Loading...
Tražilica
Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Općina Brdovec je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu brdovec.hr.

Općina Brdovec je je osigurala da je njena mrežna stranica bude prilagođena osobama s invaliditetom. Informacije i usluge dostupne su i osobama koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.brdovec.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje na dnu  izbornika s lijeve strane. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.
 
Izvršene će biti prilagodbe na mrežnoj stranici
 
Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da su zadovoljeni određeni kriteriji:
 • glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u veličini koja odgovara 16 pt u tiskanim materijalima
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • stranici se može promijeniti kontrast
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
 
Status usklađenosti
Mrežna stranica brdovec.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
 
Nepristupačni sadržaj
Mrežna stranica brdovec.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
Podizanje razine pristupačnosti
Općina Brdovec nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.brdovec.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice brdovec.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
Za potrebnu pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice ili prijave problema s pristupačnošću kontaktirajte nas na:
 • telefonom na 01 3310-350 ili
 • e-mailom na brdovec@brdovec.hr
 
Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
 
U Brdovcu, 30. lipnja 2020. godine

 


Dokumenti
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena