zaprešić. U tom iznosu od 1,5 do 2 milijuna kuna bi općina trebala sudjelovati u sufinanciranju te JVP.  Kad se sve to zbroji to bi općinu koštalo puno novca: investicija oko 3-4 milijuna kn, plus osnovna djelatnost između 500-1.000.000,00 kn svake godine, povrh izdvajanja za rad DVD-ova u iznosu od 700.000,00 kn. To je jedna varijanta. Druga varijanta  je da općina sama formira JVP. O tome je puno razgovarao s kompetentnim ljudima i mišljenja je da bi to bila potpuna utopija i to je odmah eliminirano.  Slijedeća varijanta je poluprofesionalna postrojba. Takvim primjera ima u Stupniku i Jastrebarskom koji imaju model vatrogasne zajednice s jednim stožernim, središnjim društvom. Taj model činio mu se najprihvatljivijim iz razloga što je do dovoljno sigurno za općinu Brdovec, omogućava vatrogasnu zaštitu i ono što nije nebitno u svemu tome, je to što to nije veliko financijsko opterećenje za općinu Brdovec. To bi koštalo oko 950.000,00 kn. Od ovog iznosa od 950.000,00 kn za ovu godinu zbog odustajanja od nabave navalnog vozila bit će  manje potrošeno. U ovoj drugoj varijanti vatrogasne zajednice sa središnjom postrojbom – DVD-om Šenkovec koje bi bilo nadležno za područje, uz jednog profesionalca koji bi bio zapovjednik i 3 vatrogasca u aktivnom dežurstvu, 12 sati dežurstva na lokaciji u domu u Šenkovcu,  to bi omogućilo intervenciju u svakom trenutku svojim vozilima na području općine. Za noć ima dovoljno vatrogasaca koji bi mogli intervenirati u svakom trenutku.
            Dodatno obrazloženje podnio je zapovjednik VZ Zagrebačke županije JOSIP NOVOSEL i istakao činjenicu da se zaštita od požara temelji na zakonu i podzakonskim aktima. Jedan od tih je Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara. Često puta je plan zaštite dosta rastezljiv i zbog toga su bile u opticaju ove varijante. Obveza o kojoj je načelnik govorio je obveza JLS da organizira zaštitu za svoje stanovništvo. Poznat je postupak u slučaju nesreće, brojevi telefona 194 i 112. Poziv se prima i mora se poslati pomoć. Pitanje je kome poslati poziv. Mora biti neko s područja općine Brdovec tko je odgovoran, tko će zaprimiti prijavu i reagirati u roku od 15 minuta. Ni jedna služba nema takvu obvezu. Obzirom na postojeću situaciju u Brdovcu i okolnim susjednim općinama, na neke intervencije izlazi JVP jer u neke dojave išle na JVP. Mnoge dojave idu na JVP, a onda ih oni dalje usmjeravaju zapovjedniku, što nije sukladno propisima. To se htjelo promijeniti. Koliko ima informacija iz uvida u vatrogasnu operativu kod 112 koji primaju dojave, na području općine Brdovec bilo je 78 intervencija, od kojih je na 11 izašla JVP Zaprešić, 3 su bile tehničko-prometne i 3 tehničke na objektima, nešto ispiranja, jednom otklanjanje drveta. Što se može dogoditi? Nedavno je bila poplava ili se može dogoditi veliki incident gdje domicilni vatrogasci nisu u stanju napraviti određeno postupanje i za to postoje dodatne snage koje uskaču u pomoć, da li s razine Županije ili šire. Jedinica lokalne samouprave mora ustrojiti svoje vatrogastvo da odgovara svim zahtjevima. U slučaju da se nešto ne može učiniti iz tehničkih razloga, postoji nalog županijskom zapovjedniku koji šalje dodatnu pomoć. To ne bi smjelo biti na 50% intervencija. Tko snosi teret troškova? Uvijek , u pravilu, trošak ide na onog gdje se događaj dogodio. Kako tu uvijek postoji i solidarnost, nekad se takvi troškovi ne naplaćuju. Služba mora biti potpuno spremna. Naglašava da u slučaju većih akcidenata uvijek postoji institucija višeg zapovjednika koji šalje pomoć. Osnovno je za općinu napraviti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara i učinkovitu službu.  Na području Zagrebačke županije postoje 4 JVP – Samobor, Zaprešić, Velika Gorica i Ivanić Grad. Široka je lepeza aktivnosti vatrogasaca, osim zaštite od požara. Čestita VZO Brdovec koja je dobro ustrojila vatrogastvo na svom području, ali treba sada još jedan iskorak, jedan dio profesionalizma. Treba dobro odvagnuti kako napraviti sublimaciju profesionalaca i dobrovoljaca.
 
            Dodatna obrazloženja dali su i predstavnici VZO Brdovec, predsjednik Josip Gerjević, zapovjednik Božo Djenadija i tajnik Ivica Živoder u kojima su izrazili spremnost VZO, odnosno DVD Šenkovec i ostalih društava na području općine, za novi ustroj i djelovanje vatrogastva na području općine Brdovec o 1.1. 2013., a ujedno naglasili na duže vrijeme razgovora, konzultacija i priprema za ove promjene.
 
            Nakon iznesenih obrazloženja u raspravu su se svojim pitanjima uključili nazočni vijećnici, te većina njih, uz izražen oprez i dilemu vezanu za spremnost za novo funkcioniranje od strane Kluba vijećnika HDZ, podržali iznesene prijedloge promjena i iskazali povjerenje vodstvu VZO i načelniku u provođenju daljnjih aktivnosti.

            Na kraju sjednice istaknuto je da to nije zadnja rasprava na ovom predstavničkom tijelu, slijedi uskoro nastavak rasprave i donošenje potrebnih odluka.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena