Loading...
Tražilica
Obavijesti
02.08.2013. u 13:53
Uređeno: 02.08.2013. u 14:02

ODRŽANA POSLJEDNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
SAZIVA 2009-2013.

  
             Pod predsjedanjem Stjepana Esiha, predsjednika Općinskog vijeća,  27.3.2013. održana je 38. sjednica Općinskog vijeća, posljednja u sazivu 2009-2013. Na dnevnom redu ove sjednice bilo je 12 točaka dnevnog reda. Sjednici su bili nazočni županijski vijećnici, zamjenici načelnika i zaposlenici općinske uprave.

Nakon glasanja, dnevni red je većinom glasova prihvaćen.  

            Pod 1. točkom dnevnog reda verificirani je zapisnik 37. sjednice Općinskog vijeća većinom glasova.
            Pod 2. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje izvješća o realizaciji proračuna za razdoblje 1.1. do 31.12.2012. podnijela je pročelnica UO za financije Maja Coner. Na iznesene primjedbe vijećnika Ane Levojević, Mladena Debeljaka, Marijana Lepesića bit će odgovoreno u pisanom obliku. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.
            Pod 3. i 4. Točkom koje su se također odnosile na financijsko poslovanje, većinom glasova, a nakon uvodna obrazloženja pročelnice UO za financije Maje Coner, donesene su Odluka o godišnjem obračunu proračuna i Odluka o namjeni neutrošenih sredstava iz 2013. godine.
            Pod 5. točkom dnevnog reda načelnik Alen Prelec podnio je izvješće o svom radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012.
            Pod 6. i 7. točkom raspravljana su i većinom glasova prihvaćena izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
            Pod 8. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu podnio je načelnik Alen Prelec, kojom se predlaže, u odnosu na važeću Odluku, dodatni popust od 20% na komunalni doprinos.
            Vijećnik Miro Lebo, u ime kluba vijećnika HDZ-a, predlaže popust od 40%, a za dragovoljce domovinskog rata, još dodatnih 20%.
            Nakon pauze i provedenih konzultacija, prihvaćen je prijedlog o popustu od 40%, te za još dodatnih 15% za hrvatske branitelje koji su vlasnici nekretnine za koju je pokrenut postupak legalizacije.
            Nakon glasanja, jednoglasno je, tako predložena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, prihvaćena.
            Pod 9. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o kupnji nekretnine u Laduču – k.č. 97/5 – vinograd ispod crkve u Laduču.
            Pod 10. i 11. točkom dnevnog reda, a nakon obrazloženja pročelnica Daniela Bukovinskog, jednoglasno su doneseni novi Statut i Poslovnik o radu Općinskog vijeća.
            Pod 12. točkom dnevnog reda  –aktualni sat – vijećnici su postavljali pitanja načelniku i stručnim službama:
Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena