Loading...
Tražilica
MUZEJ BRDOVEC

 

Muzej Brdovec osnovan je 1973 god. pri Narodnom sveučilištu Zaprešić, kao zavičajni muzej koji pokriva teritorij bivše općine Zaprešić ( danas je taj teritorij podijeljen na grad Zaprešić i pet općina ). Muzej dakle istražuje i prikuplja predmete koji su dio kulturne baštine ovog kraja. Muzejska građa podijeljena je na zbirke: arheološka , etnografska i kulturno – povijesna. Arheološku  zbirku čini građa koja je prikupljena arheološkim istraživanjima na lokalitetima u mjestima Šibice, Javorje, Drenje i sv. Križ. Zbirka posjeduje i nekoliko slučajnih nalaza koji su poklon stanovnika ovog kraja. Kamene sjekire iz mlađeg kamenog doba i eneolitika najstariji su predmeti koje su ljudi izrađivali ( 3-4 tisuće godina prije Krista), a nađene su u Pojatnom, Kupljenovom i Brdovcu ( slučajan nalaz ) i svjedoče o naseljenosti ovog kraja u to vrijeme. Na brežuljcima iznad doline Save u željezno doba ( oko 700 godine prije Krista ) niču brojna naselja od kojih je na sv. Križu bilo najveće što potvrđuju arheološka  istraživanja. O značaju ovog naselja govori i nedavno pronađen grob nekog uglednika. Pokojnik je pokopan zajedno sa svojim konjem u punoj opremi koju je nosio za života u posebnim prilikama ( u ratu ili nekim svečanostima ). Nađena je brončana kaciga ( sastavljenog tipa ) sa željeznim trnom na vrhu. Ovo je prvi nalaz takve kacige u svijetu ( nakon konzervatorske obrade moći će se više o tome reći ).O opremi pokojnika i njegovog konja ne možemo detaljnije govoriti dok ne bude završena konzervatorska obrada. Uz pokojnika prilagalo se posuđe sa popudbinom za onaj svijet (nađeno je tisuće ulomaka posuda koje sada treba restaurirati da možemo odrediti što je sve priloženo u grob). Takve grobove sa tako bogatom opremom nazivamo kneževskim grobovima, vjerojatno je pokojnik bio ugledan član zajednice na sv. Križu. U doba antike već u 1 st. poslije Krista nastaju brojna naselja uz lijevu obalu Save a najgušća naseljenost bila je u današnjem selu Drenje. Arheološkim istraživanjima prikupljeni su predmeti koji određuju vrijeme i karakter tih zdanja. Novac koji najtočnije određuje vrijeme trajanja govori nam da se ovdje živjelo početkom 1 st. pa sve do kraja 4 st. Ostaci brojnih posuda govore nam da se izrađivalo u domaćim radionicama ali da se i uvozilo iz radionica sjeverne Italije i Germanije. Život u Drenju u to doba prezentiran je u stalnom postavu manjim izborom rečenim predmetima.
Etnografska zbirka sadrži brojne predmete koji prezentiraju život na selu još do pred koje desetljeće. Lončarstvo ( raznoliko posuđe za čuvanje i pripremanje hrane ), predmeti za izradu odjeće ( od konoplje i lana do tkalačkog stana ), zatim dijelovi pokućstva. U dvorištu muzeja prenesena je drvena kuća iz Marije Gorice ( stara oko sto godina ) u kojoj je stara krušna peć i dio etno građe. Zanimljiv segment etnografske zbirke je dio koji zovemo samouki kipari a govori o pojedincima na selu koji su izrađivali razne skulpture, a uzor su tražili u crkvama pa su i motivi najčešće bili pobožni. Jedan od ponajboljih bio je iz sela Drenje Josip Cerinski koji je živio u prvoj polovici 20 tog stoljeća. Izrađivao je figure raznih svetaca najčešće od gipsa, koje je ljudima poklanjao. Od ljudi je u to doba neshvaćen te je veći dio toga nestalo. Zanimljivo mu je djelo križni put sa Golgotom. Cerinski je prezentiran na izložbi svjetske naive u Zagrebu kao i na izložbama u Austriji. U stalnom postavu prezentirani su i drugi autori, a zanimljiv je i rad Stjepana Sutlara koji je živio u 19 st. , a izrađivao je uz ostalo od drva igračke za djecu.  Kulturno – povijesna zbirka posjeduje namještaj iz dvorca u Gornjoj Bistri i slike iz dvorca Januševec. Ovu zbirku čini još i galerija umjetnika koji žive ili su rođeni u ovom kraju. U dvorištu muzeja uz mali etno park nalaze se dvije kamene skulpture koje su nekad krasile prilaz u dvorcu Laduč.


Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena