Loading...
Tražilica
Javnost rada

Dodatne smjernice za proaktivnu/pravovremenu objavu dnevnih redova sjednica i zaključaka/zapisnika te mogućnosti nazočnosti istima

 
Statut Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18) - www.brdovec.hr/_download/repository/Glasnik_2013_03.pdf,
-        
Članak: 98. i 99:
IX. JAVNOST RADA
Članak 98.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan. Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
 
Članak 99.
Javnost rada Općinskog vijeća, načelnika, i upravnih odjela osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.      - objavljivanjem općih akata i drugih akata u glasniku općine Brdovec i na web stranicama općine Brdovec. „Glasnik Općine Brdovec“ je službeno glasilo Općine Brdovec kojem glasilu je nadležni ured za Hrvatsku koji dodjeljuje ISSN hrvatskim serijskim publikacijama dodijelio međunarodni standardni broj serijske publikacije: „ISSN 1848-8609“.
 
Poslovnik Općinskog vijeća (Glasnik Općine Brdovec 03/13, 02/18, 15/18) - www.brdovec.hr/_download/repository/Glasnik_2013_03.pdf,
 
Članci: 83, 84, 85:
XV. JAVNOST RADA
 
Članak 83.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Članak 84.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem oglasne ploče, web-stranice i službenog glasila Općine Brdovec.
Članak 85.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti .
 
 

Sjednice
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena