Loading...
Tražilica
Obavijesti
19.02.2013. u 14:41

ODRŽANA POSLJEDNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U 2012. GODINI – VIJEĆNICI HDZ-a NAPUSTILI SJEDNICU

  
             Pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Općinskog vijeća,  u utorak, 27.12.2012. održana je 36. sjednica Općinskog vijeća, deseta po redu i posljednja u ovoj godini. Na dnevnom redu ove sjednice bilo je 8 točaka dnevnog reda. Sjednici su bili nazočni županijski vijećnici, zaposlenici općinske uprave i predsjednik Odbora za proračun i financije.

            Pod 1. točkom dnevnog reda verificiran je samo zapisnik 35. sjednice, dok je verifikacija zapisnika 34. sjednice, a zbor nepotpunosti istog do čega je došlo kod pripreme materijala, ostavljena za slijedeću sjednicu Vijeća.

            Na početku 2. točke – aktualnog sata – vijećnici HDZ-a napuštaju sjednicu zbog, prema njihovoj tvrdnji, kršenja Poslovnika i Statuta na prošloj i ovoj sjednici.
            Nakon pauze i utvrđivanja potrebnog kvoruma, sjednica je nastavljena raspravom o 3. točki – prijedlog Odluke o izradi UPU sportsko rekreacijske zone Savršćak. Nakon rasprave, jednoglasno je ista i donesena kako je predložena.
            Pod 4. točkom dnevnog reda raspravljen je prijedlog II izmjena i dopuna proračuna za 2012. Godinu, a uvodna obrazloženja podnijeli su načelnik Alen Prelec, pročelnica Maja Coner i predsjednik Odbora za proračun i financije Nikša Crljen. U raspravu se uključila većina vijećnika, tražeći dodatna pojašnjenja, te je nakon zaključivanja rasprave i provedenog glasovanja većinom glasova Vijeće usvojilo predložene II izmjene i dopune proračuna za 2012., a ujedno dalo suglasnost na II izmjene i dopune Financijskog plana proračunskog korisnika Muzeja Brdovec za 2012. godinu.
            Pod 5. i 6.  točkom dnevnog reda jednoglasno su prihvaćeni Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
            Pod 7. točkom dnevnog reda jednoglasno je za zastupnika u Skupštinu Gradske organizacije Crvenog križa Zaprešić predložena gospođa Senka Šparica-Živoder, vijećnica Skupštine Zagrebačke županije i predsjednica općinskog Povjerenstva za socijalnu problematiku.
            Pod 8. točkom dnevnog reda nastavljena rasprava o novom ustroju i djelovanju vatrogastva na području općine Brdovec koja je i završena pozitivnim mišljenjem o novom ustroju od 1.1.2013., a detalji tog ustroja bit će regulirani u dokumentima Planu zaštite od požara u izvanrednim vatrogasnim situacijama na području općine i Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, čijim će prihvaćanjem VZO biti nadležna u tim poslovima na području općine.  
            Nakon završetka službenog dijela sjednice, održano je blagdansko druženje.
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena