Loading...
Tražilica
Obavijesti
02.08.2013. u 09:49
Uređeno: 02.08.2013. u 09:53

ODRŽANA PRVA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
U NOVOJ GODINI

 
             Pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Općinskog vijeća, u srijedu, 27.2.2013. održana je 37. sjednica Općinskog vijeća, prva u novoj, 2013. godini. Na dnevnom redu ove sjednice bilo je 9 točaka dnevnog reda. Sjednici su bili nazočni županijski vijećnici, zamjenici načelnika i zaposlenici općinske uprave.

U raspravi o prijedlogu dnevnog reda vijećnici Kluba HDZ-a nisu se složili s prijedlogom izmjene redoslijeda točaka dnevnog reda, a ujedno su predložili dopunu dnevnog reda zahtjevom za razrješenje predsjednika Općinskog vijeća Stjepana Esiha i potpredsjednika Općinskog vijeća Damira Slavnovića uz obrazloženje da su kršili članke Statuta i Poslovnika. Nakon glasanja, prijedlog dopune dnevnog reda većinom glasova protiv nije prihvaćen. Nije prihvaćena ni njihova primjedba na izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda.

     Nakon glasanja, dnevni red je većinom glasova prihvaćen.  
 
     Pod 1. točkom dnevnog reda verificirani su zapisnici 34. i 36. većinom glasova.
     Pod 2. točkom dnevnog reda načelnik Alen Prelec podnio je informaciju o tijeku izgradnje kanalizacije, te istakao da se na području općine Brdovec u 11 naselja gradi 104 km kanalizacije za oko 3000 korisnika. Na temelju prihvaćenog Programa izgradnje odvodnje otpadnih voda za razdoblje 2004-2010. Izgrađeno je 20605 m i 526 priključaka. Veći dio toga napravljen je u mandatu bivšeg načelnika Mladena Debeljaka, a manji dio 20-30 priključaka u mandatu sadašnjeg načelnika.
     Godine 2010. nastavljena je gradnja kanalizacije u naseljima južno od pruge u sklopu čega je izgrađeno 12726 m i izgrađeno 395 priključaka. Malo se razlikuju informacije od strane komunalnog poduzeća i izvješća gospodina Nikole Rešetara, savjetnika za kanalizaciju jer se svakodnevno događa nešto novo i podaci se dopunjavaju. Izvješćuje da prije nekoliko dana potpisan ugovor između Zaprešić d.o.o. i izvođača Tigra d.o.o. za sjeverni dio općine za radove u dužini od 10451 m i 363 nova tehnička priključka u vrijednosti 11.970.722,00 kn, temeljem raspisanog natječaja. Radovi su, temeljem također provedenog natječaja i s izabranim izvođačem Tigrom d.o.o. dogovoreni za Šenkovec, Laduč i Prigorje u dužini od 12236 m i 426 priključaka. Radi se u Šenkovcu, a vrijednost tih radova je 2.800.000,00 kn. Vrijednost tih radova za navedena mjesta je 13.233.211,00 kn. Nada se da će do kraja ove godine biti u funkciji ukupno 1200 priključaka, uključivo jug i sjever. Ukupna vrijednost ovog dijela investicije je 38.987.643,98 kn. Kad je ovo vodstvo preuzelo općinu na računu je bilo 18 milijuna kuna za te namjene. U ovom trenutku na računu je još uvijek za kanalizaciju 11 milijuna kuna, od čega 10 milijuna kuna deponiranih sredstava u Zagrebačkoj banci. Od ukupne vrijednosti investicije od 38 milijuna, općina je potrošila samo oko 8 milijuna vlastitih sredstava. Sve ostalo su sredstva Hrvatskih voda.
     Bio je na sastanku kod direktora Hrvatskih voda koji je potvrdio da ova investicija ne dolazi u pitanje i njihova pomoć u 90% iznosu kad su u pitanju glavni kolektori, a šahtove će financirati Općina Brdovec. Ove godine bit će završeni radovi na sjeveru i jugu, a preostali dio u slijedeće 3-4 godine – ostaje još 47667 metara i 1400 priključaka. To bi trebalo biti riješeno u slijedeće 3-4 godine, djelomično vlastitim sredstvima, sredstvima Hrvatskih voda ili fondovima EU. Projekt izgradnje kanalizacije bit će završen unutar 3-4 godine, bez obzira tko vodio općinu Brdovec, a nakon toga detaljno odgovarao na pitanja nazočnih vijećnika.
     Pod 3. točkom dnevnog reda, a nakon uvodnog obrazloženja pročelnika UO Daniela Bukovinskog, jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Brdovec za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Brdovec za 2013. godinu.
 
     Pod 4. točkom dnevnog reda također nakon uvodnog obrazloženja pročelnika UO Daniela Bukovinskog, jednoglasno je prihvaćen Plan gospodarenja otpadom.
     Pod 5. točkom dnevnog reda nakon uvodnog obrazloženja načelnika ALENA PRELECA, a vezano za Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom zagrebačke županije, Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o prihvaćanju navedenog Sporazuma.
     Pod 6. točkom dnevnog reda i obrazloženja prijedloga Zaključka o organiziranju novog ustroja vatrogastva na području općine Brdovec koje je podnio načelnik Alen Prelec, isti je jednoglasno prihvaćen.
     Pod 7. točkom dnevnog reda nakon uvodnog obrazloženja Predraga Franješevića, stručnog savjetnika za prostorno planiranje, vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izradi PPUO Brdovec – Izmjene i dopune (usklađenje sa PU Zagrebačke županije).
     Pod 8. točkom dnevnog reda u vezi prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu obrazloženje je podnio načelnik Alen Prelec, uz dopune Predraga Franješevića. Predložena Odluka o komunalnom doprinosu jednoglasno je prihvaćena.
      Pod 9. točkom dnevnog reda – aktualni sat – vijećnici su postavljali pitanje načelniku i stručnim službama:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena